KŘÍŽOVÁ CESTA VE VLACHOVĚ BŘEZÍ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VLACHOVO BŘEZÍ

DOMINANTOU MĚSTA VLACHOVA BŘEZÍ JE FARNÍ KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ, STARŠÍ OZNAČENÍ ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE. PŮVODNÍ ROMÁNSKÝ KOSTEL BYL DALEKO MENŠÍ A PRVNÍ PÍSEMNÁ ZMÍNKA O NĚM POCHÁZÍ Z ROKU 1359. KOLEM KOSTELA BYL HŘBITOV. V LETECH 1659–69 BYL KOSTEL PŘESTAVĚN V BAROKNÍM SLOHU.

NÁS ALE NEJVÍCE ZAJÍMÁ DALŠÍ VÝZNAMNÁ STAVBA MĚSTA, KTEROU JE FILIÁLNÍ KOSTEL DUCHA SVATÉHO. STOJÍ NA MÍRNÉM NÁVRŠÍ, SEVEROZÁPADNĚ OD CENTRA MĚSTA. JEHO HISTORII BOHUŽEL ZNÁME JENOM Z ÚSTNÍHO PODÁNÍ, NEBOŤ FARNÍ ARCHIV SE ZTRATIL. PO TŘICETILETÉ VÁLCE BYL NA TOMTO NÁVRŠÍ POSTAVEN DŘEVĚNÝ KŘÍŽ, KE KTERÉMU SE CHODILI MÍSTNÍ LIDÉ MODLIT.

VYPRÁVÍ SE, ŽE V ROCE 1702 TUDY PROCHÁZEL MNICH JAN FALTÝN Z CHRUDIMI, KTERÝ SE VRACEL Z ŘÍMA, KDE SE ZÚČASTNIL VELKÉ POUTĚ. S SEBOU SI NESL OBRAZ PANNY MARIE S DĚŤÁTKEM, DAROVANÝ PAPEŽEM KLEMENTEM XI. PRO KRÁLOVÉHRADECKOU DIECÉZI. OBRAZ BYL VELMI VZÁCNÝ, NEBOŤ BYL PRÝ NESEN V PROSEBNÉM PROCESÍ NA UKONČENÍ MORU V SAMOTNÉM ŘÍMĚ A PROSBY ŘÍMSKÉHO LIDU BYLY SKUTEČNĚ VYSLYŠENY. OBRAZ BYL PŮVODNĚ UMÍSTĚN VE ZNÁMÉM ŘÍMSKÉM CHRÁMU SANTA MARIA MAGGIORE. FALTÝN ZNAVEN DLOUHOU CESTOU SI NA NÁVRŠÍ POD KŘÍŽEM ODPOČINUL, ALE KDYŽ CHTĚL POKRAČOVAT V CESTĚ, ZJISTIL, ŽE NEMŮŽE OBRAZ ZE ZEMĚ ZVEDNOUT. PO NĚKOLIKA MARNÝCH POKUSECH TEDY USOUDIL, ŽE SE TAK DĚJE Z VŮLE BOŽÍ, PODLE KTERÉ MÁ OBRAZ ZŮSTAT PRÁVĚ ZDE. UČINIL TAK A OBRAZ SKUTEČNĚ PONECHAL VE VLACHOVĚ BŘEZÍ. ABY SE VYHOVĚLO VYŠŠÍ VŮLI, BYLA PRO OBRAZ NEJPRVE POSTAVENA DŘEVĚNÁ KAPLE, KTEROU PŘIBLIŽNĚ PO DESETI LETECH NAHRADILA ZDĚNÁ ROTUNDA.

