KŘÍŽOVÁ CESTA V LHENICÍCH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST LHENICE

ZAJÍMAVOU CÍRKEVNÍ PAMÁTKOU OBCE LHENICE JE KŘÍŽOVÁ CESTA, KTERÁ SE NACHÁZÍ V PŘÍRODNÍM PROSTŘEDÍ NAD MĚSTEČKEM U LESA. JEJÍ VZNIK JE DATOVÁN DO DRUHÉ POLOVINY 19. STOLETÍ. ZÁKLADEM KŘÍŽOVÉ CESTY JE KAPLE V BRABCÍCH, KTEROU DAL ZBUDOVAT V LETECH 1865 - 1866 LHENICKÝ LÉKAŘ FRANTIŠEK NEMASTIL A TO NA PAMÁTKU SVÉ ZEMŘELÉ DVACETILETÉ DCERY MARIE PÁTKOVÉ. O ROK POZDĚJI ZALOŽIL ROD NEMASTILŮ DALŠÍ KAPLI (DRUHÉ ZASTAVENÍ) A BĚHEM PŘÍŠTÍHO ROKU DOŠLO K POSTAVENÍ DALŠÍCH KAPLIČEK, KTERÉ ROZŠÍŘILY JEJICH POČET NA 14 ZASTAVENÍ. V ROCE 1928 DOŠLO K OPRAVÁM VŠECH KAPLIČEK, DO NICHŽ BYLY POŘÍZENY NOVÉ OBRAZY, KTERÉ NAMALOVAL MALÍŘ TOMÁŠ PETERKA. DALŠÍ OPRAVY SE KŘÍŽOVÁ CESTA DOČKALA V ROCE 2000. PROTOŽE OBRAZY MISTRA PETERKY NEBYLO MOŽNÉ JIŽ RESTAUROVAT, BYLY ZHOTOVENY JEJICH KOPIE. O TY SE ZASLOUŽILI VÝTVARNÍCI, MANŽELÉ KUNEŠOVI Z PRACHATIC. (PAN KUNEŠ SE SVOJI DCEROU JSOU TAKÉ AUTORY OBRAZŮ KŘÍŽOVÉ CESTY NA VRCH LIBÍN U PRACHATIC).

NAD MĚSTEČKEM U LESA NALEZNEME HŘBITOV U SV. JANA KŘITELE, U KTERÉHO KONČÍ KŘÍŽOVÁ CESTA. V ROCE 1732 BYLA DO TĚCHTO MÍST POŘÍZENA SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO; O NĚKOLIK LET POZDĚJI BYLA NAD SOCHOU ZBUDOVÁNA KAPLE, KOLEM KTERÉ SE OD ROKU 1787 ZAČALO POHŘBÍVAT. HŘBITOV MÁ DVA VCHODY A NĚKOLIK DOMINANT - JIŽ ZMÍNĚNOU KAPLI SV. JANA NEPOMUCKÉHO, HROBKU RODINY ŠPELTŮ - VONDRÁŠKŮ, HROBKU RODINY GREGOROVÝCH, VELKÝ KŘÍŽ UPROSTŘED HŘBITOVA A MÁRNICI, KDE SE DŘÍVE POHŘBÍVALI SEBEVRAZI A NEKŘTĚNCI.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?