KAPLE KŘÍŽOVÉ CESTY

KŘÍŽOVÁ CESTA V HORÁCH MATKY BOŽÍ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST HORY MATKY BOŽÍ

KAPLIČKA PROMĚNĚNÍ PÁNĚ

STUDÁNKA U KAPLE PROMĚNĚNÍ PÁNĚ

HORY MATKY BOŽÍ – NEDALEKO OBCE BYLA V ROCE 1842 POSTAVENA KAPLE PROMĚNĚNÍ PÁNĚ. NA POPUD FARÁŘE PAVLA FORTUNÁTA BYLA KE KAPLI V ROCE 1863 PŘISTAVĚNA KŘÍŽOVÁ CESTA. OBRAZY DO KAPLIČEK NAMALOVAL ZDEJŠÍ RODÁK JAN VALDMAN, MALÍŘ POKOJŮ A TAKÉ AUTOR OPONY PRO MÍSTNÍ DIVADELNÍ SPOLEK.

KALVÁRIE

LITINOVÝ KŘÍŽ NAD STUDÁNKOU

OBRAZY NAMALOVAL JAN VALDMAN

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?