KAPLE PANNY MARIE BOLESTNÉ

KŘÍŽOVÁ CESTA V SOBĚSLAVI – SVÁKOVĚ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST SOBĚSLAV

STUDÁNKA SE ZÁZRAČNOU MOCÍ

V BLÍZKOSTI SVÁKOVSKÉHO HRADIŠTĚ ZE STARŠÍ DOBY KAMENNÉ, V MÍSTECH KDE DLE POVĚSTI MĚLO STÁT PŮVODNÍ MĚSTO SOBĚSLAV, NALEZNEME KROMĚ KAPLE PANNY MARIE BOLESTNÉ I JEDNU Z NEJMLADŠÍCH KŘÍŽOVÝCH CEST NA NAŠEM ÚZEMÍ. PŘI PŘÍLEŽITOSTI 150. VÝROČÍ POSVĚCENÍ ZMÍNĚNÉ KAPLE A 100. VÝROČÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE V PORTUGALSKÉ FATIMĚ ZDE BYLA ZCELA NEDÁVNO POUTNÍKŮM ZPŘÍSTUPNĚNA TZV. SVÁKOVSKÁ KŘÍŽOVÁ CESTA. BYLA POŘÍZENA Z DARŮ SOBĚSLAVSKÝCH OBČANŮ I DALŠÍCH DOBRODINCŮ A JEJÍ INSTALACI FINANČNĚ ZAJISTILO MĚSTO SOBĚSLAV. AUTOREM ZAJÍMAVÉHO PROJEKTU JE PAN MARTIN MIKULA Z MYSLKOVIC, KTERÝ MOTIVY POSLEDNÍ CESTY JEŽÍŠE KRISTA VYTESAL DO MÍSTNÍHO KAMENE. 13. KVĚTNA ROKU 2017 PŘI JEJÍM SLAVNOSTNÍM OTEVŘENÍ JI POŽEHNAL GENERÁLNÍ VIKÁŘ ČESKOBUDĚJOVICKÉ DIECÉZE THLIC. DAVID HANZL. KŘÍŽOVÁ CESTA DOPLNILA ZDE STOJÍCÍ KAPLI PANNY MARIE BOLESTNÉ A STUDÁNKU. K TÉ SE, JAKO V MNOHA JINÝCH PŘÍPADECH, VÁŽE NĚKOLIK PŘÍBĚHŮ MÍSTNÍCH OBYVATEL. JEDEN Z NICH VYPRÁVÍ O SLEPÉM TESAŘI Z NEDVĚDIC, KTERÉMU SEN NAPOVĚDĚL VYDAT SE KE SVÁKOVSKÉ STUDÁNCE. POTÉ CO SE POMODLIL K PANNĚ MARII A VODOU SI VYMYL OČI, BYL UZDRAVEN. Z VDĚČNOSTI POVĚSIL U STUDÁNKY NA MOHUTNOU JEDLI OBRÁZEK PANNY MARIE. Z HISTORICKÝCH PRAMENŮ SE DÁLE DOZVÍDÁME, ŽE MANŽELKA GENERÁLA JANA THEODORA, SVOBODNÉHO PÁNA ROUVROYE, KTERÝ PŘÍŠEL DO SOBĚSLAVI V ROCE 1763 JAKO VELITEL DĚLOSTŘELECKÉHO PLUKU, SE UZDRAVILA ZE ZIMNICE DÍKY PRAMENITÉ VODĚ ZE STUDÁNKY.

