CENTRÁLNÍ KAPLE POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE Z ROKU 1820

KŘÍŽOVÁ CESTA V ČESTICÍCH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ČESTICE

JEDNA ZE ČTYŘ KAPLÍ S OBRAZY KŘÍŽOVÉ CESTY

ZALESNĚNÝ VRCH NAD ČESTICEMI „NA KALVÁRII“ ZVANÝ, SKRÝVÁ TICHÉ A VELICE HEZKÉ MÍSTO S NĚKOLIKA ZAJÍMAVÝMI STAVBAMI. Z PŮVODNÍ DŘEVĚNÉ KAPLE A DŘEVĚNÝCH KŘÍŽŮ, KTERÉ ZDE NECHAL VYBUDOVAT JINDŘICH MICHAL HÝZRLE Z CHODŮ V ROCE 1626, SE ZDE BOHUŽEL NEZACHOVALO VŮBEC NIC, ALE ZE STAVEB, KTERÉ ZDE VYROSTLY O STO LET POZDĚJI, PŘESNĚJI V ROCE 1728, ZDE JIŽ JEDNU PAMĚTIHODNOST NALEZNEME. JE JÍ ŠESTIBOKÁ KAPLE MATKY BOŽÍ, KTERÁ ZDE DODNES STOJÍ V NEZMĚNĚNÉ PODOBĚ.

BAROKNÍ KAPLE MATKY BOŽÍ Z ROKU 1728

PŘEDSÍŇ HLAVNÍ KAPLE S 12 DORSKÝMI SLOUPY

OSTATNÍ STAVBY, POSTAVENÉ JAKO NÁHRADA ZA ZMÍNĚNÉ DŘEVĚNÉ KŘÍŽE KARLEM ŠEBESTIÁNEM Z ŘÍČAN, BYLY PŘESTAVĚNY OPĚT O STO LET POZDĚJI, V ROCE 1820. JEDNÁ SE O ČTYŘI OBDÉLNÍKOVÉ OTEVŘENÉ KAPLE, VALENĚ ZAKLENUTÉ, VE VRCHOLU ZAVRŠENÉ TROJÚHELNÍKOVÝM ŠTÍTEM, S OSMI VÝJEVY POSLEDNÍ CESTY JEŽÍŠE KRISTA. ÚSTŘEDNÍ STAVBOU CELÉHO AREÁLU JE KAPLE POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE, CENTRÁLNÍ STAVBA SE SLOUPOVÍM VE STYLU VLAŠSKÉ RENEZANCE. STAVBU INICIOVALA HRABĚNKA DOROTA REYOVÁ JAKO DÍK ZA SVÉ UZDRAVENÍ Z TĚŽKÉ NEMOCI. ZÁKLADNÍ KÁMEN STAVBY, JEJÍŽ PLÁNY ZHOTOVIL VOLYŇSKÝ POLÍR LEOPOLD SVOBODA, BYL POLOŽEN 1. KVĚTNA JIŽ ZMÍNĚNÉHO ROKU 1820. O VNITŘNÍ MALÍŘSKOU VÝZDOBU VČETNĚ VELKÉ VNĚJŠÍ MALBY NA VÝCHODNÍ STRANĚ KAPLE SE POSTARAL ANTONÍN VELEČIN, MALÍŘ ZE STRAKONIC. ARCHITEKTURA STAVBY, JEJÍŽ PŘEDSÍŇ JE NESENA 12 DORSKÝMI SLOUPY, PŮSOBÍ VELICE MAJESTÁTNĚ A DODÁVÁ MÍSTU NEOPAKOVATELNOU ATMOSFÉRU.

DŘEVĚNÁ POUSTEVNA Z ROKU 1820

V TOM SAMÉM ROCE (TEDY 1820) BYLA MEZI STROMY ZA KALVÁRIÍ POSTAVENA DŘEVĚNÁ POUSTEVNA, ŠINDELEM POKRYTÁ CHALOUPKA S MALOU VĚŽIČKOU A FRESKOU STARÉHO POUSTEVNÍKA V INTERIÉRU. POUSTEVNA VŠAK NIKDY SVÉMU ÚČELU NESLOUŽILA A BYLA ZBUDOVÁNA POUZE PRO JEŠTĚ VĚTŠÍ ZATRAKTIVNĚNÍ POUTNÍHO MÍSTA.

NA ZÁVĚR STOJÍ URČITĚ JEŠTĚ PŘIPOMENOUT, ŽE V OBCI NALEZNEME ROVNĚŽ BAROKNÍ ZÁMEK A TAKÉ ROMÁNSKÝ KOSTELÍK UMUČENÍ SV. JANA KŘTITELE.

BAROKNÍ ZÁMEK V OBCI ČESTICE

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?