JELIKOŽ KULT DUCHA SVATÉHO STÁLE SÍLIL, BYLA KE KOSTELÍKU V ROCE 1853 POSTAVENA KRÁSNÁ KŘÍŽOVÁ CESTA. OBROVSKÁ DŮVĚRA V SÍLU DUCHA SVATÉHO SE ZNOVU PROJEVILA V RAKOUSKO – PRUSKÉ VÁLCE V ROCE 1866. VŠICHNI BRANCI Z VLACHOVA BŘEZÍ A JEHO OKOLÍ, KTEŘÍ SE MUSELI TÉTO BITVY ÚČASTNIT, MĚLI U SEBE POSVĚCENÝ OBRÁZEK SVATODUŠSKÉ PANNY MARIE, KTERÝ JE MĚL CHRÁNIT V NELÍTOSTNÉM BOJI U HRADCE KRÁLOVÉ. A PANNA MARIE NEZKLAMALA. PŘESTOŽE BITVA U SADOVÉ BYLA NEJKRUTĚJŠÍ BITVOU 19. STOLETÍ NA NAŠEM ÚZEMÍ, VŠICHNI ODVEDENCI Z VLACHOVA BŘEZÍ SE NEZRANĚNI VRÁTILI DOMŮ. Z VDĚČNOSTI NECHALI NAMALOVAT OBRAZ, KTERÝ ZACHYCOVAL BITVU U SADOVÉ, NAD NÍŽ BYLO VYJÁDŘENO PODĚKOVÁNÍ ZA OCHRANU. TENTO OBRAZ BYL UMÍSTĚN V KOSTELÍKU. V ROCE 1901 BYL U KOSTELÍKU ZBOURÁN DŘEVĚNÝ PŘÍSTAVEK SE ZVONICÍ A MÍSTO TOHO BYLA PŘISTAVĚNA ZDĚNÁ ČÁST, KTERÁ PROSTOR U DUCHA SVATÉHO ZNAČNĚ ZVĚTŠILA. V KOSTELÍKU SE NALÉZALO NĚKOLIK DĚKOVNÝCH OBRAZŮ ZA ZÁZRAČNÉ UZDRAVENÍ A TAKÉ PRAPOR VOJENSKÝCH VYSLOUŽILCŮ VĚNOVANÝ PO PRUSKO-RAKOUSKÉ VÁLCE HRABĚNKOU HERBERSTEIN – DIETRICHSTEIN. KOSTEL BYL TŘIKRÁT VYKRADEN, AVŠAK VZÁCNÝ OBRAZ MADONY BYL UCHRÁNĚN. POTÉ BYL PŘENESEN DO FARNÍHO KOSTELA ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ, ODKUD JE DO KOSTELÍKA DUCHA SVATÉHO PŘENÁŠEN JEN PŘI VÝJIMEČNÝCH PŘÍLEŽITOSTECH.

BĚHEM CELÉHO 18. STOLETÍ SE KULT DUCHA SVATÉHO ZNAČNĚ ROZŠÍŘIL PO CELÉM ŠIROKÉM OKOLÍ A O SVATODUŠNÍCH SVÁTCÍCH SEM BYLY KONÁNY VELKÉ PROSEBNÉ POUTĚ. PROTO BYL JEŠTĚ V 18. STOLETÍ K ROTUNDĚ PŘISTAVĚN DŘEVĚNÝ PŘÍSTAVEK SE ZVONICÍ. JEDNA Z NEJVĚTŠÍCH PROSEBNÝCH POUTÍ SE U DUCHA SVATÉHO KONALA V SRPNU ROKU 1813, KDY SE SCHYLOVALO K BITVĚ NÁRODŮ U LIPSKA A RAKOUSKO POČALO MOBILIZOVAT. POUŤ TRVALA TŘI DNY A KÁZALO SE ZDE ČESKY I NĚMECKY. PROSBY SMĚŘOVALY ZA VÍTĚZSTVÍ SPOJENECKÝCH VOJSK PROTI NAPOLEONOVI.

S TVORBOU LIDOVÉHO UMĚLCE A ZEDNÍKA JAKUBA BURSY SE SETKÁVÁME PŘEDEVŠÍM NA LIDOVÝCH STAVBÁCH PRACHATICKA A STRAKONICKA. MÉNĚ ZNÁMÁ JE SKUTEČNOST, ŽE SE PODÍLEL I NA TVORBĚ NĚKTERÝCH CÍRKEVNÍCH PAMÁTEK.

TO PLATÍ I O KŘÍŽOVÉ CESTĚ VE VLACHOVĚ BŘEZÍ, KTEROU BURSA VYTVOŘIL V ROCE 1851. CESTU UMÍSTIL DO KRÁSNÉ ALEJE VEDOUCÍ Z MĚSTA NA TZV. SVATODUŠSKÝ KOPEČEK, NA KTERÉM JIŽ OD 2. POLOVINY 18. STOLETÍ STÁLA POUTNÍ KAPLE SV. DUCHA.

