KŘÍŽOVÁ CESTA S KAPLÍ PANNY MARIE VE STROMKOVICÍCH

KŘÍŽOVÁ CESTA VE STROMKOVICÍCH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JABLONEC NAD JIZEROU

SOUČASNÁ KAPLE POCHÁZÍ Z ROKU 2007

ZASTAVENÍ JSOU TVOŘENA SLOUPKY S DŘEVĚNÝMI KAPLICEMI

STROMKOVICE JSOU MALÁ HORSKÁ VESNIČKA ROZLOŽENÁ NA STRÁNÍCH KRKONOŠ NEDALEKO ROKYTNICE NAD JIZEROU. NAD VSÍ SE ZDVÍHÁ VRCHOL KOBYLA, KTERÝ SVÝMI VÝCHODNÍMI STRÁNĚMI KLESÁ DO ZNÁMÉHO LYŽAŘSKÉHO STŘEDISKA VÍTKOVIC.

ASI DVA KILOMETRY OD STROMKOVIC, VE STRÁNÍCH KOBYLY, STOJÍ DŘEVĚNÁ KAPLE PANNY MARIE. KAPLE BYLA POSTAVENA V ŠEDESÁTÝCH LETECH 19. STOLETÍ NAD PRAMENEM PITNÉ VODY, KTERÉMU, JAK UŽ TO TAK BÝVÁ, SE PŘISUZOVALY LÉČIVÉ ÚČINKY. PRAMEN SE PROTO ZAČAL NAZÝVAT BOŽÍ VODA. PŮVODNÍ KAPLE ZDE STÁLA AŽ DO ROKU 2007, KDY BYLA Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ STRŽENA; MÍSTO VŠAK NEPŘESTALO EXISTOVAT. ZÁSLUHOU OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZDRAVÉ KRKONOŠE BYLA KAPLE ZNOVU POSTAVENA A PODÉL CESTY VZNIKLA I KRÁTKÁ, SICE PROSTÁ, ALE ZATO VELMI PŮSOBIVÁ KŘÍŽOVÁ CESTA. 

KŘÍŽOVÁ CESTA MÁ TRADIČNÍCH ČTRNÁCT ZASTAVENÍ

PRAMEN PITNÉ VODY, LIDMI NAZÝVANÝ "BOŽÍ VODA"

VSTUP DO KAPLE PANNY MARIE

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?