KŘÍŽOVÁ CESTA V ČERVENÉM KOSTELCI

KŘÍŽOVÁ CESTA V ČERVENÉM KOSTELCI

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ČERVENÝ KOSTELEC

KŘÍŽOVÁ CESTA JE PO OBOU STRANÁCH HLAVNÍ CESTY NA MÍSTNÍM HŘBITOVĚ

ČERVENÝ KOSTELEC LEŽÍ V MALEBNÉM VÝCHODNÍM PODHŮŘÍ KRKONOŠ A JE PŘIROZENÝM VÝCHODISKEM DO JEDNÉ Z NEJKRÁSNĚJŠÍCH OBLASTÍ ČESKÉ REPUBLIKY. PRVNÍ ZMÍNKA O KOSTELCI SE OBJEVILA 22. SRPNA ROKU 1362 V KONFIRMAČNÍ KNIZE PRAŽSKÉ DIECÉZE. KONKRÉTNĚ SE V TÉTO KNIZE PÍŠE O USTANOVENÍ FARÁŘE HEŘMANA PATRONEM KOSTELA ČERVENOHORSKÝM PANEM MIKULÁŠEM PÍSKLEM. STALO SE TAK NA KOSTELECKÉ FAŘE. PŘÍVLASTEK ČERVENÝ UŽÍVÁ KOSTELEC OD ROKU 1876, KDY BYL POVÝŠEN NA MĚSTO.

KŘÍŽOVÁ CESTA ZAČÍNÁ A KONČÍ U HŘBITOVNÍ KAPLE

NÁS SAMOZŘEJMĚ NEJVÍCE ZAJÍMÁ KŘÍŽOVÁ CESTA, ZA KTEROU MUSÍME NA MĚSTSKÝ HŘBITOV. TEN SOUČASNÝ JE JIŽ TŘETÍM ZNÁMÝM MÍSTEM POSLEDNÍHO ODPOČINKU OBČANŮ KOSTELCE. PŮVODNÍ HŘBITOV OBKLOPOVAL CHRÁM SV. JAKUBA VĚTŠÍHO A ZASAHOVAL DO DNEŠNÍHO NÁMĚSTÍ. HROBY SE ZDE NALÉZALY JEŠTĚ ROKU 1840, KDY BYL JIŽ DÁVNO POUŽÍVÁN HŘBITOV DRUHÝ, NA VACKOVĚ LOUCE POD DNEŠNÍM HŘBITOVEM. DRUHÝ HŘBITOV BYL POUŽÍVÁN DO ROKU 1870, PŘESTOŽE JIŽ ROKU 1862 BYL Z POPUDU FARÁŘE FRANTIŠKA KERNERA POLOŽEN ZÁKLADNÍ KÁMEN KE KAPLI SV. CYRILA A METODĚJE NA CHRBECH A SOUČASNĚ ZDE BYLO ZAPOČATO SE STAVBOU V POŘADÍ JIŽ TŘETÍHO KOSTELECKÉHO HŘBITOVA. HