KŘÍŽOVÁ CESTA STOJÍ V MÍSTECH BÝVALÉHO KRÁLOVSKÉHO HRADU

KŘÍŽOVÁ CESTA V MLADÉ VOŽICI

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST MLADÁ VOŽICE

KŘÍŽOVÁ CESTA STOUPÁ ÚBOČÍM KOPCE

V MÍSTECH, KDE STÁVAL KRÁLOVSKÝ HRAD, JENŽ BYL ZA HUSITSKÝCH VÁLEK V ROCE 1425 ZCELA ZBOŘEN, STOJÍ DNES, NA VRCHU ZVANÉM HRAD, KAPLE OVÁLNÉHO PŮDORYSU, ZASVĚCENÁ NANEBEVZETÍ PANNY MARIE. POSTAVIT JI DAL V ROCE 1646 TEHDEJŠÍ DRŽITEL VOŽICKÉHO PANSTVÍ KRIŠTOF KAREL PŘEHOŘOVSKÝ Z KVASEJOVIC. CESTA KE KAPLI, NA NÍŽ JSOU ZASTÁVKY KŘÍŽOVÉ CESTY, VEDE ÚBOČÍM HORY K VÝCHODNÍMU PROSTRANSTVÍ POD KAPLÍ, KDE JSOU TŘI VELKÉ KŘÍŽE, JAKO NA KALVÁRII. V ZÁPADNÍM SMĚRU OD KAPLE JE VE SKÁLE JESKYNĚ S BOŽÍM HROBEM.

KE KAPLI SE PŘISTUPUJE OD ZÁPADU PO 32 KAMENNÝCH SCHODECH.

KŘÍŽOVOU CESTU DAL UPRAVIT KAREL Z KÜENBURGU

PRO LIDI Z ŠIROKÉHO OKOLÍ SE ZDE KONÁVALY, VŽDY OD JARA DO PODZIMU, KAŽDOU ČTVRTOU NEDĚLI POBOŽNOSTI. NEJVĚTŠÍ SHROMÁŽDĚNÍ ZDE BÝVALO O VELIKONOCÍCH, V NOCI ZE ZELENÉHO ČTVRTKA NA VELKÝ PÁTEK, KDY SE NA HRADĚ SEŠLO NĚKOLIK SET LIDÍ, KTEŘÍ STRÁVILI TUTO NOC NA MODLITBÁCH A PŘI ZPĚVU NÁBOŽNÝCH PÍSNÍ. K TÉTO POBOŽNOSTI BYLA DOKONCE V ROCE 1800 VYDÁNA DĚKANEM J. A. MORÁVKEM MODLITEBNÍ KNÍŽKA O 125 STRANÁCH S NÁSLEDUJÍCÍM TITULEM: „POBOŽNOST ROZJÍMÁNÍ UMUČENÍ PÁNĚ, JINAK KŘÍŽOVÁ CESTA UVEDENÁ DLE NEJVYŠŠÍHO POVOLENÍ V MĚSTĚ MLADÉ VOŽICI A SLOŽENÁ OD JANA ANTONÍNA MORÁVKA TČ. DĚKANA MLADOVOŽICKÉHO NA ROK PÁNĚ.“

KAPLE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE S PŘÍSTUPOVÝM SCHODIŠTĚM

KALVÁRIE

JAK ŠEL ČAS, KAPLE POMALU CHÁTRALA. O JEJÍ OBNOVENÍ SE POSTARAL AŽ HRABĚ KAREL Z KÜENBURGU, KTERÝ DAL ZÁROVEŇ UPRAVIT CELÝ VRCH. DAL VYBUDOVAT CESTIČKY A ÚBOČÍ OSÁZET KŘOVINAMI. KDYŽ DOŠLO K ODKLÍZENÍ STARÝCH ZDÍ HRADU, BYLA NALEZENA KOSTRA MUŽE, JENŽ MĚL TĚLO SEVŘENÉ V ŽELEZNÉM KRUHU. SNAD SE JEDNALO O DNO HLADOMORNY, KAM BYL PŮVODNĚ ODSOUZENEC SPUŠTĚN. V ROCE 1824 SE V ŽIVOTĚ KARLA Z KÜENBURGU STAL VELKÝ ZLOM. V TOMTO ROCE MU ZCELA NEČEKANĚ UMŘELA MANŽELKA A ON, ABY SE VZPAMATOVAL Z TÉ ZTRÁTY, UPNUL VEŠKEROU SVOJI MYSL K BOHU. NA HRADĚ DAL OBNOVIT KŘÍŽOVOU CESTU A UPRAVIT V JESKYNI BOŽÍ HROB. NA VÝCHODNÍ STRANĚ DAL SROVNAT SKALNATOU, NEPŘÍSTUPNOU ČÁST VRCHU, ČÍMŽ VZNIKLA PĚKNÁ ROVINA, NA NÍŽ STOJÍ TŘI KŘÍŽE S POSTAVAMI, KTERÉ DAL ROVNĚŽ OPRAVIT. TATO OPRAVA BYLA OSLAVENA 6. DUBNA 1827 SLAVNOSTNÍM PRŮVODEM Z FARNÍHO KOSTELA, JEHOŽ SE ZÚČASTNILI JAK DUCHOVENSTVO, TAK I PROSTÝ LID. PŘI TÉTO PŘÍLEŽITOSTI BYL MEZI CHUDÝ LID ROZDÁN POMĚRNĚ VELIKÝ OBNOS PENĚZ. SAMOZŘEJMĚ, ŽE MEZI HLAVNÍ OBJEKTY, KTERÉ BYLY HRABĚTEM ZRESTAUROVÁNY, PATŘILA KAPLE, V NÍŽ DAL TAKÉ UPRAVIT HROBKU PRO SEBE A SVOJI CHOŤ.

