KŘÍŽOVÁ CESTA V ČISTÉ

KŘÍŽOVÁ CESTA V ČISTÉ U LITOMYŠLE

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - PROBOŠTSTVÍ LITOMYŠL

KOSTEL SV. MIKULÁŠE

KŘÍŽOVOU CESTU V ČISTÉ (PŮVODNÍ NÁZEV OBCE BYL LITRBACHY) NALEZNEME U KOSTELA SV. MIKULÁŠE; TEN JE ZMIŇOVÁN JIŽ V POLOVINĚ 14. STOLETÍ, ALE VE VSI STÁL S JISTOTOU JIŽ MNOHEM DŘÍV. JEDNALO SE O KOSTEL DŘEVĚNÝ, KTERÝ VŠAK DESETILETÍMI ZCHÁTRAL; VE 2. POLOVINĚ 16. STOLETÍ BYL K PŮVODNÍMU KOSTELU PŘISTAVĚN GOTICKÝ PRESBYTÁŘ. V ROCE 1740 DAL TEHDEJŠÍ MAJITEL PANSTVÍ FRANTIŠEK VÁCLAV TRAUTTMANSDORFF VYBUDOVAT V BAROKNÍM SLOHU HLAVNÍ A PŘÍČNOU LOĎ. CELÁ STAVBA VŠAK JEŠTĚ V TÉMŽE ROCE VYHOŘELA A PŘESTAVBA SE PROTÁHLA AŽ DO ROKU 1772.

JEDNO ZE SEDMI ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY

KŘÍŽOVÁ CESTA VZNIKÁ VE ČTYŘICÁTÝCH LETECH STOLETÍ DEVATENÁCTÉHO ZA PŮSOBENÍ PANA FARÁŘE FRANTIŠKA HORSKÉHO. JEDNÁ SE O SEDM KAMENNÝCH SLOUPŮ S VRCHOLOVÝMI KAPLICEMI, VE KTERÝCH JSOU MOC HEZKÉ PÍSKOVCOVÉ RELIÉFY Z POSLEDNÍCH CHVIL KRISTOVA ŽIVOTA:

KRISTUS V ZAHRADĚ GETSEMANSKÉ

JIDÁŠ ZRAZUJE KRISTA POLIBKEM

BIČOVÁNÍ KRISTA

KRISTUS JE KORUNOVÁN TRNOVOU KORUNOU

VERONIKA PODÁVÁ ROUŠKU KRISTOVI

KRISTUS JE VYSVLEČEN Z ROUCHA

KRISTUS JE SNÍMÁN Z KŘÍŽE

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?