KŘÍŽOVÁ CESTA NA VRCHU TÁBOR – POHLED Z ROZHLEDNY

KŘÍŽOVÁ CESTA NA HOŘE TÁBOR

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST LOMNICE NAD POPELKOU

KOSTEL PROMĚNĚNÍ PÁNĚ

NAVŠTIVME MALEBNÝ ČESKÝ RÁJ. NA JEHO VÝCHODNÍM OKRAJI SE NAD MĚSTEM LOMNICÍ NAD POPELKOU VYPÍNÁ HORA TÁBOR, ZNÁMÁ NEJEN MOC HEZKOU TICHÁNKOVOU ROZHLEDNOU, ALE TAKÉ STAROU POUTNÍ TRADICÍ. VŽDYŤ TOTO MÍSTO JE ZNÁMÉ JIŽ OD POLOVINY 14. STOLETÍ. VEDLE ROZHLEDNY STOJÍ KOSTEL PROMĚNĚNÍ PÁNĚ, PŮVODNĚ GOTICKÝ, POTÉ PŘESTAVĚN V ROCE 1704 BAROKNĚ, OBNOVEN V LETECH 1836 A POTÉ JEŠTĚ V ROCE 1897.

TICHÁNKOVA ROZHLEDNA NA VRCHU TÁBOR

STUDÁNKA KŘÍŽOVKA

KAPLE NAD STUDÁNKOU KŘÍŽOVKOU –

SOUSOŠÍ OD JANA SUCHARDY – KRISTUS UZDRAVUJE NEMOCNÉ

U KOSTELA KONČÍ KAPLIČKY KŘÍŽOVÉ CESTY, KTERÁ SE TÁHNE SEVERNÍM SVAHEM TÁBORA. ZAČÍNÁ U „KŘÍŽOVKY“, STUDÁNKY, KTEROU NAJDEME ASI 500 M POD VRCHOLEM TÁBORA. NAD STUDÁNKOU STOJÍ SOCHA KRISTA UZDRAVUJÍCÍ NEMOCNÉ OD SOCHAŘE JANA SUCHARDY. KDO VHODIL DO STUDÁNKY KOUSEK JEDLOVÉ VĚTVIČKY, MOHL VĚŠTIT SVOU BUDOUCNOST. KOMU SE UDRŽELA NA VODĚ, TEN SE DOŽIL DLOUHÉHO VĚKU, V OPAČNÉM PŘÍPADĚ BRZY ZEMŘEL. KAPLIČKY JSOU VLASTNĚ PILÍŘE, VYZDĚNÉ S NEOMÍTANÝCH CIHEL, KRYTÉ PLECHOVÝMI STŘÍŠKAMI. V MĚLKÉ NICE V PODOBĚ LOMENÉHO OBLOUKU JSOU UMÍSTĚNY RELIÉFY, KTERÉ ZA ÚČASTI JANA SUCHARDY BYLY ULITY V ŽELEZÁRNÁCH V BLANSKU. KŘÍŽOVÁ CESTA DOPLNILA TOTO VÝJIMEČNÉ MÍSTO V ROCE 1898.

KŘÍŽOVÁ CESTA NA VRCHU TÁBOR

PAŠIJOVÉ VÝJEVY BYLY ODLITY V BLANENSKÝCH ŽELEZÁRNÁCH

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?