KŘÍŽOVÁ CESTA V KAMENIČKÁCH

KŘÍŽOVÁ CESTA V KAMENIČKÁCH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST KAMENIČKY

BAROKNÍ KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

KAMENIČKY, OBEC NĚKOLIK KILOMETRŮ OD HLINSKA, JE ZNÁMÁ HLAVNĚ TVORBOU MALÍŘE ANTONÍNA SLAVÍČKA, KTERÝ V KAMENIČKÁCH DLOUHÁ LÉTA PŮSOBIL. ZA SLAVÍČKEM SEM PŘIJÍŽDĚLI JEHO ZNÁMÍ NA NÁVŠTĚVU NEBO NA POZVÁNÍ. TAK SE V KAMENIČKÁCH OBJEVILI NAPŘ. MALÍŘI BOHUSLAV DVOŘÁK, ZVANÝ BAŤKA, OTAKAR NEJEDLÝ, HERBERT MASARYK, ANGELO ZEYER; DÁLE NAPŘ. RODINA PROFESORA DR. JAROSLAVA GOLLA ČI PROFESOR EMANUEL TILSCH S CHOTÍ, SPISOVATELKOU ANNOU MARIÍ TILSCHOVOU. VŠICHNI SE SCHÁZÍVALI V HOSPŮDCE ZVANÉ "V MALÉ CHÝŠI" S OCHOTNOU HOSTINSKOU ZVANOU "BABIČKA POLANSKÝCH". VYTVOŘILI TAK CELOU MALÍŘSKOU KOLONII V KAMENIČKÁCH. V LETECH 1902 – 1912 ZDE PŮSOBIL RUDOLF KREMLIČKA, V LETECH 1920 - 1933 GUSTAV MACOUN A OD ROKU 1938 MALÍŘ BOHUMIL HRADEČNÝ.

SOCHY SV. FLORIÁNA A SV. JANA NEPOMUCKÉHO PŘED VCHODEM DO KOSTELA

NEJSTARŠÍ ZPRÁVY O OBCI KAMENIČKY POCHÁZEJÍ ZE 14. STOLETÍ Z ROKU 1350 A TÝKÁ SE FARNÍHO KOSTELA, KTERÝ BYL TEHDY PŘIPOJEN K LITOMYŠLSKÉMU BISKUPSTVÍ. V ROCE 1392 JE JIŽ UVÁDĚNA JAKO SOUČÁST RYCHMBURSKÉHO PANSTVÍ. O STOLETÍ POZDĚJI NESLA OSADA S RYCHTOU NÁZEV REJCHLOVA KAMENICE. PO ROCE 1753, KDY OBEC ZÍSKAL FILIP KINSKÝ, DOŠLO V TOMTO KRAJI K HOSPODÁŘSKÉMU ROZKVĚTU. NÁKLADEM FILIPA KINSKÉHO BYLO POSTAVENO NĚKOLIK CÍRKEVNÍCH STAVEB. V KAMENIČKÁCH BYL NA MÍSTĚ STARÉHO DŘEVĚNÉHO KOSTELA (PRVNÍ ZPRÁVY O NĚM Z ROKU 1250) ZBUDOVÁN V LETECH 1764 – 1766 BAROKNÍ KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE. KOLEM KOSTELA SE PROSTÍRAL HŘBITOV, KTERÝ VŠAK NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ PŘESTAL VYHOVOVAT SVOU VELIKOSTÍ A PROTO BYL ZŘÍZEN POČÁTKEM DVACÁTÉHO STOLETÍ HŘBITOV NOVÝ. Z TOHO PŮVODNÍHO BYL ZACHOVÁN POUZE HROB P. JOSEFA PARDUSE, PRVNÍHO FARÁŘE V NOVĚ ZŘÍZENÉ FAŘE V ROCE 1855. P. PARDUS PŮSOBIL V KAMENIČKÁCH OD ROKU 1851 JAKO LOKALISTA AŽ DO SVÉ SMRTI V ROCE 1892. SPISOVATELI KARLU VÁCLAVU RAISOVI POSLOUŽIL TENTO VLASTENECKÝ, VZDĚLANÝ A OBĚTAVÝ KNĚZ JAKO HLAVNÍ POSTAVA PRO JEHO ROMÁN ZÁPAD. V RAISOVĚ ROMÁNU JE OZNAČOVÁN JAKO „JEMNOSTPÁN FARÁŘ KALOUS".

AUTOREM KŘÍŽOVÉ CESTY JE UMĚLECKÝ KOVÁŘ PAVEL TASOVSKÝ

SLOUPY NESOUCÍ KOVÁŘSKY ZPRACOVANÉ VÝJEVY JSOU Z HLINECKÉ ŽULY

VCHOD DO KOSTELA RÁMUJÍ DVĚ SOCHY. VLEVO JE TO SOCHA SV. FLORIANA Z ROKU 1779. NA PRAVÉ STRANĚ STOJÍ SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO Z ROKU 1723 OD SOCHAŘE JANA DEWOTYHO. PŘED VSTUPNÍ BRANOU DO KOSTELA JE UMÍSTĚN KŘÍŽ S RELIÉFEM MADONY.

KOVÁŘSKÉ ZPRACOVÁNÍ JE OPRAVDU MIMOŘÁDNÉ

DVANÁCTÉ ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY

KŘÍŽOVÁ CESTA SEVEROVÝCHODNĚ OD KOSTELA NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE VZNIKLA V ROCE 2017 Z PODNĚTU TEHDEJŠÍ STAROSTKY OBCE PANÍ YVONY JANDOVÉ A PANA MÍSTOSTAROSTY JOSEFA HALAMKY. ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ZPRACOVALA ING. ARCH. TEREZA ŠMÍDOVÁ. JEJÍ NÁVRH ZPRACOVÁNÍ UVEDL V ŽIVOT UMĚLECKÝ KOVÁŘ PAVEL TASOVSKÝ Z NÁMĚŠTI NAD OSLAVOU. PODSTAVCE JEDNOTLIVÝCH ZASTAVENÍ JSOU VYROBENY Z HLINECKÉ ŽULY. KŘÍŽOVÁ CESTA BYLA SLAVNOSTNĚ POŽEHNÁNA KRÁLOVÉHRADECKÝM BISKUPEM MONS. JANEM VOKÁLEM DNE 2. DUBNA ROKU 2022 U PŘÍLEŽITOSTI OSLAV 630 LET OD PRVNÍ ZMÍNKY O OBCI KAMENIČKY.

ZDROJ: WEBOVÉ STRÁNKY OBCE

ZASTAVENÍ PATNÁCTÉ - VZKŘÍŠENÍ

POHLED NA ZÁVĚREČNÁ ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?