KŘÍŽ, U KTERÉHO ZAČÍNÁ KŘÍŽOVÁ CESTA

ZÁKLADEM KŘÍŽOVÉ CESTY JSOU MÍSTNÍ OBROVSKÉ BALVANY

KOLEM ROKU 1780 BYL VEDLE STUDÁNKY POSTAVEN PRIMITIVNÍ PŘÍSTŘEŠEK A DO NĚHO BYL UMÍSTĚN OBRÁZEK PANNY MARIE. KDYŽ PO LETECH PŘÍSTŘEŠEK SPADL, POČALI SOBĚSLAVŠTÍ OBČANÉ ANTONÍN KOPECKÝ A ONDŘEJ BÍLEK SHÁNĚT DARY NA STAVBU KAPLIČKY. TO BYLO V ROCE 1810. ALE I TA ZÁHY, ANI NE ZA TŘI ROKY, VLIVEM PODMÁČENÉHO TERÉMU SPADLA. A TAK ANTONÍN KOPECKÝ, TENTOKRÁT S PŘISPĚNÍM VÍTA FLÍČKA, SEDLÁKA Z KLENOVIC, ZAČAL V ROCE 1813 STAVĚT KAPLI NOVOU. TU JEŠTĚ V ROCE 1827 SOBĚSLAVSKÝ KUPEC ERAZIM KLÉR OPRAVIL, ALE PRAVDĚPODOBNĚ I TATO KAPLE DOZNALA ZÁNIKU.

AŽ V ROCE 1862 SE ZASTUPITELSTVO SOBĚSLAVI USNESLO POSTAVIT KAPLI ZCELA NOVOU A TO NA PŘÍHODNĚJŠÍM MÍSTĚ NEŽ DOSUD. VE MĚSTĚ SE IHNED ZAČALY KONAT VEŘEJNÉ SBÍRKY, KTERÝM DAL FINANČNÍ ZÁKLAD ODKAZ 500 ZLATÝCH SOBĚSLAVSKÉHO DĚKANA P. MATOUŠE NIKODÉMA. PŘÍSPĚVEK VĚNOVALA ROVNĚŽ SOBĚSLAVSKÁ ZÁLOŽNA A TAKÉ OBCE NEDVĚDICE, RYBOVA LHOTA, KLENOVICE A ZVĚROTICE. DNE 9. ČERVENCE ROKU 1865 BYL POLOŽEN ZÁKLADNÍ KÁMEN, KTERÝ PŘI SLAVNOSTNÍM OBŘADU POSVĚTIL SOBĚSLAVSKÝ KAPLAN P. JAN LEŠETICKÝ. VÝSTAVBY KAPLE SE UJAL SÁM PURKMISTR SOBĚSLAVI JAN MRÁZEK. V ROCE 1867 BYLA KAPLE DLE PROJEKTU STAVITELE FRANTIŠKA ROUBALA V NOVOROMÁNSKÉM SLOHU DOSTAVĚNA A NA SVÁTEK NAROZENÍ PANNY MARIE, 8. ZÁŘÍ ROKU 1867, VYSVĚCENA SOBĚSLAVSKÝM DĚKANEM P. MARTINEM NOVÁKEM. V ROCE 1900 BYLA KE KAPLI PŘISTAVĚNA ZVONICE SE DVĚMA ZVONY.

ZASTAVENÍ TŘETÍ

V ROCE 1939 BYL PŘI REKONSTRUKCI KAPLE POŘÍZEN NOVÝ OLTÁŘ, DO KTERÉHO BYL ZAVĚŠEN STARÝ OBRAZ PANNY MARIE. PO VÁLCE ZAČALA KAPLE RYCHLE CHÁTRAT, BYLA NĚKOLIKRÁT VYKRADENA A ÚMYSLNĚ POŠKOZENA. AŽ V ROCE 1999 BYLA KAPLE PŘI PŘÍLEŽITOSTI VELKÉHO JUBILEA (ROK 2000) OPRAVENA A SOBĚSLAVSKÝ DUCHOVNÍ SPRÁVCE P. IVO VALÁŠEK NECHAL PŘED KAPLI INSTALOVAT VELKÝ KŘÍŽ.

HLAVNÍ POUTNÍ MŠE JE SLOUŽENA NA BÝVALÝ SVÁTEK NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE, TEDY OKOLO 2. ČERVENCE.

KRÁSNÉ RELIÉFY VYTESAL MARTIN MIKULA

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?