KŘÍŽOVÁ CESTA V NOVÉ PACE

KŘÍŽOVÁ CESTA V NOVÉ PACE

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST – DĚKANSTVÍ NOVÁ PAKA

SOCHA SV. ALŽBĚTY

PRVNÍ ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY

KŘÍŽOVÁ CESTA V NOVÉ PACE ZAČIÍNÁ NEDALEKO DOMOVA SENIORŮ NA SVATOJÁNSKÉ ULICI. U SAMOTNÉHO VCHODU DO DOMOVA STOJÍ SOCHY SV. JANA NEPOMUCKÉHO A SV. JOSEFA, NA PROTILEHLÉ STRANĚ ULICE, V MALÉM PARČÍKU STOJÍ SOCHA SV. ALŽBĚTY. NĚKOLIK METRŮ ODSUD STOJÍ PRVNÍ ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY. TA STOUPÁ ULICÍ KE KAPLI BOLESTNÉ PANNY MARIE A NOVOPACKÉMU HŘBITOVU, KDE UHÝBÁ DO ULICE GEBAUEROVY A POKRAČUJE KOLEM MĚSTSKÉHO LESOPARKU. ZA JEDENÁCTÝM ZASTAVENÍM ZABOČUJE OPĚT DO PRAVA DO ULICE KŘÍŽOVÉ, VE KTERÉ STOJÍ POSLEDNÍ TŘI ZASTAVENÍ. MÍSTO SE NAZÝVÁ POD POŠTMISTROVSKÝM KOPCEM.

BAROKNÍ ZASTAVENÍ JSOU VYTESÁNA Z ČERVENÉHO PÍSKOVCE

KAPLE BOLESTNÉ PANNY MARIE

BAROKNÍ KAPLE BOLESTNÉ PANNY MARIE BYLA POSTAVENA V LETECH 1700 AŽ 1709 NA MÍSTĚ MENŠÍ STARŠÍ KAPLIČKY. KAPLI DALO ZBUDOVAT NA SVÉ NÁKLADY NĚKOLIK NOVOPACKÝCH OBČANŮ. DNES KAPLE SLOUŽÍ JAKO OBŘADNÍ SÍŇ SOUSEDNÍHO HŘBITOVA.

GENERÁLNÍ OPRAVA KŘÍŽOVÉ CESTY PROBĚHLA V ROCE 2008

KŘÍŽOVÁ CESTA VEDE POD TZV. POŠTMISTROVSKÝ KOPEC

KŘÍŽOVÁ CESTA BYLA POŘÍZENA ROKU 1746 PRIMÁTOREM MARTINEM ŠÁDKEM A PŮVODNĚ STÁLA PŘI CESTĚ OD STŘELNICE (VPRAVO OD STÁTNÍ SILNICE NA PRAHU) K POŠTMISTROVU KOPCI. NA NYNĚJŠÍ MÍSTO BYLA PŘENESENA V ROCE 1862. KŘÍŽOVOU CESTU TVOŘÍ BAROKNÍ ZASTAVENÍ Z ČERVENÉHO PÍSKOVCE S NÍZKÝM SOKLEM A VYŠŠÍM NEZDOBENÝM DŘÍKEM, ZAKONČENÝM PROFILOVANOU SEGMENTOVITĚ UZAVŘENOU ŘÍMSOU. V HORNÍ ČÁSTI DŘÍKU JE MĚLKÁ OBDÉLNÍKOVÁ NIKA PRO OBRÁZEK, KTERÝ BYL PŮVODNĚ MALOVANÝ NA MĚDĚNÉM PLECHU. KŘÍŽOVÁ CESTA PROŠLA V POLOVINĚ PRVNÍHO DESETILETÍ NOVÉHO TISÍCILETÍ GENERÁLNÍ OPRAVOU VŠECH ZASTAVENÍ VČETNĚ RESTAUROVÁNÍ OBRÁZKŮ PAŠIJOVÝCH VÝJEVŮ. PO TÉTO CELKOVÉ OPRAVĚ BYLA KŘÍŽOVÁ CESTA NOVĚ VYSVĚCENA V ROCE 2008 KNĚZEM PAVLEM KALITOU.

PŮVODNÍ OBRÁZKY BYLY MALOVÁNY NA MĚDĚNÉM PLECHU

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?