BOŽÍ HROB

INTERIÉR BOŽÍHO HROBU SE SOCHOU KRISTA

OD TÉ DOBY BYLA KAPLE PRŮBĚŽNĚ UDRŽOVÁNA. V ROCE 1847, KDY ZLODĚJI ODVALILI KÁMEN NAD HROBKOU, BYL ZNOVU UMÍSTĚN. O ROK POZDĚJI BYLY NOVĚ INSTALOVÁNY TŘI KŘÍŽE, MÍSTO PŮVODNÍCH, JIŽ ZAŠLÝCH. V ROCE 1873 UDEŘIL DO KAPLE BLESK A POŠKODIL RÁM OBRAZU NAD OLTÁŘEM. BYL OPRAVEN V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH A NOVĚ POZLACEN. VĚTŠÍ OPRAVA KAPLE SE USKUTEČNILA V ROCE 1930. TEHDY ZDE BYLY VE ŠPIČCE STŘECHY, POD KŘÍŽKEM, NALEZENY PAMĚTNÍ LISTINY, POCHÁZEJÍCÍ Z ROKU 1824, KTERÉ BOHUŽEL VŠAK BYLY, VLIVEM POVĚTRNOSTNÍCH PODMÍNEK TÉMĚŘ ZNIČENY. OD ROKU 1950 KAPLE POMALU CHÁTRALA, A TO I PŘES TO, ŽE STÁLE PRO OBYVATELE MLADOVOŽICKA BYLA VÝZNAMNÝM POUTNÍM MÍSTEM. BĚHEM DRUHÉ POLOVINY 20. STOLETÍ ZDE POSTUPNĚ DOŠLO K NARUŠENÍ KAMENNÝCH OPĚRNÝCH ZDÍ, VENKOVNÍ PŘÍSTUPOVÉ SCHODIŠTĚ SE MÍSTY PROPADLO, BOČNÍ ZDI SCHODŮ SE NARUŠILY EROZÍ, OPADALA Z NICH OMÍTKA, STEJNĚ JAKO Z VENKOVNÍ FASÁDY. NARUŠENÍ, ZA TĚCH NĚKOLIK DESÍTEK LET, NEUNIKLA ANI STŘEŠNÍ KRYTINA. ZKRÁTKA STAV KAPLE BYL NA KONCI STOLETÍ ZNAČNĚ TRISTNÍ.

PŘESTO VŠE VYPADÁ NA TO, ŽE KAPLE BUDE ZACHRÁNĚNA. V KVĚTNU ROKU 1995 VZNIKLO VE ZDEJŠÍM KRAJI SDRUŽENÍ OBČANŮ MLADOVOŽICKA, V NĚMŽ SE SHROMAŽĎUJÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA JEJÍ OBNOVU. ABY BYLA ZACHOVÁNA PŮVODNOST TOLIK PRO ZDEJŠÍ KRAJ VÝZNAMNÉ STAVBY, JSOU VŠECHNY ZÁCHRANNÉ PRÁCE KONZULTOVÁNY S TÁBORSKÝMI PAMÁTKÁŘI.

V ROCE 2001 BYLA FIRMOU HIGH–ECO OPRAVENA SOUČÁST TÉTO KULTURNÍ PAMÁTKY – KŘÍŽOVÁ CESTA, KTERÁ JE UMÍSTĚNA ODEDÁVNA PO ÚBOČÍ KOPCE. OBRAZY NAMALOVAL MALÍŘ KAREL SMETANA Z JANOVA. FINANČNĚ SE PODÍLELO MĚSTO MLADÁ VOŽICE A SDRUŽENÍ PRO ZÁCHRANU KAPLE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE.

ČERPÁNO Z WWW.MU-VOZICE.CZ

OBRAZY MALOVAL KAREL SMETANA Z JANOVA

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?