KŘÍŽOVÁ CESTA HESOV - UHRY

KŘÍŽOVÁ CESTA Z HESOVA DO UHER

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST PŘIBYSLAV

KOVANÝ KŘÍŽ STOJÍ NA SVÉM MÍSTĚ OD ROKU 2020

MĚSTO PŘIBYSLAV LEŽÍ NA ZÁPADNÍ STRANĚ ČESKOMORAVSKÉ VRCHOVINY. PRVNÍ VĚROHODNÉ ZÁZNAMY O PŘIBYSLAVI POCHÁZEJÍ Z POLOVINY 13. STOLETÍ. TÍM VŠAK NENÍ POPÍRÁNA MOŽNOST EXISTENCE STARŠÍHO OSÍDLENÍ ZDEJŠÍHO KRAJE. PÍSEMNÉ DOKLADY O TOM SE VŠAK NEZACHOVALY. V POLOVINĚ 13. STOLETÍ BYLA PŘIBYSLAVI UDĚLENA ČESKÝM KRÁLEM VÁCLAVEM I. SOUDNÍ PRAVOMOC 1. STUPNĚ (HORNÍ PRÁVO) K ROZHODOVÁNÍ MÉNĚ ZÁVAŽNÝCH SPORŮ MEZI VLASTNÍKY DŮLNÍCH POLÍ, HUTNÍKY A KOVKOPY, KTEŘÍ DOBÝVALI V OKOLÍ MĚSTA GALENIT S VÝZNAMNÝM PROCENTEM STŘÍBRA. DNE 11. ŘÍJNA 1424 ZEMŘEL POBLÍŽ PŘIBYSLAVI, U VESNICE SCHÖNFELD (DNES ŽIŽKOVO POLE), JAN ŽIŽKA Z TROCNOVA, KTERÝ V TÉ DOBĚ TÁHL V ČELE SVÝCH VOJSK PROTI KATOLICKÉ ŠLECHTĚ NA MORAVU A V ROCE 1767 SHOŘELO PRAKTICKY TÉMĚŘ CELÉ MĚSTO.

KŘÍŽOVÁ CESTA VEDE LESNÍ A POLNÍ CESTOU, KTERÁ V ROCE 2023 PROJDE REVITALIZACÍ

NEJSTARŠÍM OBJEKTEM, KTERÝ TVOŘÍ NEODMYSLITELNOU DOMINANTU MĚSTA, JE GOTICKÁ VĚŽ Z ROKU 1497. S VĚŽÍ SOUSEDÍ BAROKNÍ KOSTEL NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE, VYSVĚCENÝ V ROCE 1753. POBLÍŽ MĚSTSKÉ VĚŽE SE NACHÁZÍ I BÝVALÝ ŽENSKÝ ŠPITÁL Z ROKU 1692. PŘIBYSLAVSKÝ ZÁMEK BYL VYBUDOVÁN ZACHARIÁŠEM Z HRADCE V ROCE 1560 NA MÍSTĚ BÝVALÉHO HOSPODÁŘSKÉHO DVORA, JENŽ PATŘIL K PŘIBYSLAVSKÉMU HRADU A BYL VYPÁLEN PŘI DOBÝVÁNÍ MĚSTA V ROCE 1424. LEGENDÁRNÍHO VOJEVŮDCE JANA ŽIŽKU NÁM DODNES PŘIPOMÍNÁ ŽIŽKOVA MOHYLA, KTERÁ BYLA POSTAVENA NA MÍSTĚ JEHO ÚMRTÍ V ROCE 1874 PODLE ARCHITEKTA WIEHLA STAVITELEM ING. JOSEFEM ŠUPICHEM.

AUTOREM KOVANÝCH ZASTAVENÍ JE UMĚLECKÝ KOVÁŘ PETR ŠTÁFL

ALE NYNÍ SE JIŽ VĚNUJME KŘÍŽOVÉ CESTĚ. TA ZAČÍNÁ V BÝVALÉ OSADĚ HESOV, DNES JE TO VLASTNĚ PŘEDMĚSTÍ PŘIBYSLAVI, A POKRAČUJE LESNÍ A POLNÍ CESTOU K OSADĚ UHRY. ZDE, VEDLE MÍSTNÍ SILNICE BYL 14. LISTOPADU ROKU 2020 VZTYČEN V SOUSEDSTVÍ STOLETÉ LÍPY, ZASAZENÉ SEM 1. KVĚTNA 1919 JAKO STROM SVOBODY, STYLIZOVANÝ KOVOVÝ KŘÍŽ. JEHO AUTOREM JE UMĚLECKÝ KOVÁŘ PETR ŠTÁFL, KTERÝ MÁ SVOU KOVÁŘSKOU DÍLNU TŘISTA METRŮ ODSUD.

TOTO MÍSTO, NEBO SPÍŠE CELOU CESTU Z HESOVA NAHORU KE KOVANÉMU KŘÍŽI, SI OBLÍBIL PŘIBYSLAVSKÝ FARÁŘ P. PAVEL SANDTNER. MYŠLENKA NA ZŘÍZENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY V NĚM UZRÁVALA JIŽ DELŠÍ DOBU A COVIDOVÁ PANDEMIE JEJÍ ZRÁNÍ JEŠTĚ USPÍŠILA. POKUD SE LIDÉ NEMOHLI SHROMAŽĎOVAT V KOSTELE, MOHLI BY SE ALESPOŇ VOLNĚ PROJÍT KRAJINOU A PŘITOM NAČERPAT DUCHOVNÍ SÍLU A ZAMYSLET SE NAD ŽIVOTEM PŘI JEDNOTLIVÝCH ZASTAVENÍCH CESTY KŘÍŽOVÉ. OD MYŠLENEK K REALIZACI TO PAK JIŽ NEBYLO TAK DALEKO.

