HLAVNÍ VSTUP DO KLOKOTSKÉHO KLÁŠTERA

KŘÍŽOVÁ CESTA V TÁBOŘE – KLOKOTECH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TÁBOR - KLOKOTY

OBRAZ PANNY MARIE V KAPLIČCE U DOBRÉ VODY

PŮVOD MARIÁNSKÉHO MÍSTA KLOKOTY UVÁDÍ LEGENDA ZAPSANÁ P. HYNKEM V ROCE 1836. DĚTEM, KTERÉ PÁSÁVALY STÁDA NAD ŘEKOU LUŽNICÍ, SE U STUDÁNKY ZVANÉ DOBRÁ VODA ZJEVILA KRÁSNÁ DÍVKA, KTERÁ JIM VYKLÁDALA O BOHU. PANNU VIDĚLI I RODIČE, KTEŘÍ SE PŘIŠLI PŘESVĚDČIT O VĚROHODNOSTI VYPRÁVĚNÍ SVÝCH RATOLESTÍ. ŽÁDALI JI, ABY JIM PROZRADILA SVÉ JMÉNO, A ODPOVĚĎ DOSTALI OD DVOU ANDĚLŮ, KTEŘÍ DÍVKU VYNÁŠELI VZHŮRU K NEBESŮM: MARIA JE JEJÍ JMÉNO. NA PAMÁTKU ZJEVENÍ POSTAVILI NAD STUDÁNKOU KAPLI, DO KTERÉ UMÍSTILI OBRAZ PANNY MARIE OD NEZNÁMÉHO MALÍŘE ZE SEZIMOVA ÚSTÍ.

KAPLE PANNY MARIE KLOKOTSKÉ U DOBRÉ VODY

KLÁŠTERNÍ AMBITY

HISTORIE KLOKOT NÁM ŘÍKÁ, ŽE V PRVNÍ POLOVINĚ 13. STOLETÍ MĚL ZDE HRÁDEK VÍTEK Z KLOKOT, JEDEN ZE SYNŮ ZAKLADATELE VÍTKOVSKÉHO RODU – VÍTKA Z PRČICE. PŘÍLIV POUTNÍKŮ SI VYŽÁDAL POSTAVENÍ KOSTELA A TO TISÍC KROKŮ OD KAPLE, JIŽ NA NYNĚJŠÍM MÍSTĚ. ZASVĚCENÍ PANNĚ MARII JE DOLOŽENO V ROCE 1389 A STARÁ ZPRÁVA UVÁDÍ I JEHO POSVĚCENÍ DNE 15. SRPNA ROKU 1392.

ŽIVOT POUTNÍHO MÍSTA BYL PŘERUŠEN HUSITSKÝM HNUTÍM V SOUSEDNÍM HRADIŠTI A DALŠÍ OSUD KOSTELA NENÍ V TÉ DOBĚ ZNÁM. AŽ V ROCE 1520 BYLA VYBUDOVÁNA ZNOVU KAPLE NA PŮVODNÍCH TROSKÁCH, KDE BYL NALEZEN I POŠKOZENÝ OBRAZ PANNY MARIE. V ROCE 1547 BYLA KAPLE ROZŠÍŘENA NA KOSTEL.

JEDNO ZE ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY

DUCHOVNÍ SPRÁVU VYKONÁVALI V LETECH 1648 – 1672 PREMONSTRÁTI ZE STRAHOVA. V ROCE 1679 BYLY KLOKOTY ODPRODÁNY ŘÁDU BENEDIKTÍNŮ V ČELE S PRELÁTEM DIDACO DI CONVERO, KTERÝ ZAHÁJIL PŘESTAVBU V ROCE 1701. STAVBA TRVALA DO ROKU 1730 A NOVÝ KOSTEL BYL POSVĚCEN V ROCE 1756. NA STAVBĚ KAPLÍ SV. VÁCLAVA A SV. JOSEFA SE PODÍLELI ČLENOVÉ SCHWARZENBERGSKÉHO A LOBKOWICKÉHO RODU. TÁBORŠTÍ MĚŠŤANÉ DOTOVALI STAVBU AMBITŮ A ROHOVÝCH KAPLÍ. CELÝ KLOKOTSKÝ AREÁL MÁ DESET VĚŽÍ A TAKÉ STEJNÝ POČET ZVONŮ, PŘIČEMŽ JEDEN Z NICH JE NEJSTARŠÍ PAMÁTKOU KOSTELA (Z ROKU 1408).

ALEJ S KŘÍŽOVOU CESTOU SMĚŘUJÍCÍ KE KAPLI SV. JANA NEPOMUCKÉHO

POSLEDNÍ ZASTAVENÍ

KŘÍŽOVÁ CESTA BYLA NA KLOKOTECH ZALOŽENA SNAD BENEDIKTINY KONCEM 17. STOLETÍ, JAK DOKLÁDÁ UMĚLE NAVRŠENÁ SKALKA KALVÁRIE SE TŘEMI KŘÍŽI V PŮLI CESTY OD KOSTELA K DOBRÉ VODĚ. SOUČASNÁ ZASTAVENÍ POCHÁZEJÍ S DOBY OKOLO ROKU 1866 A NESOU KOVOVÉ RELIÉFY, KTERÉ BYLY DODATEČNĚ POLYCHROMOVANÉ. KŘÍŽOVÁ CESTA ZAČÍNÁ U VÝCHODNÍ BRÁNY DO AMBITŮ A LEMUJE STAROU TÁBORSKOU POUTNÍ CESTU NEJPRVE KE KAPLI SV. JANA NEPOMUCKÉHO A ODTUD SE NEOBVYKLE VRACÍ OBRATEM ZPĚT K POUTNÍMU KOSTELU, A POTÉ POKRAČUJE VPRAVO PODÉL HŘBITOVA. NA PŮVODNÍ TRASU KŘÍŽOVÉ CESTY, KTERÁ VEDLA LIPOVOU ALEJÍ PO LEVÉ STRANĚ HŘBITOVA, OPĚT NAVAZUJE NAD SRÁZEM NAD LUŽNICÍ A VEDE PŘES KALVÁRII K DOBRÉ VODĚ.

KALVÁRIE

POLYCHROMOVANÉ KOVOVÉ RELIÉFY

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?