KŘÍŽOVÁ CESTA NA VRCHU TÁBOR – POHLED Z ROZHLEDNY

KŘÍŽOVÁ CESTA NA HOŘE TÁBOR

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST LOMNICE NAD POPELKOU

KOSTEL PROMĚNĚNÍ PÁNĚ

PRAKTICKY POSLEDNÍM VÝCHODNÍM VRCHOLEM JEŠTĚDSKO – KOZÁKOVSKÉHO HŘBETU JE VRCH TÁBOR. KOPEC, PŮVODNĚ NAZÝVANÝ CHLUM, BYL PŘEJMENOVÁN Z DŮVODŮ ČETNÝCH TÁBORŮ LIDU, KTERÉ SE NA JEHO VRCHOLU ODEHRÁVALY. KROMĚ STARÉ POUTNÍ TRADICE JE VRCHOL ZNÁMÝ DNES JIŽ PŘES JEDNO STOLETÍ HEZKOU TICHÁNKOVOU ROZHLEDNOU, A PO STALETÍ TAKÉ KOSTELEM PROMĚNĚNÍ PÁNĚ, PŮVODNĚ VALDŠTEJNSKOU DŘEVĚNOU KAPLÍ, POZDĚJI DŘEVĚNÝM KOSTELÍKEM, V ROCE 1704 PŘESTAVĚNÝM V BAROKNÍM SLOHU NÁKLADEM VÁCLAVA HRABĚTE Z MORZINU A JEHO MANŽELKY EVY KONSTANCIE; OBNOVEN BYL V LETECH 1836 A POTÉ V ROCE 1897.

TICHÁNKOVA ROZHLEDNA NA VRCHU TÁBOR

STUDÁNKA KŘÍŽOVKA

U KOSTELA KONČÍ ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY, KTERÁ SE TÁHNE SEVERNÍM SVAHEM TÁBORA, SMĚREM OD MĚSTEČKA LOMNICE NAD POPELKOU A VESNIČKY CHLUM. KŘÍŽOVÁ CESTA ZAČÍNÁ U TZV. „KŘÍŽOVKY“, STUDÁNKY, KTEROU NAJDEME ASI PĚTSET METRŮ POD VRCHOLEM KOPCE. NAD STUDÁNKOU, VE VÝKLENKOVÉ KAPLI OD ALOISE BÍLKA, KAMENÍKA Z PODHORNÍHO ÚJEZDA, STOJÍ SOCHA KRISTA UZDRAVUJÍCÍHO OCHRNUTÉHO OD SOCHAŘE ANTONÍNA SUCHARDY Z NOVÉ PAKY, ZHOTOVENÁ DLE MODELU JEHO SYNA STANISLAVA. VYZDĚNÍ STUDÁNKY A STAVBU KAPLE INICIOVALI A TAKÉ FINANČNĚ ZAJISTILI LOMNIČTÍ TOVÁRNÍCI THEODOR MASTNÝ A VÁCLAV HORNYCH. V ROCE 1868 SE TAK STALO Z ČISTĚ PRAKTICKÉHO DŮVODU, ABY SE ZAMEZILO ZNEČIŠŤOVÁNÍ VODY VE STUDÁNCE.  DLE LETITÉ TRADICE SE TOTIŽ DO STUDÁNKY HÁZELY VĚTVIČKY Z OKOLNÍCH STROMŮ, A PODLE TOHO, ZDA SE VĚTVIČKA UDRŽELA NA HLADINĚ ČI NIKOLIV, SE DOTYČNÉMU VĚŠTILO, ZDA SE DOŽIJE DLOUHÉHO VĚKU, NEBO NAOPAK BRZY ZEMŘE.

KAPLE NAD STUDÁNKOU KŘÍŽOVKOU –

SOUSOŠÍ DLE NÁVRHU STANISLAVA SUCHARDY – KRISTUS UZDRAVUJE CHROMÉHO

KAPLE U STUDÁNKY KŘÍŽOVKY - ŽEHNAJÍCÍ BŮH OTEC VE VRCHOLU KAPLE

TŘINÁCT KAPLIČEK KŘÍŽOVÉ CESTY JE TVOŘENO PILÍŘI, VYZDĚNÝMI S NEOMÍTANÝCH CIHEL, STOJÍCÍCH NA SOKLECH Z ČERVENÉHO PÍSKOVCE. V HORNÍ ČÁSTI JSOU KRYTÉ KAMENNÝMI SEDLOVÝMI DESKAMI S KŘÍŽKEM VE VRCHOLU. ČTRNÁCTÝM ZASTAVENÍM JE KAPLE BOŽÍHO HROBU, POSTAVENÁ Z ČEDIČOVÉHO KAMENE NEDALEKO KOSTELA PROMĚMĚNÍ PÁNĚ. V MĚLKÉ NICE KAPLIČEK, V PODOBĚ LOMENÉHO OBLOUKU, JSOU UMÍSTĚNY RELIÉFY POSLEDNÍ CESTY JEŽÍŠE KRISTA, ULITÉ V BLANENSKÝCH ŽELEZÁRNÁCH.

U ZRODU KŘÍŽOVÉ CESTY STÁL DALŠÍ Z ČLENŮ LOMNICKÉ RODINY HORNYCHŮ, IGNÁC, VÝSTAVBU PAK REALIZOVAL JAN ŠROUBEK, STAVITEL Z LOMNICE. KE SLAVNOSTNÍMU VYSVĚCENÍ KŘÍŽOVÉ CSTY DOŠLO 22. SRPNA ROKU 1898.

KŘÍŽOVÁ CESTA NA VRCHU TÁBOR

PAŠIJOVÉ VÝJEVY BYLY ODLITY V BLANENSKÝCH ŽELEZÁRNÁCH

ZÁVĚR KŘÍŽOVÉ CESTY - KAPLE BOŽÍHO HROBU

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?