VRCHOL ZASTAVENÍ ZDOBÍ POSTAVA KRISTA V RŮZNÝCH POLOHÁCH,

VE SPODNÍ ČÁSTI JE UMÍSTĚNA ČÁST TRNOVÉ KORUNY

ZDE MŮŽEME DÁT SLOVO PETRU ŠTÁFLOVI, KTERÝ O TOMTO MOMENTĚ ŘÍKÁ: “NÁŠ PAN FARÁŘ PAVEL SANDTNER ZDE SHODOU OKOLNOSTÍ TOU DOBOU CHODÍVAL SE PSEM, A DOSTAL NÁPAD. NÁPAD VYUŽÍT KRÁSNÉHO PANORAMATU, A VYUŽÍT NEPOUŽÍVANOU POLNÍ CESTU PRO CESTU KŘÍŽOVOU. NA JAŘE 2021 JSME ZDE ZREALIZOVALI IMPROVIZOVANOU KŘÍŽOVOU CESTU VYTVOŘENOU ZE STLUČENÝCH LATÍ, A VŮBEC JSME NEČEKALI, JAK VELKÝ ÚSPĚCH TO BUDE MÍT. V DEN, KDY ZDE VEDLA KŘÍŽOVÁ CESTA, KTEROU SI VŠICHNI MUSELI PROCHÁZET INDIVIDUÁLNĚ, OPĚT Z DŮVODU COVIDOVÝCH OPATŘENÍ, ZDE PROŠLO VÍCE JAK DVĚ STĚ LIDÍ. DÍKY VELKÉMU ÚSPĚCHU JSME SE ROZHODLI VYTVOŘIT TRVANLIVĚJŠÍ DÍLO, KTERÉ UMÍSTÍME DO STEJNÉHO PROSTORU, A JSEM VELICE RÁD, ŽE MI BYLA PROJEVENA DŮVĚRA TENTO PROJEKT REALIZOVAT. DO CELÉHO PROJEKTU SE K NÁM PŘIDAL PŘIBYSLAVSKÝ SPOLEK OPUKA, A VŠE DO SEBE ZAČALO KRÁSNĚ ZAPADAT, NEBOŤ JSME VŠICHNI ZÚČASTNĚNÍ MĚLI VELMI PODOBNÝ NÁZOR NA TO, JAK SI CESTU JAKO CELEK PŘEDSTAVUJEME. ZÁROVEŇ BYLO V TUTO DOBU ROZHODNUTO, O OBNOVĚ ČÁSTI CESTY, KTERÁ BYLA ZA MINULÉHO REŽIMU ZAORANÁ, COŽ JE PRO NÁŠ REGION VELICE OJEDINĚLÁ VĚC“.

KOVANÉ ČÍSLO ZASTAVENÍ

JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ JSOU CELOKOVOVÁ; V DOLNÍ ČÁSTI PŮSOBÍ RELATIVNĚ MASIVNĚ, ZATÍMCO SMĚREM VZHŮRU SE STÁVAJÍ SUBTILNĚJŠÍ. VE VRCHOLU KONČÍ KRÁSNOU KOVANOU FIGUROU KRISTA V RŮZNÝCH POLOHÁCH, VYJADŘUJÍCÍCH OBSAH PAŠIJOVÉ SCÉNY. POD POSTAVOU JEŽÍŠE JE SYMBOLICKY UMÍSTĚNA ČÁST KOVANÉ TRNOVÉ KORUNY, ZATÍMCO KOVANÉ ČÍSLO ZASTAVENÍ NAJDEME VE STŘEDNÍ ČÁSTI, JAKÉMSI TĚLE ZASTAVENÍ. KŘÍŽOVÁ CESTA MÁ ČTRNÁCT ZASTAVENÍ, PŘIČEMŽ POSLEDNÍ JE TVOŘENO VÝŠE ZMÍNĚNÝM KOVANÝM KŘÍŽEM.

KŘÍŽOVÁ CESTA BYLA INSTALOVÁNA V BŘEZNU ROKU 2023 A O KVĚTNÉ NEDĚLI DNE 2. DUBNA 2023 BYLA ZA PŘÍTOMNOSTI KRÁLOVÉHRADECKÉHO DIECÉZNÍHO BISKUPA JANA VOKÁLA A ZNAČNÉHO MNOŽSTVÍ POUTNÍKŮ SLAVNOSTNĚ POŽEHNÁNA. NA PODZIM TÉHOŽ ROKU BUDOU SPOLKEM OPUKA PODÉL OBNOVENÉ CESTY VYSÁZENA DUBOVÁ ALEJ.

KOVANÝ KŘÍŽ JE ČTRNÁCTÝM ZASTAVENÍM KŘÍŽOVÉ CESTY

KOLEM CESTY BUDE SPOLKEM OPUKA VYSÁZENA DUBOVÁ ALEJ

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?