KŘÍŽOVÁ CESTA

V LÁZNÍCH BĚLOHRAD – BYŠIČKÁCH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST LÁZNĚ BĚLOHRAD

LÁZNĚ BĚLOHRAD - BYŠIČKY - ZANIKLOU VES PŘIPOMÍNÁ JEN KOSTELÍK SV. PETRA A PAVLA Z 1. POL. 13. STOLETÍ; KŘÍŽOVÁ CESTA POCHÁZÍ Z KONCE 19. STOLETÍ.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?