KŘÍŽOVÁ CESTA VE VLACHOVĚ BŘEZÍ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VLACHOVO BŘEZÍ

S TVORBOU LIDOVÉHO UMĚLCE A ZEDNÍKA JAKUBA BURSY SE SETKÁVÁME PŘEDEVŠÍM NA LIDOVÝCH STAVBÁCH PRACHATICKA A STRAKONICKA. MÉNĚ ZNÁMÁ JE SKUTEČNOST, ŽE SE PODÍLEL I NA TVORBĚ NĚKTERÝCH CÍRKEVNÍCH PAMÁTEK.

TO PLATÍ I O KŘÍŽOVÉ CESTĚ VE VLACHOVĚ BŘEZÍ, KTEROU BURSA VYTVOŘIL V ROCE 1851. CESTU UMÍSTIL DO KRÁSNÉ ALEJE VEDOUCÍ Z MĚSTA NA TZV. SVATODUŠSKÝ KOPEČEK, NA KTERÉM JIŽ OD 2. POLOVINY 18. STOLETÍ STÁLA POUTNÍ KAPLE SV. DUCHA.

DVANÁCT ZASTAVENÍ, BOŽÍ HROB A KALVÁRIE, TO VE SPOJENÍ SE JMENOVANOU KAPLÍ, VYKOUZLILO DÍLO MIMOŘÁDNÉ UMĚLECKÉ I URBANISTICKÉ ÚROVNĚ. O PŮVODNÍ MALÍŘSKOU VÝZDOBU JEDNOTLIVÝCH KAPLIČEK SE POSTARAL MALÍŘ FRANTIŠEK MIKULE; U TVORBY NOVÝCH OBRAZŮ MALOVANÝCH NA PLECHU STÁL V ROCE 1924 MÍSTNÍ UMĚLEC JINDŘICH BOŠKA, MALÍŘ DEKORACÍ, DIVADELNÍCH OPON A TAKÉ AUTOR  LOUTEK.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?