PRVNÍ ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY

KŘÍŽOVÁ CESTA V MILIČÍNĚ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST MILIČÍN

POD VRCHOLEM

NEDALEKO MILIČÍNSKÉHO HŘBITOVA ZAČÍNÁ KŘÍŽOVÁ CESTA, KTERÁ NÁS DOVEDE KE KAPLI UTRPENÍ PÁNĚ, STOJÍCÍ POD VRCHOLEM KOPCE ZVANÉHO KALVÁRIE, V DŘÍVĚJŠÍCH DOBÁCH ZNÁMÉHO TAKÉ JAKO HOLÝ ČI VYSOKÝ VRCH.

KAPLE UTRPENÍ KRISTOVO A KALVÁRIE TVOŘENÁ TŘEMI KŘÍŽI

KŘÍŽOVÁ CESTA VZNIKLA V ROCE 1796 A BYLA PŮVODNĚ TVOŘENA ČTRNÁCTI KAMENNÝMI KŘÍŽI. V ROCE 1914 BYLY KŘÍŽE NAHRAZENY PLOCHÝMI KAMENNÝMI KAPLICEMI, V ČELNÍ STĚNĚ OPATŘENÝMI MĚLKÝMI NIKAMI, DO KTERÝCH JSOU VSAZENY OBRAZY S PAŠIJOVÝMI VÝJEVY. JAK LZE ČÍST NA PRVNÍM ZASTAVENÍ, NOVÁ CESTA BYLA POŘÍZENA NÁKLADEM BARBORY KRÁLÍKOVÉ, UČITELKY Z MILIČÍNA, U TÁBORSKÉ FIRMY J. SLABÉHO.

PAŠIJOVÝ VÝJEV NA IV. ZASTAVENÍ

KŘÍŽOVÁ CESTA KONČÍ U KAPLE UTRPENÍ PÁNĚ, POSTAVENÉ V ROCE 1748. NA KONCI 19. STOLETÍ (1897) KAPLE PO ZÁSAHU BLESKEM VYHOŘELA, ALE JEŠTĚ V TÉMŽE ROCE BYLA OPRAVENA. ZA ZMÍNKU STOJÍ I TO, ŽE PŮVODNÍ KŘÍŽE, KTERÉ TVOŘILY KŘÍŽOVOU CESTU, BYLY UMÍSTĚNY RŮZNĚ V KRAJINĚ V OKOLÍ MILIČÍNA.

OBRÁZEK Z OBECNÍ KRONIKY

JEDEN Z PŮVODNÍCH KŘÍŽŮ KŘÍŽOVÉ CESTY

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?