KŘÍŽOVÁ CESTA NA ROKOLI

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST SLAVOŇOV

PŮVOD POUTNÍHO MÍSTA ROKOLE /PRASTARÝ TVAR SLOVA „ROKLE“/ SAHÁ DO NEPAMĚTI. POVĚST PRAVÍ, ŽE V TĚCHTO MÍSTECH ZABLOUDILA V LESE MALÁ DÍVENKA, KTERÁ SE V ÚZKOSTI OBRÁTILA O POMOC K MATCE BOŽÍ MARIÁNSKOU PÍSNÍ. ZJEVILA SE JÍ PANNA MARIA A ZA RUKU JI VYVEDLA Z LESA VEN. NA MÍSTĚ ZJEVENÍ VYTRYSKL PRAMEN. PRAMEN NEVYSYCHAL ANI V LETECH NEJVĚTŠÍHO SUCHA, TAKŽE VODU SEM CHODILI ČERPAT LIDÉ Z ŠIROKÉHO OKOLÍ.

NA MÍSTĚ PŮVODNÍ DŘEVĚNÉ KAPLE VYROSTLA V ROCE 1859 STAVBA ZDĚNÁ. V TÉ DOBĚ BYL TAKÉ DO NOVÉ KAPLE UMÍSTĚN MILOSTNÝ OBRAZ PANNY MARIE ROKOLSKÉ OD MALÍŘE KLEMENTA Z HRADCE KRÁLOVÉ. V ROCE 1930 BYL VEDLE KAPLE POSTAVEN NÁKLADEM TOVÁRNÍKA PŘIBYLA Z KRČÍNA NOVÝ KOSTEL ZASVĚCENÝ PANNĚ MARII; POSVĚCENÍ SE VŠAK DOČKAL AŽ PO SKONČENÍ II. SVĚTOVÉ VÁLKY 19. SRPNA 1945.

V BLÍZKOSTI KOSTELÍKA VYROSTLA VELICE ZAJÍMAVÁ DŘEVĚNÁ „LORETA“, DO KTERÉ LIDOVÝ UMĚLEC ZTVÁRNIL SEDM OBRAZŮ BOLESTÍ PANNY MARIE /viz foto: MARIÁNSKÁ CESTA NA ROKOLI/

NA DRUHÉ STRANĚ SILNICE NÁS ČEKÁ VELICE KRÁSNÁ A ROMANTICKÁ KŘÍŽOVÁ CESTA. PODÉL LESNÍ CESTY I NA PASEKÁCH JSOU ZDE OD ROKU 1874 V JAKÉMSI VELKÉM OVÁLU ROZESETA JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ. JDE O KAMENNÉ PILÍŘE S PATKOU, NAHOŘE S OZDOBNOU ŘÍMSOU A VRCHLÍKEM /ZDE SE NALÉZÁ ČÍSLO ZASTAVENÍ/ S KOVOVÝM KŘÍŽKEM. TĚSNĚ POD ŘÍMSOU JE PLASTICKÝ RELIÉF SCÉN UKŘIŽOVÁNÍ KRISTA, A POD VÝJEVEM TEXT UDÁLOSTI.

V PAMĚTNÍ KNIZE SLAVOŇOVSKÉ FARNOSTI JE ZAZNAMENÁNO NĚKOLIK UZDRAVENÍ, KTERÁ SE STALA V ROKOLI. ALE ČASTĚJI NEŽ NEMOCI TĚLA HOJÍ PODIVUHODNÁ MATKA BOŽÍ S DĚŤÁTKEM V ROKOLI RÁNY A BOLESTI LIDSKÝCH DUŠÍ. PŘEDEVŠÍM PROTO SEM PUTUJÍ CTITELÉ PANNY MARIE S PEVNOU DŮVĚROU, JEŽ NEBÝVÁ ZKLAMÁNA. HLAVNÍ POUŤ V ROKOLI SE SLAVÍ VŽDY V NEDĚLI PO SVÁTKU NAROZENÍ PANNY MARIE /8. ZÁŘÍ/.

19. ČERVENCE 1997 ZDE BYLA VYSVĚCENA JIŽ 143 KOPIE SCHÖNSTTATTSKÉ KAPLIČKY (PRVNÍ V ČECHÁCH), KTERÁ JE NOSITELKOU IDEÁLU POSLÁNÍ BETLÉMA. V ROCE 2000 BYL DOBUDOVÁN PROVINČNÍ DŮM PRO UBYTOVÁNÍ ASI DVOU DESÍTEK SESTER.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?