KŘÍŽOVÁ CESTA U MARIÁNSKÉ STUDÁNKY V BOŽANOVĚ

KŘÍŽOVÁ CESTA V BOŽANOVĚ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST – DĚKANSTVÍ BROUMOV

KAPLE PANNY MARIE S MARIÁNSKOU STUDÁNKOU A ZASTAVENÍMI KŘÍŽOVÉ CESTY

NA JIŽNÍM OKRAJI BROUMOVSKÉHO VÝBĚŽKU, NECELÉ DVA KILOMETRY OD STÁTNÍCH HRANIC S POLSKEM LEŽÍ VES BOŽANOV. TA VZNIKLA JAKO KOLONIZAČNÍ VES V POLOVINĚ 13. STOLETÍ. HLAVNÍ PAMÁTKOU V OBCI JE KOSTEL SV. MAŘÍ MAGDALÉNY, STAVĚNÝ V NĚKOLIKA STAVEBNÍCH ETAPÁCH V LETECH 1709 – 1743 NEDALEKO MÍSTA, KDE STÁL PŮVODNÍ DŘEVĚNÝ KOSTELÍK. NOVÝ KOSTEL DAL POSTAVIT BROUMOVSKÝ OPAT LÖBL PRAVDĚPODOBNĚ DLE PROJEKTU KILIÁNA IGNÁCE DIENTZENHOFERA.

INTERIÉR KAPLE S OLTÁŘEM PANNY MARIE LURDSKÉ

MARIÁNSKÁ STUDÁNKA

NEDALEKO V LESÍKU, JEŠTĚ BLÍŽE K POLSKÝM HRANICÍM, STOJÍ MENŠÍ KAPLE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE, DLE HLAVNÍHO OLTÁŘE NĚKDY NAZÝVÁNA KAPLÍ PANNY MARIE LURDSKÉ. KAPLE BYLA POSTAVENA V ROCE 1890 U BLÍZKÉHO ZDROJE PITNÉ VODY - TZV. MARIÁNSKÉ STUDÁNKY. PRAVDĚPODOBNĚ ZÁROVEŇ S KAPLÍ BYLA ZBUDOVÁNA I PÍSKOVCOVÁ KŘÍŽOVÁ CESTA O ČTRNÁCTI ZASTAVENÍCH. JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ VE TVARU EDIKUL ZAKONČENÝCH TROJÚHELNÝM ŠTÍTEM, VE KTERÉM JE VYTESÁN KŘÍŽ S BOŽÍM OKEM A ČÍSLO ZASTAVENÍ, MAJÍ V HORNÍ ČÁSTI MĚLKOU NIKU PRO VLOŽENÍ OBRAZU (PRAVDĚPODOBNĚ PŮVODNĚ MALOVANÉHO NA PLECHU) A POD NÍ NĚMECKÝ TEXT S POPISEM SCÉNY.

CELKOVÝ POHLED NA JEDNO ZE ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY

DETAIL ČTRNÁCTÉHO ZASTAVENÍ

OBRAZY, PRAVDĚPODOBNĚ MALOVANÉ NA PLECHU, BOHUŽEL CHYBÍ

POHLED OD KŘÍŽOVÉ CESTY NA BOŽANOV A BROUMOVSKÉ STĚNY S VRCHEM KORUNA

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?