POUTNÍ AREÁL U SV. ANNY U POHLEDU

POUTNÍ AREÁL NA SVATÉ ANNĚ U POHLEDU

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST POHLED

POUTNÍ AREÁL U SV. ANNY U POHLEDU

DNES SE VYPRAVÍME NA HORNÍ TOK ŘEKY SÁZAVY A NÁŠ CÍL BUDEME HLEDAT NEDALEKO OKRESNÍHO MĚSTA HAVLÍČKOVA BRODU. NAŠE PUTOVÁNÍ SMĚŘUJEME DO OBCE POHLED A NA BLÍZKÝ KOPEC KALVÁRIE ZVANÝ. V SAMOTNÉ OBCI STOJÍ URČITĚ ZA POZORNOST AREÁL BÝVALÉHO KLÁŠTERA CISTERCIAČEK, KTERÝ BYL ZALOŽEN VE 13. STOLETÍ (1256), ZA HUSITŮ VYPÁLEN A POTÉ PO NĚKOLIK STOLETÍ OBNOVOVÁN. NA ZAČÁTKU STOLETÍ OSMNÁCTÉHO SE NA JEHO DOSTAVBĚ PODÍLEL I VYNIKAJÍCÍ ARCHITEKT A STAVITEL JAN BLAŽEJ SANTINI – AICHEL (PROBOŠTSTVÍ A OBYDLÍ ABATYŠE). SOUČÁSTÍ KLÁŠTERA JE KOSTEL SV. ONDŘEJE, ZALOŽENÝ ZHRUBA VE STEJNÉ DOBĚ JAKO SAMOTNÝ KLÁŠTER (1265 – 1277).

POZDNĚ BAROKNÍ KAPLE SV. ANNY

ALE NYNÍ SE JIŽ VYDEJME PŘEKRÁSNOU LIPOVOU ALEJÍ NA KALVÁRII, KDE NÁS PŘIVÍTÁ MALEBNÉ MÍSTO ZVANÉ SVATÁ ANNA – JE TO PARKOVĚ UPRAVENÁ ČÁST LESA, KDE POSTUPEM DOBY BYLA POSTAVENA KAPLIČKA NAD STUDÁNKOU, POUTNÍ KOSTEL, KAPLE KŘÍŽOVÉ CESTY A TAKÉ LÁZNĚ S HOSTINCEM.

ROZHODNĚ BY TO NEBYLO TO PRAVÉ POUTNÍ MÍSTO, KDYBY O JEHO VZNIKU NEEXISTOVALA NĚJAKÁ POVĚST. PODLE POHLEDSKÉ KRONIKY ZDE V ROCE 1730 ZAPADL PŘI PRONÁSLEDOVÁNÍ VLKA DO HLUBOKÉHO BAHNA KLÁŠTERNÍ PÍSAŘ. VE CHVÍLÍCH ZOUFALÉHO BOJE O ŽIVOT SE ZAČAL MODLIT. TU NAJEDNOU USLYŠEL TAJEMNÝ HLAS VARHAN A TAKÉ ZPĚV TAJEMNÉHO CHORÁLU, VE KTERÉM BYLA NĚKOLIKRÁT ZMÍNĚNA SVĚTICE SVATÁ ANNA. POČAL SE TEDY MODLIT A KE SVATÉ ANNĚ A VE SVÉ MODLITBĚ SLÍBIL, ŽE POKUD BUDE ZACHRÁNĚN, POSTAVÍ ZDE KAPLIČKU. MODLITBA SKUTEČNĚ POMOHLA A ZACHRÁNĚNÝ PÍSAŘ SVŮJ SLIB SPLNIL. V ROCE 1731 NECHAL VYBUDOVAT KAPLI, VE KTERÉ SE DOKONCE PŘI KOPÁNÍ ZÁKLADŮ OBJEVIL LÉČIVÝ PRAMEN VODY. ZPRÁVA O ZÁCHRANĚ PÍSAŘE I O POSTAVENÍ KAPLE S OBJEVEM ZÁZRAČNÉHO PRAMENE SE RYCHLE ŠÍŘILA DO ŠIRÉHO OKOLÍ A KE STUDÁNCE PŘICHÁZELO STÁLE VÍCE POUTNÍKŮ. KLÁŠTER ZDE DOKONCE NECHAL POSTAVIT POUSTEVNU A POUSTEVNÍK ZAPISOVAL VEŠKERÉ ZÁZRAKY, KTERÉ SE ZDE UDÁLY. POČET POUTNÍKŮ STOUPAL A MALÁ KAPLE PŘESTÁVALA STAČIT NÁPORU VĚŘÍCÍCH.

