KŘÍŽOVÁ CESTA V ŽELEZNÉ RUDĚ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ŽELEZNÁ RUDA

PÍŠE SE ROK 1815 A ČTRNÁCT OBYVATEL MĚSTEČKA SE ROZHODLO VYBUDOVAT KŘÍŽOVOU CESTU. TAK SE TAKÉ STALO A JIŽ 20. ŘÍJNA TÉHOŽ ROKU VYSVĚTIL NOVOU KŘÍŽOVOU CESTU MÍSTNÍ FARÁŘ JOHANN WOLFGANG KOBECEK /1780 – 1865/.

V ROCE 1864 BYLY NA MÍSTECH PŮVODNÍCH, PRAVDĚPODOBNĚ DŘEVĚNÝCH ZASTAVENÍ INSTALOVÁNY SLOUPKY VYTESANÉ ZE ŽULY, V NICHŽ BYLY UMÍSTĚNY OBRAZY MALOVANÉ NA PLECHU. INICIÁTOREM TÉTO ZMĚNY BYL FARÁŘ FRANZ XAVER FLEISCHMANN.

V ROCE 1927 BYLY SILNĚ POŠKOZENÉ OBRAZY RENOVOVÁNY MALÍŘEM MORITZEM STOIBEREM ZE ZWIESELU. OPRAVENÉ OBRAZY VYSVĚTIL DĚKAN ANDREAS ULOVEC. O OSM LET POZDĚJI /1935/ VŠAK BYLY OBRAZY OPĚT RENOVOVÁNY, TENTOKRÁT MALÍŘEM HANSEM WUDYM.

TRADOVANÁ LEGENDA VYPRÁVÍ O SNU HAJNÉHO PAULA RAUSCHE JEDNOHO LETNÍHO VEČERA ROKU 1789. BYL VE SLUŽBĚ U BARONETY MARIE ELISABETHY VON HAFENBRÄDL /1758 – 1825/, MAJITELKY STATKU DEBRNÍK, ZAPSANÉHO V ZEMSKÝCH DESKÁCH. PŘI ODPOČINKU CESTOU Z PANCÍŘE NA HLADOVÝ VRCH HO PŘEMOHL, SEDÍC NA PAŘEZU, SPÁNEK. VE SNU MU NĚJAKÁ ŽENA, DRŽÍCÍ ZA RUKU ASI DVANÁCTILETÉ DĚVČÁTKO, ŘEKLA: DOBRÝ PŘÍTELI, POSTAV ZDE PRO MNE A MÉ DÍTĚ NĚJAKÉ PŘÍSTŘEŠÍ, NEBOŤ JÁ JSEM MATKA SV. ANNA. V NOCI MĚLA PODOBNÝ SEN I JEHO ŽENA. POTÉ, CO SI VZÁJEMNĚ SVÉ SNY SDĚLILI, SPLNILI PŘÁNÍ ŽENY ZE SNŮ A NECHALI POSTAVIT KAPLI SV. ANNY. KAPLE BYLA PROTO NAZÝVÁNA I PODLE NICH – KAPLE RAUSCHEROVÝCH.

OD ROKU 1894 SE NECHAJÍ DOLOŽIT PROSEBNÁ PROCESÍ KE KAPLI. V ROCE 1954 PŘESTALA BÝT KAPLE UDRŽOVÁNA A POSTUPNĚ ZCHÁTRALA. STOJÍ ZA ZMÍNKU, ŽE HLADOVÉMU VRCHU SE DŘÍVE PŘEZDÍVALO KALVÁRIE.

DO ROKU 1992 ZBYLY Z CELÉ KŘÍŽOVÉ CESTY JEN ŽULOVÉ SLOUPKY - POŠKOZENÉ, BEZ OBRÁZKŮ, BEZ KŘÍŽKŮ, PO KAPLI ANI PAMÁTKY. Z INICIATIVY PANÍ MILENY VOBROVÉ ZE ŽELEZNÉ RUDY A HELGY HUTTNER - HASENKOPF Z BAVORSKÉHO ZWIESLU ZAČALA PROBÍHAT REKONSTRUKCE, FINANCOVANÁ Z PROSTŘEDKŮ SHROMÁŽDĚNÝCH SBÍRKOU HLAVNĚ V BAVORSKU. PODLE STARÝCH FOTOGRAFIÍ BYLA V PŮVODNÍM MÍSTĚ VYSTAVĚNA I KAPLE. PŘI ODKRYTÍ PŮVODNÍCH ZÁKLADŮ BYLA NALEZENA NEPOŠKOZENÁ DLAŽBA A NYNÍ JE OPĚT V KAPLI.

OBRAZY JSOU KOPIE ORIGINÁLŮ MALOVANÝCH JOHANEM GEORGEM WITTMANNEM. TYTO I OLTÁŘNÍ OBRAZ V KAPLI NAMALOVALA RODAČKA ZE ŽELEZNÉ RUDY PANÍ HELGA HUTTNER - HASENKOPF OLEJOVÝMI BARVAMI NA HLINÍKOVÝ PLECH. ZHOTOVILA I OKNA Z BAREVNÝCH SEGMENTŮ SPOJENÝCH OLOVEM.

30.9.1995 BYLY OBNOVENÁ KŘÍŽOVÁ CESTA A KAPLE SV. ANNY NA HLADOVÉM VRCHU V ŽELEZNÉ RUDĚ SLAVNOSTNĚ VYSVĚCENY.

ČERPÁNO Z WEBOVÝCH STRÁNEK MĚSTA ŽELEZNÉ RUDY

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?