KŘÍŽOVÁ CESTA V KRÁTECH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST DOLNÍ KRUPÁ

JEDNU Z NEJMLADŠÍCH KŘÍŽOVÝCH CEST NALEZNEME NA SAMOTĚ KRÁTY, MEZI OBCEMI OLEŠNOU A HORNÍ KRUPOU NEDALEKO HAVLÍČKOVA BRODU.SAMOTA JE TVOŘENA NĚKOLIKA VĚTŠÍMI OBJEKTY S HOSPODÁŘSKÝMI ZVÍŘATY A DVĚMA OBYTNÝMI USEDLOSTMI. OSADA BYLA ZALOŽENA V 1. POLOVINĚ 17. STOLETÍ A PŘÍSLUŠÍ K OBCI HORNÍ KRUPÁ.

POSLEDNÍMI VLASTNÍKY SAMOTY BYLY RODINY VOMELOVÝCH A ŽÁKOVÝCH, KTERÉ ZDE ŽILY DO OSMDESÁTÝCH LET 20. STOLETÍ. OBĚ RODINÁM JE VĚNOVÁN LITINOVÝ KŘÍŽEK NA SAMOTNÉM POČÁTKU KŘÍŽOVÉ CESTY. V ROCE 1999 SE STALI MAJITELI PAN MARTIN SEDLÁČEK A OLGA BÍNOVÁ SEDLÁČKOVÁ. V ROCE 2007 SE NA FARMĚ USADIL I MARTINŮV BRATR LUDVÍK SEDLÁČEK.

MYŠLENKA NA ZŘÍZENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY BYLA V BRATRECH ZAKOŘENĚNA MNOHO LET, ALE DO REÁLNÉ PODOBY UZRÁLA AŽ V ROCE 2018. V TOMTO ROCE SE BRATŘI, VČETNĚ I TŘETÍHO BRATRA MARCELA, PUSTILI DO JEJÍ STAVBY. STALO SE TAK PO DOHODĚ S AMATERSKÝM SKLÁŘEM RADKEM KISLINGEREM A PETREM TREFILEM, JÁHENEM HAVLÍČKOBRODSKÉ FARNOSTI. ZATÍMCO ÚKOLEM BRATRŮ BYLO VZTYČIT OBROVSKÉ KAMENY PŘEDSTAVUJÍCÍ JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY, ÚKOLEM SKLÁŘE RADKA KISLINGERA BYLO VYTVOŘIT NÁVRH PAŠIJOVÝCH MOTIVŮ A TY PŘENÉST METODOU LITÉHO SKLA DO SKLENĚNÝCH DESEK.

COVIDOVÁ PANDEMIE BOHUŽEL CELOU AKCI ZBRZDILA, ALE V ROCE 2021 BYLO VŠE PŘIPRAVENO KE SLAVNOSTNÍMU VYSVĚCENÍ. STALO SE TAK 2. ŘÍJNA 2021 ZA PŘÍTOMNOSTI PANA DĚKANA OLDŘICHA KUČERY A JÁHENA PETRA TREFILA.  

SLUŠÍ SE ZMÍNIT PÁR SLOV O AUTOROVI PAŠIJOVÝCH VÝJEVŮ. RADEK KISLINGER, RODÁK Z ÚSTÍ NAD LABEM /1977/ ŽIJÍCÍ V PRAZE SE VĚNUJE NEJEN SKLU, ALE HLAVNĚ OLEJOMALBĚ, ŘEZBAŘINĚ A SOCHAŘINĚ. POCHÁZÍ Z RODU STARÉ SKLÁŘSKÉ RODINY KISLINGERŮ, KTEŘÍ NEJMÉNĚ 400 LET BYLI TALENTOVANÝMI SKLÁŘI NA ŠUMAVĚ, VYSOČINĚ A NA MORAVĚ; PŮSOBILI ALE I V DOLNÍM RAKOUSKU A V 19. STOLETÍ I VE SKLÁRNÁCH PANSTVÍ NĚMECKÉ DYNASTIE HOHENZOLLERŮ NA BUKOWINĚ (NA ÚZEMÍ DNEŠNÍHO SEVERNÍHO RUMUNSKA U HRANIC S UKRAJINOU). SKLÁŘI KISLINGEROVÉ SE ZNALI, PŮSOBILI A NĚKDY BYLI I PŘÍBUZENSKY PROVÁZÁNI U NÁS S TAKOVÝMI VÝZNAMNÝMI JMÉNY, JAKO BYLI SKLÁŘI A SKELMISTŘI RÜCKLOVÉ, ADLEROVÉ, GERHARDOVÉ, STROBLOVÉ, KOPPOVÉ, RIEDELOVÉ, FRANKLOVÉ, BOCKOVÉ, CZIZAKOVÉ, ALTMANNOVÉ AJ. PŮSOBIŠTĚ KISLINGERŮ V ČECHÁCH NAJDEME VE SKLÁRNĚ V TASICÍCH, HERÁLCI, JANŠTEJNU, LOUKOVĚ, SLAVĚTÍNĚ, OSTROVCI, KAROLINCE (ZDE ŽILI V 1. DOMĚ), KOŇKOVICÍCH, JOSEFÍNSKÉ HUTI V OSTROVĚ, NOVÉ HUTI VE VOJNOVĚ MĚSTCI A MNOHA DALŠÍCH, NA MORAVĚ NAMÁTKOU TŘEBA V NOVÉM HROZENKOVĚ, VELKÝCH KARLOVICÍCH, SVATÉ SIDONII AJ.

NA ZÁVĚR NESMÍME ZAPOMENOUT ANI NA BRATRY SEDLÁČKOVI, KTEŘÍ VYNALOŽILI NEJEN ZNAČNÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY, ALE TAKÉ SPOUSTU FYZICKÝCH I PSYCHICKÝCH SIL NA VYBUDOVÁNÍ JAK VELICE PŮSOBIVÉ KŘÍŽOVÉ CESTY, TAK TAKÉ VEŠKERÉHO NÁVŠTĚVNICKY ZAJÍMAVÉHO ZÁZEMÍ SAMOTY KRÁTY.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?