KŘÍŽOVÁ CESTA V KLÁŠTERSKÉ LHOTĚ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST – DĚKANSTVÍ HOSTINNÉ

NA CESTĚ MEZI HOSTINNÝM A VRCHLABÍM NARAZÍME NA NENÁPADNOU VESNIČKU KLÁŠTERSKÁ LHOTA. UPROSTŘED VSI NA TRAVNATÉM PROSTRANSTVÍ NAJDEME KAPLI SVATÉ TROJICE, KTERÁ BYLA POSTAVENA V ROCE 1825. TEDY ALESPOŇ JEJÍ ZDĚNÁ ČÁST. K TÉ BYLA V ROCE 1905 DOSTAVĚNA DŘEVĚNÁ LOĎ, A TO VE STYLU HRÁZDĚNÉ ARCHITEKTURY, V DOBĚ SECESE VELICE OBLÍBENÉ. KŘÍŽOVÁ CESTA JE ROZLOŽENA KOLEM TRAVNATÉ PLOCHY, SNAD BÝVALÉHO HŘBITOVA. JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ JSOU PRAVDĚPODOBNĚ SOUDOBÁ SE ZDĚNOU KAPLÍ A JSOU ZHOTOVENA Z ČERVENÉHO PÍSKOVCE. MAJÍ PODOBU NIŽŠÍCH BOŽÍCH MUK S MOHUTNĚJŠÍM SOKLEM, NIŽŠÍM DŘÍKEM A OPĚT CELVRCHOLOVOU, BAROKNÍMI VOLUTAMI ZDOBENOU KAPLICÍ. OBRÁZKY ČI PLASTIKY JEDNOTLIVÝCH VÝJEVŮ KRISTOVY POSLEDNÍ CESTY BOHUŽEL CHYBÍ. NA ZÚŽENÉ HORNÍ ČÁSTI SOKLU BYLY PŮVODNĚ NÁPISY, DNES VĚTŠINOU VLIVEM KLIMATICKÝCH PODMÍNEK NEČITELNÉ.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?