POHLED NA PRACHATICKÝ KOSTEL SV. JAKUBA VĚTŠÍHO A ŽIŽKOVU SKALKU

KŘÍŽOVÁ CESTA V PRACHATICÍCH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST PRACHATICE

CESTA DO STARÝCH PRACHATIC S KAPLIČKAMI KŘÍŽOVÉ CESTY

NA CESTĚ OD ŽIŽKOVY SKALKY V PRACHATICÍCH KE HŘBITOVU S KOSTELEM SV. PETRA A PAVLA VE STARÝCH PRACHATICÍCH SE DOCHOVALO CELKEM 10 VÝKLENKOVÝCH KAPLIČEK A BOŽÍCH MUK Z 18. A 19. STOLETÍ, KTERÉ TVOŘILY KŘÍŽOVOU CESTU SPOJUJÍCÍ SEVEROVÝCHODNÍ OKRAJ MĚSTA SE HŘBITOVNÍM KOSTELEM.

HŘBITOVNÍ KOSTEL SV. PETRA A PAVLA

PRVNÍ ZASTAVENÍ PRACHATICKÉ KŘÍŽOVÉ CESTY NALEZNEME U BÝVALÉ SVATOPETERSKÉ ULIČKY V TĚSNÉM SOUSEDSTVÍ ZMÍNĚNÉ ŽIŽKOVY SKALKY. KAŽDÁ Z KAPLIČEK MÁ JINOU PODOBU A KAŽDÁ MĚLA ROVNĚŽ I JINOU UMĚLECKOU VÝZDOBU. TA SE VŠAK DO DNEŠNÍCH ČASŮ NEDOCHOVALA A VĚTŠINA VÝKLENKŮ A NIK JE DNES PRÁZDNÁ. PŘESTO VŠAK NĚJAKOU VÝZDOBU OBJEVÍME – JEDNA Z KAPLÍ SKRÝVÁ NAPŘ. OBRÁZEK PANNY MARIE S JEŽÍŠKEM, JINÁ OBRAZ SV. VOJTĚCH, ÚDAJNÉHO ZAKLADATELE HŘBITOVNÍHO KOSTELA. AUTOREM TOHOTO OBRAZU JE CYRIL CHRAMOSTA.

KAPLIČKA S OBRAZEM SV. VOJTĚCHA OD CYRILA CHRAMOSTY

JEDNA Z KAPLÍ KŘÍŽOVÉ CESTY

KŘÍŽOVÁ CESTA KONČÍ U HŘBITOVNÍHO KOSTELA SV. PETRA A PAVLA, KTERÝ PATŘÍ MEZI NEJSTARŠÍ CÍRKEVNÍ STAVBY JIHOZÁPADNÍCH ČECH. JEHO VÝSTAVBA SE DATUJE DO 12. STOLETÍ. DNEŠNÍ GOTICKÁ PODOBA KOSTELÍKA POCHÁZÍ ZE STOLETÍ TŘINÁCTÉHO S BAROKNÍMI ÚPRAVAMI Z 18. STOLETÍ.

NA KŘÍŽOVÉ CESTĚ

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?