KŘÍŽOVÁ CESTA V LIBČANECH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST LIBČANY

NEJSTARŠÍ HISTORICKÝ ZÁZNAM O EXISTENCI LIBČAN POCHÁZÍ Z ROKU 1073, JAK VŠAK DOKLÁDAJÍ NÁLEZY KOSTROVÝCH HROBŮ Z ÚNĚTICKÉ KULTURY, ZDEJŠÍ KRAJINA BYLA OSÍDLENA JIŽ V DOBĚ PŘEDHISTORICKÉ. VESNICE PATŘILA OPATOVICKÉMU KLÁŠTERU A JE V JEHO ARCHIVECH UVÁDĚNA DATY 1251, 1352 A 1374. UPROSTŘED VSI STÁVALA VE STŘEDOVĚKU TVRZ. PŮVODNĚ NA RYBNIČNÍM OSTROHU, POZDĚJI NA MÍSTĚ BÝVALÉHO ZÁMKU – DNEŠNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY. PO VYPÁLENÍ OPATOVICKÉHO KLÁŠTERA SE NA NÍ VYSTŘÍDALO MNOHO DROBNÝCH ZEMANŮ, NAČEŽ V LETECH 1541 – 1547 PŘEŠLY LIBČANY DO MAJETKU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ. PRO VZPOURU PROTI FERDINANDU I. VŠAK VESNICE BYLA HRADCI ZKONFISKOVÁNA. MĚSTSKÉHO HEJMANA VYSTŘÍDAL CÍSAŘSKÝ STAROSTA JINDŘICH NEJEDLÝ A PO NĚM PŘIŠLI STRAKOVÉ Z NEDABYLIC. POSLEDNÍ ZE STRAKOVA RODU JAN PETR VE SVÉ ZÁVĚTI NA POČÁTKU 19. STOLETÍ USTANOVIL, ABY BYL VÝNOS Z LIBČANSKÝCH STATKŮ OBRÁCEN V NADACI KE ZŘÍZENÍ A VYDRŽOVÁNÍ AKADEMIE PRO STUDUJÍCÍ ZCHUDLÉ ŠLECHTICE (STRAKOVA AKADEMIE V PRAZE NA MALÉ STRANĚ). OD ROKU 1886 DO ROKU 1929 VLÁDLI NA LIBČANSKÉM PANSTVÍ HARRACHOVÉ.

VÝŠE ZMÍNĚNÝ ZÁMEČEK, BÝVALÁ TVRZ, JE PRVNĚ PŘIPOMÍNANÁ ROKU 1398. PŘESTAVĚN BYL POZDNĚ BAROKNĚ PO POŽÁRU V ROCE 1762. JEŠTĚ STARŠÍ JE V SOUSEDSTVÍ STOJÍCÍ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE Z DOBY KOLEM ROKU 1225. NA PŘELOMU 15. A 16. STOLETÍ PŘESTAVĚN POZDNĚ GOTICKY, KONCEM 17. STOLETÍ VNITŘEK KOSTELA ZBAROKIZOVÁN. VEDLE KOSTELA STOJÍ DŘEVĚNÁ ZVONICE, V ROCE 1909 ZRUŠENA , ALE POZDĚJI OPĚT POSTAVENA.

KŘÍŽOVÁ CESTA SE ČTRNÁCTI ZASTAVENÍMI BYLA PŮVODNĚ SOUČÁSTÍ ZÁMECKÉ OHRADNÍ ZDI; V SEDMDESÁTÝCH LETECH 20. STOLETÍ BYL ZÁMEK PŘEBUDOVÁN NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU A PŘI STAVBĚ NOVÉHO ŠKOLNÍHO PAVILONU V DEVADESÁTÝCH LETECH BYLY KAPLE NA PŮVODNÍM MÍSTĚ ZBOURÁNY A ČÁST BYLA VYSTAVĚNA PODÉL ZÁMECKÉHO SCHODIŠTĚ, KTERÉ VEDE ZE STŘEDU OBCE K ZÁMKU A KOSTELU NANEBEVZETÍ PANNY MARIE.

ZDROJ www.libcany.cz

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?