KŘÍŽOVÁ CESTA V SEBRANICÍCH

KŘÍŽOVÁ CESTA VE VYSOKÉM LESE U SEBRANIC

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST SEBRANICE U LITOMYŠLE

KAPLE A STARÁ KŘÍŽOVÁ CESTA NA FOTOGRAFII Z POLOVINY 20. STOLETÍ

NOVĚ REKONSTRUOVANÁ SCHLESINGEROVA KAPLE

V MÍSTĚ NAZÝVANÉM VE VIDLÍCH STÁVALA NAD STUDÁNKOU CIHLOVÁ KAPLIČKA ZASVĚCENÁ PANNĚ MARII POMOCNICI. TUTO KAPLI POSTAVIL V ROCE 1935 SUDETONĚMECKÝ STATKÁŘ ZE VSI CHMELÍK JOHANN SCHLESINGER PŘEZDÍVANÝ TOBESCH. POZEMEK POD KAPLÍ BYL V ROCE JEJÍHO POSTAVENÍ VE VLASTNICTVÍ LITOMYŠLSKÉHO OKRESU. KAPLE BYLA POSTAVENA JAKO VÝRAZ VDĚKU ZA ZÁZRAČNÉ UZDRAVENÍ EMÍLIE SCHLESINGEROVÉ ZE SLEPOTY. NA ZÁKLADĚ SNU, VE KTERÉM SE EMÍLII ZJEVILA PANNA MARIE, SE NECHALA ZAVÉST KE STUDÁNCE, KDE SI OMYLA OČI, NAČEŽ SE JIZRAK VRÁTIL. VODA Z PRAMENE MĚLA TAKÉ JIŽ DŘÍVE UZDRAVIT SLEPOU LESNÍKOVU DCERU.

PRAMEN, KTERÝ ZÁSOBOVAL LÉČIVOU DAŇKOVU STUDÁNKU

KŘÍŽOVÁ CESTA VE VYSOKÉM LESE

KAPLE A JEJÍ OKOLÍ UTRPĚLY ZNAČNOU ŠKODU V PRŮBĚHU II. SVĚTOVÉ VÁLKY, KDY SE STALA PŘECHODNÝM ÚTOČIŠTĚM PARTYZÁNŮ. V KVĚTNU ROKU 1945 BYLY KAPLE, BLÍZKÁ STUDÁNKA A KŘÍŽOVÁ CESTA PONIČENA ČECHY V DŮSLEDKU PROTINĚMECKÝCH NÁLAD. V 50. NEBO 60. LETECH UDEŘIL DO STROMU VEDLE KAPLE BLESK A PADLÝ STROM STAVBU ROZBOŘIL. TA POTÉ JIŽ NEBYLA OBNOVENA A POSTUPNĚ CHÁTRALA. PŘED OBNOVOU SE Z KAPLE DOCHOVALA POUZE CIHLOVÁ PODLAHA A OPUKOVÉ ZÁKLADY. KAPLE BYLA OBNOVENA V LETECH 2014 – 2015 A K JEJÍMU NOVÉMU VYSVĚCENÍ DOŠLO 7. LISTOPADU 2015.

VE SVAHU PŘÍMO POD KAPLÍ VYVĚRÁ PRAMEN, KTERÝ PŮVODNĚ TEKL DO STUDÁNKY, ZNIČENÉ TAKÉ V ROCE 1945. MEZI ČESKÝMI OBYVATELI SE PRO STUDÁNKU USTÁLIL PŘÍVLASTEK DAŇKOVA PODLE SEDLÁKA Z NEDALEKÉHO LEZNÍKU, KTERÝ VLASTNIL POLE SOUSEDÍCÍ S KAPLÍ.

KŘÍŽOVÁ CESTA JE POJATA MODERNĚ

OD SEROVÝCHODU VEDLA KE KAPLI KŘÍŽOVÁ CESTA. TVOŘILO JI ČTRNÁCT ZASTAVENÍ SE ZASKLENÝMI OBRAZY A DROBNOU STŘÍŠKOU, ZAVĚŠENÉ NA MOHUTNÝCH JEDLÍCH LEMUJÍCÍCH CESTU. JEDLE BYLY SKÁCENY V 50. LETECH 20. STOLETÍ A S NIMI SE ZTRATILY I OBRAZY KŘÍŽOVÉ CESTY.

O OBNOVU KŘÍŽOVÉ CESTY SE ZASLOUŽIL SPOLEK ARCHAICKÝCH NADŠENCŮ. NOVÁ CESTA JE POJATA OPRAVDU MODERNĚ. NA BETONOVÝL PYLONECH JSOU PŘIPEVNĚNY OBRAZY, JEJICHŽ AUTORKOU JE TEREZIE PAVLIŠOVÁ, STUDENTKA VÝTVARNÉHO STUDIA V DOLNÍM ÚJEZDU. KŘÍŽOVÁ CESTA BYLA SLAVNOSTNĚ OTEVŘENA 3. PROSINCE 2016.

OBNOVA KŘÍŽOVÉ CESTY NEBYLA PRVNÍ ZÁCHRANOU AKCI SPOLKU ARCHAICKÝCH NADŠENCŮ. JEŠTĚ PŘED NÍ BYLY JEJICH ZÁSLUHOU OBNOVENY TŘI KAPLE V BLÍZKÉM OKOLÍ – JIŽ ZMÍNĚNÁ KAPLE SCHLESINGEROVA A DÁLE KAPLE KILLEROVA A DEMELOVA.

AUTORKOU OBRAZŮ S TÉMATEM PAŠIJOVÝCH SCÉN JE TEREZIE PAVLIŠOVÁ

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?