KŘÍŽOVÁ CESTA V DOLNÍM ÚJEZDU

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST DOLNÍ ÚJEZD U LITOMYŠLE

KŘÍŽOVÁ CESTA V DOLNÍM ÚJEZDU BYLA ZALOŽENA V ROCE 1995 NÁKLADEM KANOVNÍKA P. JOSEFA ČIHÁKA, FARÁŘE V MÍSTNÍM KOSTELE SV. MARTINA. CESTA BYLA ZHOTOVENA DLE NÁVRHU VÁCLAVA HURICHA A NA JEJÍ REALIZACI SE PODÍLELI MÍSTNÍ FARNÍCI A FIRMA ARS JANA VAVŘÍNA Z LITOMYŠLE. KŘÍŽE NAVRHLA LUDMILA JANDOVÁ.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?