MĚSTEČKO LHENICE

KŘÍŽOVÁ CESTA V LHENICÍCH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST LHENICE

KAPLE V BRABCÍCH

INTERIÉR KAPLE

ZAJÍMAVOU CÍRKEVNÍ PAMÁTKOU OBCE LHENICE JE KŘÍŽOVÁ CESTA, KTERÁ SE NACHÁZÍ V PŘÍRODNÍM PROSTŘEDÍ NAD MĚSTEČKEM U LESA. JEJÍ VZNIK JE DATOVÁN DO DRUHÉ POLOVINY 19. STOLETÍ. ZÁKLADEM KŘÍŽOVÉ CESTY JE KAPLE V BRABCÍCH, KTEROU DAL ZBUDOVAT V LETECH 1865 - 1866 LHENICKÝ LÉKAŘ FRANTIŠEK NEMASTIL A TO NA PAMÁTKU SVÉ ZEMŘELÉ DVACETILETÉ DCERY MARIE PÁTKOVÉ. O ROK POZDĚJI ZALOŽIL ROD NEMASTILŮ DALŠÍ KAPLI (DRUHÉ ZASTAVENÍ) A BĚHEM PŘÍŠTÍHO ROKU DOŠLO K POSTAVENÍ DALŠÍCH KAPLIČEK, KTERÉ ROZŠÍŘILY JEJICH POČET NA 14 ZASTAVENÍ. V ROCE 1928 DOŠLO K OPRAVÁM VŠECH KAPLIČEK, DO NICHŽ BYLY POŘÍZENY NOVÉ OBRAZY, KTERÉ NAMALOVAL MALÍŘ TOMÁŠ PETERKA. DALŠÍ OPRAVY SE KŘÍŽOVÁ CESTA DOČKALA V ROCE 2000. PROTOŽE OBRAZY MISTRA PETERKY NEBYLO MOŽNÉ JIŽ RESTAUROVAT, BYLY ZHOTOVENY JEJICH KOPIE. O TY SE ZASLOUŽILA VÝTVARNICE VLADIMÍRA FRIDRICHOVÁ KUNEŠOVÁ, MALÍŘKA, KRESLÍŘKA, AUTORKA UMĚLECKÝCH TAPISÉRIÍ. LHENICKÁ KŘÍŽOVÁ CESTA NENÍ JEJÍ JEDINOU, VYTVOŘILA OBRAZY I PRO KŘÍŽOVÉ CESTY VE VOLARECH A U STOŽECKÉ KAPLE.

KŘÍŽOVÁ CESTA SPOJUJE KAPLI V BRABCÍCH SE HŘBITOVEM

V ROCE 1928 NAMALOVAL PAŠIJOVÝ CYKLUS TOMÁŠ PROCHÁZKA;

V ROCE 2001 BYLY DO KAPLÍ VLOŽENY KOPIE JEHO OBRAZŮ

AUTORKOU KOPIÍ JE MALÍŘKA VLADIMÍRA FRIDRICHOVÁ KUNEŠOVÁ

NAD MĚSTEČKEM U LESA NALEZNEME HŘBITOV U SV. JANA KŘITELE, U KTERÉHO KONČÍ KŘÍŽOVÁ CESTA. V ROCE 1732 BYLA DO TĚCHTO MÍST POŘÍZENA SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO; O NĚKOLIK LET POZDĚJI BYLA NAD SOCHOU ZBUDOVÁNA KAPLE, KOLEM KTERÉ SE OD ROKU 1787 ZAČALO POHŘBÍVAT. HŘBITOV MÁ DVA VCHODY A NĚKOLIK DOMINANT - JIŽ ZMÍNĚNOU KAPLI SV. JANA NEPOMUCKÉHO, HROBKU RODINY ŠPELTŮ - VONDRÁŠKŮ, HROBKU RODINY GREGOROVÝCH, VELKÝ KŘÍŽ UPROSTŘED HŘBITOVA A MÁRNICI, KDE SE DŘÍVE POHŘBÍVALI SEBEVRAZI A NEKŘTĚNCI.

HŘBITOV U SV. JANA KŘTITELE

HROBKA RODINY NEMASTILŮ – ZAKLADATELŮ KŘÍŽOVÉ CESTY

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?