KŘÍŽOVÁ CESTA V ROKYTNICI NAD JIZEROU

KŘÍŽOVÁ CESTA V ROKYTNICI NAD JIZEROU

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ROKYTNICE NAD JIZEROU

KOSTEL SV. MICHAELA, ARCHANDĚLA

V 16. STOLETÍ BYLA VĚTŠINA OBYVATEL ROKYTNICE PROTESTANTSKÉHO VYZNÁNÍ. PROTO ZDE OD ROKU 1598 STÁL PROTESTANTSKÝ DŘEVĚNÝ KOSTELÍK. TEN BYL V RÁMCI REKATOLIZACE ČESKÝCH ZEMÍ PŘESTAVĚN JEZUITY V LETECH 1646 - 1657 NA KAMENNÝ. DNEŠNÍ FARA SEVERNĚ OD KOSTELA BYLA TÉŽ POSTAVENA JEZUITY V ROCE 1679.

SAMOSTATNOU FARNOSTÍ S VLASTNÍM KNĚZEM SE STALA ROKYTNICE AŽ ROKU 1690. DO TÉ DOBY BOHOSLUŽBY A POHŘBY VYKONÁVALI JEZUITÉ. OSTATNÍ CÍRKEVNÍ OBŘADY JAKO SVATBY, KŘTINY, BIŘMOVÁNÍ MUSELY BÝT KONÁNY V ZÁMECKÉ KAPLI SV. ELIŠKY V JILEMNICI.

KAPLIČKY KŘÍŽOVÉ CESTY JSOU VESTAVĚNY DO HŘBITOVNÍ ZDI

KŘÍŽOVÁ CESTA POCHÁZÍ Z DOBY VÝSTAVBY KOSTELA

PROTOŽE V TÉ DOBĚ NEMOHL JIŽ ROKYTNICKÝ KOSTEL POJMOUT VŠECHNY VĚŘÍCÍ, MUSELO SE PŘISTOUPIT KE STAVBĚ VĚTŠÍHO. V ROCE 1752 VYSTAVIL HRABĚ ARNOŠT QUIDO HARRACH, DRŽITEL JILEMNICKÉHO PANSTVÍ, DEKRET KE STAVBĚ KOSTELA. O ROK POZDĚJI 24. KVĚTNA BYL POLOŽEN ZÁKLADNÍ KÁMEN. ZÁKLAD KOSTELA JE ZE SAMÝCH VELKÝCH BALVANŮ. V KOSTELNÍ ZDI JSOU TAŽENY DVAKRÁT KOLEM ŽELEZNÉ PÁSY. V ROCE 1756 ZDE KONAL VYSOCKÝ FARÁŘ P. KRAMÁŘ PRVNÍ POBOŽNOST JEŠTĚ V NEDOSTAVĚNÉM CHRÁMU. DNE 27. ZÁŘÍ 1758 BYLA POLOŽENA POSLEDNÍ CIHLA A NA VĚŽ VYTAŽENY ZVONY. O ROK POZDĚJI, V ROCE 1759, BYL POSAZEN KŘÍŽ A TENTO POZDNĚ BAROKNÍ KOSTEL SLAVNOSTNĚ VYSVĚCEN.

PŘÍMO ZA KOSTELEM STOJÍ BUDOVA FARY

KOLEM KOSTELA OBÍHÁ ZEĎ BÝVALÉHO HŘBITOVA, DO KTERÉ JSOU VESTAVĚNY VÝKLENKOVÉ KAPLE KŘÍŽOVÉ CESTY. TY PRAVDĚPODOBNĚ POCHÁZEJÍ Z DOBY VÝSTAVBY KOSTELA. KAPLIČKY MAJÍ VE SVÉ HMOTĚ NIKU, KTERÁ JE ORÁMOVANÁ DŘEVĚNÝM PROFILOVANÝM RÁMEM S PROSKLENÝMI DVÍŘKY. DO NIK JSOU VLOŽENY DESKY S NAKRESLENÝMI PAŠIJOVÝMI VÝJEVY. OBRAZY POCHÁZEJÍ ZE DRUHÉ POLOVINY 20. STOLETÍ A JSOU DOPLNĚNY TEXTY MONS. THDR. ANTONÍNA ŠURÁNKA (29. KVĚTNA 1902, OSTROŽSKÁ LHOTA – 3. LISTOPADU 1982, PETŘKOVICE), ŘÍMSKOKATOLICKÉHO KNĚZE A SPIRITUÁLA OLOMOUCKÉHO KNĚŽSKÉHO SEMINÁŘE. ANTONÍN ŠURÁNEK VYTVOŘIL TYTO NOVODOBÉ TEXTY K PAŠIJOVÝM VÝJEVŮM V PADESÁTÝCH LETECH MINULÉHO STOLETÍ A KROMĚ JEJICH POUŽITÍ V ROKYTNICI NAD JIZEROU SE S NIMI MŮŽEME SETKAT I NA KŘÍŽOVÝCH CESTÁCH VE VESELÍ NAD MORAVOU, NA SV. ANTONÍNKU U BLATNICE A VE SLEZSKÉ TŘEMEŠNÉ. TOTO JSOU TEXTY K JEDNOTLIVÝM ZASTAVENÍM.

ODSOUZEN LŽIVÝMI JAZYKY

Z LÁSKY K NÁM BERE NA SEBE KŘÍŽ

PADÁ PRO NAŠI LENOST

KDO BIJE SYNA, TRÝZNÍ MATKU

MUŽI, PŘISPĚJTE NA POMOC!

ŽENY, UKAŽTE SVÉ MILOSRDENSTVÍ

PADÁ PRO NAŠI SMYSLNOST

MATKY, ZACHRAŇTE DĚTI PRO SEBE

PADÁ PRO NAŠI PÝCHU

ZBAVTE SE OPILSTVÍ A NEČISTOTY

TAK ODPLÁCÍ SVĚT SVÉMU OSVOBODITELI

ODPOUŠTÍM. ŽÍZNÍM PO VAŠEM ŠTĚSTÍ

NEZAPOMEŇTE NA BOLESTI SVÉ MATKY

SMRTÍ SE ŽIVOT NEKONČÍ, POUZE MĚNÍ

AUTOREM NÁPISŮ U PAŠIJOVÝCH VÝJEVŮ JE MONS. THDR. ANTONÍN ŠURÁNEK

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?