KŘÍŽOVÁ CESTA V NEZDÍNĚ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST NEZDÍN

NA MÍSTĚ ZVANÉM U STUDÁNKY VYBUDOVÁNA V LETECH 1928 - 1929 KAPLE A KŘÍŽOVÁ CESTA, KTERÁ VŠAK ZANIKLA. S MYŠLENKOU NA OBNOVU KŘÍŽOVÉ CESTY PŘIŠEL FARÁŘ JOSEF POSPÍŠIL V ROCE 2006; STARÉ KAMENNÉ PODSTAVCE RESTAUROVAL JAROSLAV FIEGER, NOVÉ KŘÍŽE ZHOTOVIL PAN PEJCHAR.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?