KŘÍŽOVÁ CESTA V ČISTÉ U LITOMYŠLE

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST - PROBOŠTSTVÍ LITOMYŠL

KŘÍŽOVOU CESTU V ČISTÉ NALEZNEME U KOSTELA SV. MIKULÁŠE; TEN JE ZMIŇOVÁN JIŽ V POLOVINĚ 14. STOLETÍ, ALE VE VSI STÁL S JISTOTOU MNOHEM DŘÍVE.

KŘÍŽOVÁ CESTA VZNIKÁ V 1. POLOVINĚ STOLETÍ DEVATENÁCTÉHO ZA PŮSOBENÍ PANA FARÁŘE FRANTIŠKA HORSKÉHO. JEDNÁ SE O SEDM KAMENNÝCH SLOUPŮ S VRCHOLOVÝMI KAPLICEMI, VE KTERÝCH JSOU MOC HEZKÉ PÍSKOVCOVÉ RELIÉFY Z POSLEDNÍCH CHVIL KRISTOVA ŽIVOTA:

KRISTUS V ZAHRADĚ GETSEMANSKÉ, JIDÁŠ ZRAZUJE KRISTA POLIBKEM, BIČOVÁNÍ KRISTA, KRISTUS JE KORUNOVÁN TRNOVOU KORUNOU, VERONIKA PODÁVÁ ROUŠKU KRISTOVI, KRISTUS JE VYSVLEČEN Z ROUCHA, SNÍMÁNÍ Z KŘÍŽE.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?