HAVLÍČKŮV BROD A KALVÁRIE NA VEDUTĚ JOHANNA ANTONA VENUTA Z ROKU 1812

KŘÍŽOVÁ CESTA V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST – DĚKANSTVÍ HAVLÍČKŮV BROD

BAROKNÍ KOSTEL SV. TROJICE

NA OKRAJI PARKU BUDOUCNOST, ZALOŽENÉHO  ROKU 1889, STOJÍ PŮVABNÝ BAROKNÍ KOSTEL SV. TROJICE S KAPLÍ SV. KŘÍŽE. OBĚ STAVBY SPADAJÍ DO OBDOBÍ REKATOLIZACE A OBĚ JSOU V BAROKNÍM SLOHU. I KDYŽ NEBYLY POSTAVENY SOUČASNĚ, BYLY KOMPONOVÁNY JAKO JEDEN CELEK. KOSTEL VZNIKL V LETECH 1719 AŽ 1720 ZÁSLUHOU DĚKANA JANA KŘTITELE SEIDLA. SOUČASNĚ BYL U NĚHO ZŘÍZEN HŘBITOV A ŘADA BOŽÍCH MUK,  SMĚŘUJÍCÍCH JAKO KŘÍŽOVÁ CESTA NA VRCH KALVÁRIE SE TŘEMI VZTYČENÝMI KŘÍŽI. DO DNEŠNÍ DOBY SE Z NICH ZACHOVALO POUZE JEDNO ZASTAVENÍ. KOSTEL VŠAK BYL DOKONČEN AŽ V ROCE 1734. KUPOLE BYLA V PRVNÍ POLOVINĚ 18. STOLETÍ VYZDOBENA FIGURÁLNÍ FRESKOU, KTERÁ PŘEDSTAVUJE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICI V OBLACÍCH A BOJE ARCHANDĚLA MICHAELA S ĎÁBLEM OD UZNÁVANÉHO BAROKNÍHO MALÍŘE IGNÁCE PĚŠINY Z ČECHORODU. KE STAVBĚ POUTNÍHO KOSTELA SE VÁŽE POVĚST O TŘECH TULIPÁNECH. NA SVÁTEK SV. TROJICE PŘED 8. ČERVNEM 1721 PRÝ VYKVETL V DĚKANSKÉ ZAHRADĚ TROJKVĚTÝ TULIPÁN, COŽ DOKLÁDAL I NÁPIS NA OBRAZE SE TŘEMI TULIPÁNY NA JEDNOM STONKU, UMÍSTĚNÝ V TOMTO KOSTELE. DO DNEŠNÍ DOBY SE VŠAK NEDOCHOVAL. POUTNÍ KOSTEL SV. TROJICE NAHRADIL PŮVODNÍ HRANOLOVOU KAPLI ZE 17. STOLETÍ. KVŮLI ŠPATNÉ STATICE NA NESTABILNÍM SVAHU BYLY PŮVODNĚ PŘESTAVENY K ŠESTIBOKÉMU KOSTELU DALŠÍ DVĚ KAPLE, ABY ZABRÁNILY ROZESTUPOVÁNÍ ZDÍ A KLENBY KOSTELA. DALŠÍCH OPRAV ZE STEJNÝCH DŮVODŮ SE KOSTEL DOČKAL V 19. A 20. STOLETÍ. V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOLETÍ PAK BYLY OPRAVENY TERASY A SCHODIŠTĚ VEDOUCÍ KE KOSTELU A PROVEDENA I OKOLNÍ PARKOVÁ ÚPRAVA.

KAPLE SV. KŘÍŽE, JINAK ZVANÁ SV. GRÁLU

SCHODIŠTĚ K "ZÁZRAČNÉ" STUDÁNCE

PAMĚTNÍ DESKA NA PAMĚŤ ZALOŽENÍ PARKU BUDOUCTI

POD KOSTELEM STOJÍ ARCHITEKTONICKY ZAJÍMAVÁ TROJBOKÁ KAPLE SV. KŘÍŽE, KTERÁ JE OJEDINĚLOU STAVBOU NEJEN U NÁS, ALE I VE STŘEDNÍ EVROPĚ. STOJÍ NA MÍSTĚ, KDE DLE JINÉ POVĚSTI VYROSTLI TULIPÁN SE TŘEMI KVĚTY U ZÁZRAČNÉ STUDÁNKY SE TŘEMI PRAMENY. JEJÍ VODA UZDRAVILA SLEPOU MLYNÁŘKU Z NEDALEKÉHO MLÝNA A MÍSTO SE BRZY STALO VYHLÁŠENÝM POUTNÍM MÍSTEM SE „ZÁZRAČNOU VODOU“, KAM MÍŘILY ŘADY POUTNÍKŮ A DÁL POKRAČOVALY KŘÍŽOVOU CESTOU NA KALVÁRII. STUDÁNKA BYLA ROKU 1716 OHRAZENA A POZDĚJI, ROKU 1761, NAD NÍ BYLA VZTYČENA KAPLIČKA. ČASEM LÉČIVÝ PRAMEN ZMIZEL A ZŮSTALA JEN STUDNA S „DOBROU“ VODOU.

ZDROJ WEBOVÉ STRÁNKY MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD

POSLEDNÍ DOCHOVANÁ KAPLIČKA Z BÝVALÉ KŘÍŽOVÉ CESTY

KŘÍŽOVÁ CESTA KONČILA NA KALVÁRII, KTERÁ BYLA V MINULOSTI ASI O JEDEN KILOMETR DÁLE

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?