KŘÍŽOVÁ CESTA V NALŽOVSKÝCH HORÁCH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST NALŽOVSKÉ HORY

HISTORIE MĚSTA JE SPOJENA S TĚŽBOU KOVŮ, KONKRÉTNĚ STŘÍBRA, OLOVA A CÍNU, KTERÉ SE TĚŽILY VE STŘÍBRNÝCH HORÁCH. TY BYLY ZALOŽENY ROKU 1521, ABY JIŽ V ROCE 1530 DOŠLO K JEJICH POVÝŠENÍ NO DVACETTŘI LET POZDĚJI K POVÝŠENÍ NA MĚSTO. RUKU V RUCE SE ZALOŽENÍM MĚSTA BYLA ZAHÁJENA I TĚŽBA KOVŮ. DOLY VŠAK BYLY V ROCE 1541 ZATOPENY A V POLOVINĚ OSMDESÁTÝCH LET 16. STOLETÍ DOLOVÁNÍ ZANIKLO.

OBEC NALŽOVY JSOU PRVNĚ PŘIPOMÍNÁNY JIŽ V ROCE 1379. TVRZ V NALŽOVECH, JEJÍŽ POZŮSTATKY JSOU DOCHOVÁNY VE ZDIVU PANSKÉ SÝPKY, JE ZMIŇOVÁNA ROKU 1473, ALE ZŘEJMĚ ZDE STÁLA JIŽ DALEKO DŘÍVE.

K 1. DUBNU ROKU 1952 DOŠLO KE SLOUČENÍ OBCÍ STŘÍBRNÉ HORY A NALŽOVY V JEDNU OBEC S NÁZVEM NALŽOVSKÉ HORY.

DOMINANTOU NALŽOVSKÝCH HOR JE KOSTEL SV. KATEŘINY. NECHAL JEJ POSTAVIT V LETECH 1721 – 1723 HRABĚ NORBERT Z PÖTTINGU A TO NA MÍSTĚ PŮVODNÍHO DŘEVĚNÉHO KOSTELA, KTERÝ JE ZMIŇOVÁN JIŽ V ROCE 1534. KOLEM KOSTELA NAJDEME VELICE ZAJÍMAVOU GALERII BAROKNÍCH SOCH A TAKÉ KŘÍŽOVOU CESTU. U ZÁPADNÍHO VSTUPU DO KOSTELA JE TO DVOJICE MRAMOROVÝCH SOCH V NADŽIVOTNÍ VELIKOSTI, STOJÍCÍ NA ŽULOVÝCH PODSTAVCÍCH, VE KTERÝCH POZNÁVÁME SV. PETRA A SV. PAVLA. ZE STEJNÉHO MATERIÁLU JSOU TAKÉ ČTYŘI SOCHY EVANGELISTŮ, PRAVIDELNĚ ROZMÍSTĚNÉ KOLEM KOSTELA, POCHÁZEJÍCÍ Z LET 1840 – 1850.

PŘED KOSTELEM SE ROZLÉHÁ OBECNÍ PARK, KTERÝM PROCHÁZÍ V JAKÉSI PROTÁHLÉ ELIPSE KŘÍŽOVÁ CESTA. ČTRNÁCT ŠTÍHLÝCH ŽULOVÝCH SLOUPKŮ VYSOKÝCH ASI 180 CM NESE HORNÍ KAPLICE, VPŘEDU OTEVŘENÉ MĚLKÝMI NIKAMI, DO KTERÝCH JSOU VLOŽENY OBRAZY MALOVANÉ NA PLECHU. KŘÍŽOVÁ CESTA POCHÁZÍ Z 19. STOLETÍ; V PAMÁTKOVÉM KATALOGU JE NA PŮVODNÍCH KARTÁCH /ASI ZE 60. LET/ ZMÍNĚNO, ŽE OBRÁZKY NA PLECHU JSOU PRAKTICKY NEZNATELNÉ; OBRAZY JSOU DNES V RELATIVNĚ DOBRÉM STAVU, BYLY TEDY POZDĚJI PŘEMALOVÁNY – NA PRVNÍM ZASTAVENÍ JE SIGNATURA J. BROŽOVÁ. NENÍ MI ZNÁMO, ZDA SE JEDNÁ O MALÍŘKU, GRAFIČKU A ILUSTRÁTORKU JANU BROŽOVOU, KTERÁ SE MIMO GRAFIKY A ILUSTRACE VĚNOVALA TAKÉ PODMALBĚ NA SKLE, ZVLÁŠTĚ MALBĚ OKEN KOSTELŮ A HISTORICKÝCH OBJEKTŮ.

NA OPAČNÉM KONCI PARKU NEŽ STOJÍ KOSTEL SV. KATEŘINY, NALEZNEME SESKUPENÍ TŘÍ POZDNĚ BAROKNÍCH SOCH Z TŘICÁTÝCH LET 18. STOLETÍ. JEDNÁ SE O MADONU S DÍTĚTEM, SV. VÁCLAVA A SV. VÍTA.

ZÁVĚREM JE SLUŠNÉ PŘIPOMENOUT JEŠTĚ DALŠÍ PAMÁTKY MĚSTEČKA. TVRZ V NALŽOVECH, JEJICHŽ POZŮSTATKY JSOU DOCHOVÁNY VE ZDIVU PANSKÉ SÝPKY, JE ZMIŇOVÁNA K ROKU 1473, ALE ZŘEJMĚ ZDE STÁLA JIŽ DALEKO DŘÍVE. ZA VLÁDY ŠVIHOVSKÝCH Z RÝZMBERKA BYL V LETECH 1618 – 1620 POSTAVEN RENESANČNÍ ZÁMEK, KTERÝ V ROCE 1745 HRABATA Z PÖTTINGU BAROKNĚ UPRAVILI. V ROCE 1769 SE NALŽOVY STALY MAJETKEM RODU TAAFFŮ. TENTO ROD V NEDALEKÉM LESE PRAŠIVICI VYTVOŘIL ŘADU ROMANTICKÝCH OBJEKTŮ S JEZÍRKY A ALTÁNEM. ZAJÍMAVĚ PŮSOBÍ UMĚLÁ ZŘÍCENINA, KOPIE RODOVÉHO IRSKÉHO HRADU BALLYMOTTE.

V BUDOVĚ ČP. 114, STOJÍCÍ VEDLE KOSTELA SV. KATEŘINY, KTERÁ BÝVALA KDYSI ŠKOLOU, SE UČIL SPISOVATEL KAREL KLOSTERMANN.

TEXT ČÁSTEČNĚ PŘEVZATÝ Z WEBOVÝCH STRÁNEK OBCE

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?