KŘÍŽOVÁ CESTA V NOVÉ PACE

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST – DĚKANSTVÍ NOVÁ PAKA

NOVÁ PAKA - KŘÍŽOVÁ CESTA POCHÁZÍ Z ROKU 1746, VEDE OD HŘBITOVA KOLEM KAPLE BOLESTNÉ PANNY MARIE (1700) AŽ POD TZV. POŠTMISTROVSKÝ KOPEC.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?