KŘÍŽOVÁ CESTA V BOŽANOVĚ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST – DĚKANSTVÍ BROUMOV

BOŽANOV – NEDALEKO OBCE V LESE, NAD STUDÁNKOU PITNÉ VODY, POSTAVENA V ROCE 1890 PROSTÁ POUTNÍ KAPLE S VĚŽIČKOU A VOLUTOVÝM ŠTÍTEM; KOLEM KAPLE V LESE JEDNOTLIVÁ KAMENNÁ ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?