KŘÍŽOVÁ CESTA V NOVÝCH HRADECH

KŘÍŽOVÁ CESTA V NOVÝCH HRADECH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST NOVÉ HRADY

ROKOKOVÝ ZÁMEK V NOVÝCH HRADECH

NEDALEKO VYSOKÉHO MÝTA NAJDEME VELICE HEZKÉ MĚSTEČKO NOVÉ HRADY. VĚTŠINA NÁVŠTĚVNÍKŮ SI SEM PŘIJEDE PROHLÉDNOUT PŘEKRÁSNÝ "MALÝ SCHÖNBRUNN", JAK SE PŘEZDÍVÁ ROKOKOVÉMU ZÁMKU, POSTAVENÉMU V LETECH 1774 – 1778 HRABĚTEM JANEM ANTONÍNEM HARBUVALEM DE CHAMARÉ.

MY JSME VŠAK DO TĚCHTO MÍST PŘIŠLI ZA KŘÍŽOVOU CESTOU. NEDALEKO OD ZÁMECKÉHO AREÁLU STOJÍ KOSTEL SV. JAKUBA VĚTŠÍHO, OD KTERÉHO KŘÍŽOVÁ CESTA ZAČÍNÁ. KOSTEL SV. JAKUBA JE JEDNOLODNÍ BAROKNÍ STAVBA Z LET 1723 – 1724, Z DOBY, KDY ZDEJŠÍ PANSTVÍ VLASTNIL RAKOUSKÝ KNÍŽE JAN Z TRAUTSONU. NOVÝ KOSTEL BYL POSTAVEN NA MÍSTĚ PŮVODNÍHO KOSTELA GOTICKÉHO. TEN JE PŘIPOMÍNÁN JIŽ ROKU 1350 JAKO KOSTEL FARNÍ; V ROCE 1398 JE PODŘÍZEN NOVĚ ZALOŽENÉMU KLÁŠTERU V PODLAŽICÍCH – CHRASTU. V TÉ DOBĚ SE VES NAZÝVALA BOŽÍM DOMEM. JMÉNO NOVÉ HRADY DOSTALA AŽ ZA KOSTKŮ Z POSTUPIC, KTEŘÍ  V LETECH 1492 – 1493 NECHALI POSTAVIT NA KOPCI, KTERÝ SE NAZÝVAL „STARÝ ZÁMEK“ HRAD, KTERÝ BYL NAZVÁN NOVÝM HRADEM.

VE HŘBITOVNÍ ZDI KOSTELA BYLO AŽ DO ROKU 2010 VESTAVĚNO PRVNÍ ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY. POTÉ BYLO PŘEMÍSTĚNO PŘES SILNICI PŘÍMO NA ÚPATÍ HRADNÍHO KOPCE. KŘÍŽOVÁ CESTA PATŘÍ PO VÝTVARNÉ STRÁNCE K VYNIKAJÍCÍM UKÁZKÁM SOCHAŘSKÉ PRÁCE, POCHÁZEJÍCÍ PRAVDĚPODOBNĚ Z DÍLNY LITOMYŠLSKÝCH SOCHAŘŮ VÁCLAVA A BARTOLOMĚJE HENDRICHOVÝCH. ČTRNÁCT PÍSKOVCOVÝCH PILÍŘŮ V ROKOKOVÉM STYLU Z ROKU 1765 BYLO V ROCE 1885 OPRAVENO F. METYLEM Z LITOMYŠLE. PILÍŘŮM VÉVODÍ VELKÉ RELIÉFY S VÝJEVY UMUČENÍ KRISTA A JEHO POSLEDNÍ CESTY S KŘÍŽEM. PILÍŘE JSOU NAD RELIÉFY ZAKONČENY VOLUTOVÝM ŠTÍTEM. DVANÁCTÉ ZASTAVENÍ SE JAKO JEDINÉ LIŠÍ OD OSTATNÍCH, JEDNÁ SE O DŘEVĚNÝ KŘÍŽ S UKŘIŽOVANÝM KRISTEM MALOVANÝM NA PLECHU. O VÝSTAVBU KŘÍŽOVÉ CESTY SE ZASLOUŽILA TEHDEJŠÍ MAJITELKA PANSTVÍ HRABĚNKA ANNA BARBORA HARBUVAL-CHAMARÉ A MANŽELKA MÍSTNÍHO LÉKAŘE ANNA SLAVÍKOVÁ. HRABĚNKA PŘICHÁZÍ NA PANSTVÍ V ROCE 1750 SE SVÝM SYNEM JANEM ANTONÍM, KTERÝ POZDĚJI NECHÁVÁ POSTAVIT ZÁMECKÝ AREÁL, JAK JE UVEDENO VÝŠE.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?