KŘÍŽOVÁ CESTA V KOCLÍŘOVĚ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST KOCLÍŘOV U SVITAV

VÝCHODNĚ OD SVITAV NALEZNEME DALŠÍ VELICE PĚKNOU A ZAJÍMAVOU KŘÍŽOVOU CESTU V OBCI KOCLÍŘOV. OPĚT ZA NÍ MUSÍME NA MÍSTNÍ HŘBITOV, JEMUŽ VÉVODÍ FARNÍ KOSTEL SV. JAKUBA, KTERÝ OD ROKU 1841 NESE TÉŽ JMÉNO SV. FILOMENY – 2. PATRONKY KOSTELA. TEN JE PŘIPOMÍNÁN JIŽ V ROCE 1344; NA ZAČÁTKU SEDMDESÁTÝCH LET 18. STOLETÍ HO VYSTŘÍDAL KOSTEL NOVÝ V BAROKNÍM SLOHU. PRO ŽIVOT FARNOSTI BYL VELICE DŮLEŽITÝ ROK 1839, KDY DO KOCLÍŘOVA PŘICHÁZÍ KNĚZ P. ANTONÍN KUKLA. NA KOPCI NAD VSÍ ZAKLÁDÁ MISIJNÍ DŮM A V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH OPRAVUJE KOSTEL. V ROCE 1856 NECHÁVÁ DO VÝKLENKŮ VE HŘBITOVNÍ ZDI ZŘÍDIT KŘÍŽOVOU CESTU, KTEROU O DVA ROKY POZDĚJI POSVĚCUJE. ZASTAVENÍ JSOU TVOŘENA KOLOROVANÝMI RELIÉFY, KTERÉ JSOU V DOLNÍ ČÁSTI JEŠTĚ DOPLNĚNY SCÉNAMI Z LEGENDY O SV. FILOMÉNĚ. ČTRNÁCTÝM ZASTAVENÍM JE KAPLE BOŽÍHO HROBU, KTERÁ HŘBITOVNÍ ZEĎ Z JIHU UZAVÍRÁ (KAPLE POCHÁZÍ JIŽ Z ROKU 1836). VÝZDOBU HŘBITOVNÍ ZDI DÁLE DOPLŇUJÍ NEJRŮZNĚJŠÍ NÁHROBKY A SOCHY, KTERÉ ZHOTOVILI V POLOVINĚ 19. STOLETÍ ZDEJŠÍ KAMENIČTÍ MISTŘI.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?