DVANÁCT ZASTAVENÍ, BOŽÍ HROB A KALVÁRIE, TO VE SPOJENÍ SE JMENOVANOU KAPLÍ, VYKOUZLILO DÍLO MIMOŘÁDNÉ UMĚLECKÉ I URBANISTICKÉ ÚROVNĚ. O PŮVODNÍ MALÍŘSKOU VÝZDOBU JEDNOTLIVÝCH KAPLIČEK SE POSTARAL MALÍŘ FRANTIŠEK MIKULE; U TVORBY NOVÝCH OBRAZŮ MALOVANÝCH NA PLECHU STÁL V ROCE 1924 MÍSTNÍ UMĚLEC JINDŘICH BOŠKA, MALÍŘ DEKORACÍ, DIVADELNÍCH OPON A TAKÉ AUTOR  LOUTEK.

JAK JIŽ BYLO ZMÍNĚNO VÝŠE, KŘÍŽOVÁ CESTA BYLA POSTAVENA NA NÁKLAD OBCE NA VÝŠINĚ SVATODUŠSKÉ V ROCE 1851. STAVBOU JEDNOTLIVÝCH ZASTAVENÍ BYL POVĚŘEN ZEDNÍK JAKUB BURSA. S TVORBOU TOHOTO LIDOVÉHO UMĚLCE A ZEDNÍKA SE NEJČASTĚJI SETKÁVÁME PŘEDEVŠÍM NA LIDOVÝCH STAVBÁCH PRACHATICKA A STRAKONICKA. MÉNĚ ZNÁMÁ JE ALE SKUTEČNOST, ŽE SE PODÍLEL I NA TVORBĚ NĚKTERÝCH CÍRKEVNÍCH PAMÁTEK. VÝSTAVBA KŘÍŽOVÉ CESTY SE UDÁLA ZA PURKMISTRA JANA TISCHLERA A DĚKANA P. EMANA ACHWITZE, VŠE SE SVOLENÍM DRŽITELE VLACHOVA BŘEZÍ KNÍŽETE FRANTIŠKA JOSEFA DIETRICHSTEINA.

PRVNÍ OBRAZY DO KAPLÍ VYTVOŘIL FRANTIŠEK MIKULE Z JINÍNA U STRAKONIC. POZDĚJI, V ROCE 1924, KDY PŮVODNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY SEŠLY, MALOVALI PAŠIJOVÉ VÝJEVY MÍSTNÍ MALÍŘI FRANTIŠEK MATOUŠEK, PO OTCI ZVANÝ KADLÁTKO, A DÁLE LIDOVÝ UMĚLEC JINDŘICH BOŠKA A JEHO SYN JAN BOŠKA. NEJNOVĚJŠÍHO RESTAUROVÁNÍ OBRAZŮ KŘÍŽOVÉ CESTY SE UJAL JINDŘICH BOŠKA, ZÁSTUPCE TŘETÍ GENERACE TÉTO SLAVNÉ MÍSTNÍ UMĚLECKÉ RODINY, KTERÁ SE PODÍLELA NA TÉTO SKVOSTNÉ PAMÁTCE. SOCHU TĚLA KRISTOVA V BOŽÍM HROBĚ VYŘEZBOVAL SAMOUK, HLUCHONĚMÝ MATĚJ KUBAŠTA, JEDEN Z BRATRŮ Z PODEDVORSKÉHO MLÝNA.

ÚVODNÍ KAPLE S OBRAZEM MODLÍCÍHO SE KRISTA V GETSEMANSKÉ ZAHRADĚ, DVANÁCT ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY, BOŽÍ HROB A KALVÁRIE, TO VŠE VE SPOJENÍ S KAPLÍ SVATÉHO DUCHA, VYTVÁŘÍ DÍLO MIMOŘÁDNÉ UMĚLECKÉ I URBANISTICKÉ ÚROVNĚ A PRÁVEM PATŘÍ MEZI NEJKRÁSNĚJŠÍ PAMÁTKY TOHOTO TYPU V NAŠÍ ZEMI.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?