KAPLE KŘÍŽOVÉ CESTY

KŘÍŽOVÁ CESTA V HORÁCH MATKY BOŽÍ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST HORY MATKY BOŽÍ

DNEŠNÍ KLIDNÁ OBEC HORY MATKY BOŽÍ ANI V NEJMENŠÍM NENAZNAČUJE STŘEDOVĚKÝ RUCH ZLATORUDNÉHO HORNÍHO MĚSTA, KTERÝ JE DOLOŽEN JIŽ VE 14. STOLETÍ, ALE TEPRVE NA ZAČÁTKU DVACÁTÝCH LET 16. STOLETÍ DOSAHUJE SVÉHO SKUTEČNÉHO VRCHOLU DÍKY MAJITELI VELHARTICKÉHO PANSTVÍ ZDEŇKOVI LVU Z ROŽMITÁLU. TEN VYUŽÍVÁ DOBRÝCH VÝSLEDKŮ DOLOVÁNÍ A SAMOZŘEJMĚ I SVÉHO SILNÉHO VLIVU U DVORA, ABY ROZKVĚT TĚŽBY V REVÍRU URYCHLIL. DNE 12. LISTOPADU ROKU 1522 POVYŠUJE ČESKÝ KRÁL LUDVÍK JAGELLONSKÝ OSADU NA KRÁLOVSKÉ HORNÍ MĚSTO S MNOHÝMI PRÁVY – PRÁVEM TRŽNÍM, VÁREČNÝM ČI PRÁVEM K OHRAZENÍ MĚSTA. MĚSTEČKO ROVNĚŽ ZÍSKÁVÁ SVŮJ ZNAK A MĚSTSKOU PEČEŤ.

V LETECH 1522 AŽ 1530 PROBÍHÁ RYCHLÁ VÝSTAVBA MĚSTA, JEHOŽ ZÁKLADEM SE STÁVÁ VELKÝ OBDÉLNÍKOVÝ RYNEK. NA JEHO VÝCHODNÍ STRANĚ JE V ROCE 1637 POSTAVEN KOSTELÍK JMÉNA PANNY MARIE. TO VŠAK JE JIŽ V DOBĚ, KDY DOCHÁZÍ K RYCHLÉMU ÚPADKU TĚŽBY. JIŽ NA KONCI 16. STOLETÍ ODCHÁZÍ VĚTŠINA HAVÍŘŮ DO NOVÉ OBLASTI TĚŽBY NA PŘÍBRAMSKO. DO OPUŠTĚNÝCH DOMKŮ SE STĚHUJÍ ŘEMESLNÍCI Z OKOLÍ A TO PŘEVÁŽNĚ TZV. KRÁLOVÁCI, SVOBODNÍ LIDÉ /ŘEMESLNÍCI/ Z BLÍZKÝCH KRÁLOVSKÝCH RYCHET. Z HORNICKÉHO MĚSTEČKA SE STÁVÁ MĚSTEČKO ŘEMESLNÉ. 

V 17. STOLETÍ SE OBJEVUJÍ SNAHY O OŽIVENÍ TĚŽBY, ALE V 18. STOLETÍ BYLA TĚŽBA UKONČENA. POSLEDNÍ POKUSY O OBNOVENÍ HORNICKÉ SLÁVY SE USKUTEČNILY V ROCE 1828.

