KŘÍŽOVÁ CESTA VE VOLARECH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VOLARY

VOLARY – KŘÍŽOVÁ CESTA NA KOPCI KAMENÁČI JE Z POČÁTKU 19. STOLETÍ. PŮVODNĚ JEDNODUŠŠÍ ZASTAVENÍ BYLA NA KONCI TÉHOŽ STOLETÍ NAHRAZENA KAMENNÝMI – DIORITOVÝMI KAPLIČKAMI. BAREVNÉ RELIÉFY VYROBENÉ PRO KŘÍŽOVOU CESTU V MNICHOVĚ, BYLY ZNIČENY PO II. SVĚTOVÉ VÁLCE.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?