KLÁŠTER SESTER FRANTIŠKÁNEK NA LOMCI

KŘÍŽOVÁ CESTA NA LOMCI

KONGREGACE ŠEDÝCH SESTER III. ŘÁDU SV. FRANTIŠKA

KOSTEL JMÉNA PANNY MARIE

POUTNÍ AREÁL LOMEC JE PODLE SLOV PÁTERA FRANTIŠKA HOBIZALA PRAVÝM SRDCEM BUDĚJOVICKÉ DIECÉZE, MÍSTEM, KDE JSI BLÍŽE KRÁSE A ODPOČINKU SVÉ ČASTO ZNAVENÉ DUŠE.

POUTNÍ KOSTEL JMÉNA PANNY MARIE NECHAL VYSTAVĚT V LETECH 1692 – 1702 HRABĚ FILIP EMANUEL BUQUOY, A TO PRO KOPII ZÁZRAČNÉ SOCHY PANNY MARIE, KTEROU PŘIVEZL JEHO OTEC KAREL FILIP Z NIZOZEMÍ. CENTRÁLNÍ OLTÁŘ S BOHATÝMI ŘEZBAMI, KTERÝ JE VARIACÍ NA BORROMINIHO OLTÁŘ V CHRÁMU SV. PETRA V ŘÍMĚ, PATŘÍ K VÝZNAMNÝM DÍLŮM VRCHOLNÉHO BAROKA VE STŘEDNÍ EVROPĚ. KROMĚ KOSTELA STOJÍ NA LOMCI TAKÉ BUQUOYSKÝ LOVECKÝ ZÁMEČEK Z ROKU 1709 – 1710, KTERÝ POZDĚJI SLOUŽIL JAKO FARA A ŠKOLA. DNES ZDE PŮSOBÍ KONGRAGACE ŠEDÝCH SESTER III. ŘÁDU SV. FRANTIŠKA.

KŘÍŽOVÁ CESTA

PAŠIJOVÝ CYKLUS KRESLILA IVA VAVROUŠKOVÁ

KŘÍŽOVÁ CESTA NA LOMEČKU JE ŽIVOU VZPOMÍNKOU NA DUCHOVNÍHO OTCE PÁTERA FRANTIŠKA HOBIZALA, VELKÉHO PŘÍZNIVCE TOHOTO POUTNÍHO MÍSTA. JEHO VELKÝM PŘÁNÍM BYLA REALIZACE KŘÍŽOVÉ CESTY PRÁVĚ ZDE NA LOMCI. KRESBY PRO KŘÍŽOVOU CESTU VYTVOŘILA IVA VAVRUŠKOVÁ Z CHELČIC A GRAFICKÉ ZTVÁRNĚNÍ JE DÍLEM MGR. KLÁRY KAVANOVÉ MUŠKOVÉ. PROJEKT PODPOŘILY OBCE LIBĚJOVICE, MALOVICE A OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MÁJA – TVOŘIVÉ CHELČICE.

DOKONČENOU KŘÍŽOVOU CESTU POSVĚTIL V ČERVNU ROKU 2005 JIHOČESKÝ RODÁK MSGRE. PROF. KAREL SKALICKÝ.

PAMÁTNÁ LÍPA NADĚJE

POVĚST O ZALOŽENÍ LOMCE - BOUŘE NA MOŘI

HRABĚ KAREL FILIP BUQUOY BYL VĚDEC A VELKÝ CESTOVATEL. JEDNOHO DNE DOSTAL KOPII PROSLAVENÉ SOŠKY PANNY MARIE DE FOYA U BRUSELU. PROTOŽE BYLA SOŠKA VELMI MALÁ, BRAL JI NA SVÝCH CESTÁCH VŠUDE S SEBOU. KDYŽ ROKU 1685 PLUL Z ŘÍMA DO ŠPANĚLSKA, ZASTIHLA LOĎ PRUDKÁ BOUŘE A CELÉ POSÁDCE HROZILO UTONUTÍ. HRABĚ, OCITNUVŠÍ SE VE VELIKÉM NEBEZPEČÍ, SLÍBIL BOHU A JEHO MATCE, ŽE BUDOU-LI ZACHRÁNĚNI, POSTAVÍ JAKO PROJEV VDĚČNOSTI NA SVÉM PANSTVÍ V ČECHÁCH KOSTEL A V NĚM NA OLTÁŘI UMÍSTÍ MILOSTNOU SOŠKU. V TU CHVÍLI SE BOUŘE UKLIDNILA A VŠICHNI BYLI ZACHRÁNĚNI.

HRABĚ SOŠKU ULOŽIL NA SVÉM SÍDLE V NOVÝCH HRADECH A V ZÁŘÍ 1690 SE OSOBNĚ VYDAL HLEDAT VHODNÉ MÍSTO PRO STAVBU NOVÉ KAPLE. TŘI MĚSÍCE NA TO VŠAK ZEMŘEL, ANIŽ SVŮJ SLIB MOHL SPLNIT. STAČIL JEN NAJÍT VHODNÉ MÍSTO - LOMECKÝ VRCH. NA SMRTELNÉ POSTELI PROTO PROSIL SVÉ SYNY EMANUELA A ALBERTA, ABY DÍLO DOKONČILI, COŽ SE TAKÉ STALO.

MEDITATIVNÍ ZAHRADA PANNY MARIE

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?