KŘÍŽOVÁ CESTA VE SMRŽOVĚ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST SMRŽOV

SMRŽOV – KAPLIČKA NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE POSTAVENA V ROCE 1879 NA MÍSTĚ, KTERÉ MÍSTNÍMU ZVONÍKOVI URČILA VE SNU PANENKA MARIE. U KAPLIČKY JE STUDÁNKA; V TĚSNÉM SOUSEDSTVÍ KAMENNÁ KŘÍŽOVÁ CESTA, POŘÍZENÁ Z DARŮ VĚŘÍCÍCH.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?