KAPLIČKA PROMĚNĚNÍ PÁNĚ

STUDÁNKA U KAPLE PROMĚNĚNÍ PÁNĚ

NĚKOLIK SET METRŮ OD CENTRA, SEVERNÍM SMĚREM, STOJÍ U STUDÁNKY OBKLOPENA ŘÍDKÝM LESEM KAPLE PROMĚNĚNÍ PÁNĚ. V DOBÁCH NEJVĚTŠÍHO ROZKVĚTU DOLOVÁNÍ SE NA TOMTO MÍSTĚ NALÉZALA ŠACHTA ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO. V BLÍZKOSTI VSTUPU DO ŠACHTY STÁL KŘÍŽ, U KTERÉHO SE HORNÍCI PŘED VSTUPEM DO DÍLA MODLÍVALI. V ROCE 1770 INICIOVAL MÍSTNÍ FARÁŘ P. JINDŘICH STAVBU KAPLE. STALO SE TAK VE CHVÍLI VELKÉHO POŽÁRU, KDY ZNAČNÁ ČÁST DŘEVĚNÝCH HORNICKÝCH DOMKŮ SHOŘELA. LIDÉ BĚŽELI K MÍSTU KŘÍŽE A MODLILI SE ZA UHAŠENÍ OHNĚ. A HLE, ZAČALO PRŠET A POŽÁR BYL UHAŠEN. MYŠLENKA VÝSTAVBY KAPLE BYLA ZAJÍMAVÁ, ALE KE STAVBĚ NEDOŠLO. DŮVOD BYL PROSTÝ – NEBYLY PENÍZE. POZDĚJI ZACHVÁTILY CELÝ KRAJ CHOLERA I MOR; LIDÉ V OKOLNÍCH VESNICÍCH UMÍRALI, ALE HORÁM MATKY BOŽÍ SE NEMOCI VYHNULA. A TEHDY SI LIDÉ VZPOMNĚLI NA SLOVA O STAVBĚ KAPLE. PSAL SE ROK 1842 A SNY O VÝSTAVBĚ SVATOSTÁNKU DOŠLY NAPLNĚNÍ. VÝŠE ZMÍNĚNÁ ZÁCHRANA MĚSTEČKA OD VELKÉHO POŽÁRU SE UDÁLA 6. SRPNA A PROTO KAPLE BYLA ZASVĚCENA PROMĚNĚNÍ PÁNĚ NA HOŘE TÁBOR. I VRCHU NAD KAPLÍ ZAČALO ŘÍKAT TÁBOR.

KALVÁRIE

LITINOVÝ KŘÍŽ NAD STUDÁNKOU

V ROCE 1863 BYLA NA POPUD NOVÉHO FARÁŘE P. FORTUNÁTA VYBUDOVÁNA KŘÍŽOVÁ CESTA. PAN FARÁŘ PRÝ DOKONCE ODCESTOVAL DO JERUZALÉMA, ABY SÁM ODMĚŘIL VZDÁLENOSTI JEDNOTLIVÝCH ZASTAVENÍ, KTERÉ PAK VE ZMENŠENÉM MĚŘÍTKU PŘENESL DO ROZMÍSTĚNÍ KAPLIČEK NA HORÁCH MATKY BOŽÍ. PO VYBUDOVÁNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY SE VRCHU ZAČALO ŘÍKAT KALVÁRIE.

KŘÍŽOVOU CESTU TVOŘÍ OBVYKLÝCH ČTRNÁCT ZASTAVENÍ VE FORMĚ JEDNODUCHÝCH KLASICISTNÍCH VÝKLENKOVÝCH KAPLIČEK; OTVORY, V HORNÍ ČÁSTI SEGMENTOVITĚ ZAKONČENÉ, JSOU UZAVÍRATELNÉ JEDNOKŘÍDLÝMI OKNY. TA CHRÁNÍ OBRAZY, KTERÉ DO KAPLIČEK NAMALOVAL ZDEJŠÍ RODÁK JAN VALDMAN, MALÍŘ POKOJŮ A TAKÉ AUTOR OPONY PRO MÍSTNÍ DIVADELNÍ SPOLEK /1900/. KŘÍŽOVÁ CESTA PROŠLA NAPOSLEDY V ROCE 2012 VELKOU OPRAVOU, PŘI KTERÉ BYLY RESTAUROVÁNY I OBRAZY JEDNOTLIVÝCH ZASTAVENÍ, KTERÉ PROVEDL PAN VÁCLAV KOŽELUH Z VELHARTIC.

OBRAZY NAMALOVAL JAN VALDMAN

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?