KŘÍŽOVÁ CESTA NA LOMCI

KONGREGACE ŠEDÝCH SESTER III. ŘÁDU SV. FRANTIŠKA

POUTNÍ AREÁL LOMEC JE PODLE SLOV PÁTERA FRANTIŠKA HOBIZALA PRAVÝM SRDCEM BUDĚJOVICKÉ DIECÉZE, MÍSTEM, KDE JSI BLÍŽE KRÁSE A ODPOČINKU SVÉ ČASTO ZNAVENÉ DUŠE.

POUTNÍ KOSTEL JMÉNA PANNY MARIE NECHAL VYSTAVĚT V LETECH 1692 – 1702 HRABĚ FILIP EMANUEL BUQUOY, A TO PRO KOPIS ZÁZRAČNÉ SOCHY PANNY MARIE, KTEROU PŘIVEZL JEHO OTEC KAREL FILIP Z NIZOZEMÍ. CENTRÁLNÍ OLTÁŘ S BOHATÝMI ŘEZBAMI, KTERÝ JE VARIACÍ NA BORROMINIHO OLTÁŘ V CHRÁMU SV. PETRA V ŘÍMĚ, PATŘÍ K VÝZNAMNÝM DÍLŮM VRCHOLNÉHO BAROKA VE STŘEDNÍ EVROPĚ.

KŘÍŽOVÁ CESTA NA LOMEČKU JE ŽIVOU VZPOMÍNKOU NA DUCHOVNÍHO OTCE PÁTERA FRANTIŠKA HOBIZALA, VELKÉHO PŘÍZNIVCE TOHOTO POUTNÍHO MÍSTA. JEHO VELKÝM PŘÁNÍM BYLA REALIZACE KŘÍŽOVÉ CESTY PRÁVĚ ZDE NA LOMCI.-KRESBY PRO KŘÍŽOVOU CESTU VYTVOŘILA IVA VAVRUŠKOVÁ Z CHELČIC A GRAFICKÉ ZTVÁRNĚNÍ JE DÍLEM MGR. KLÁRY KAVANOVÉ MUŠKOVÉ. PROJEKT PODPOŘILY OBCE LIBĚJOVICE, MALOVICE A OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MÁJA – TVOŘIVÉ CHELČICE.

DOKONČENOU KŘÍŽOVOU CESTU POSVĚTIL V ČERVNU ROKU 2005 JIHOČESKÝ RODÁK MSGRE. PROF. KAREL SKALICKÝ.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?