SVATÝ OBRÁZEK OD SVATÉ ANNY

VENKOVNÍ LITURGICKÝ PROSTOR U KAPLE SV. ANNY

V ROCE 1760 BYLO ROZHODNUTO O STAVBĚ VĚTŠÍHO KOSTELA. NENÍ PŘESNĚ DOLOŽENO, ALE MÁ SE ZATO, ŽE STAVBA PROBÍHALA DLE STARŠÍCH PLÁNŮ SAMOTNÉHO JANA BLAŽEJE SANTINIHO. JE TO VELICE PRAVDĚPODOBNÉ, VŽDYŤ VÍME, ŽE V TOMTO ČASE MĚL SVÉ ZAKÁZKY PRÁVĚ V POHLEDU. KE STAVBĚ KOSTELA SE TRADUJE JEŠTĚ JEDNA HEZKÁ POVĚST, KTERÁ PRAVÍ, ŽE ZÁKLADY A ZDI, KTERÉ ZEDNÍCI JEDEN DEN POSTAVILI, BYLY DRUHÉHO DNE RÁNO ROZBOŘENY. KDYŽ SE TOTO OPAKOVALO POTŘETÍ, NAŠLI DĚLNÍCI ŠLÁPOTY, KTERÉ UKAZOVALY, KDE MÁ BÝT KOSTEL POSTAVEN A JAK MÁ BÝT VELKÝ. POCHOPILI, ŽE SAMA SVATÁ ANNA ROZHODUJE, KDE MÁ SVATOSTÁNEK STÁT A TAK SPLNILI JEJÍ PŘÁNÍ. KOSTEL SV. ANNY BYL VYSVĚCEN V ROCE 1761 A V ROCE 1766 OPATŘEN ZVONY.

KAPLE KŘÍŽOVÉ CESTY

V TÉ SAMÉ DOBĚ BYLO DO KRUHU KOLEM KOSTELA POSTAVENO ŠESTNÁCT ROKOKOVÝCH KAPLIČEK KŘÍŽOVÉ CESTY. JAK VYPADALA PRVOTNÍ JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ POSLEDNÍ CESTY JEŽÍŠE KRISTA BOHUŽEL NEVÍME; JE ZNÁM POUZE AUTOR POSLEDNÍHO ZTVÁRNĚNÍ – MALÍŘ KAREL LEOPOLD KASAL Z POLNÉ, KTERÝ KAPLE VYZDOBIL V ROCE 1849 NÁM NEZNÁMÝMI OBRAZY. TEN SAMÝ UMĚLEC V ROCE 1826 NAMALOVAL OBRAZ SVATÉ ANNY PRO NOVOU KAPLI, KTERÁ BYLA V ROCE 1824 VYSTAVĚNA NA MÍSTĚ KAPLIČKY PŮVODNÍ (TÉ Z ROKU 1731).

KAPLIČKY KŘÍŽOVÉ CESTY U PRAMENNÉ KAPLE

ROKOKOVÁ KAPLE KŘÍŽOVÉ CESTY

DETAIL ROKOKOVÉ VÝZDOBY NA PILASTRU KAPLIČKY KŘÍŽOVÉ CESTY

LÉČIVÁ VODA ZNAMENALA V ROCE 1764 ROVNĚŽ VÝSTAVBU MALÝCH LÁZNÍ A HOSTINCE. DNES ZDE ANI JEDNO, ANI DRUHÉ NENALEZNEME, ALE VELICE HEZKÁ BUDOVA STOJÍ DODNES A SPOLEČNĚ S KOSTELEM, KAPLÍ NAD STUDÁNKOU A KŘÍŽOVOU CESTOU VYTVÁŘÍ PŘEKRÁSNÝ CELEK, KAM LIDÉ STÁLE PŘICHÁZEJÍ NAČERPAT NEJEN „ZÁZRAČNOU“ VODU, ALE I NOVOU ŽIVOTNÍ ENERGII. A JAK SE PÍŠE V UMĚLECKÝCH PAMÁTKÁCH ČECH, TOTO MÍSTO NÁLEŽÍ K NEJDOKONALEJŠÍM PŘÍKLADŮM ZAČLENĚNÍ STAVEB DO KRAJINY A K NEJPŮVABNĚJŠÍM CELKŮM ROKOKOVÉ ARCHITEKTURY U NÁS VŮBEC. NEZBÝVÁ NEŽ SOUHLASIT.

BUDOVA BÝVALÝCH LÁZNÍ A HOSTINCE

PRAMENNÁ KAPLE

VÝVOD VODY ZE STUDÁNKY U PRAMENNÉ KAPLE

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?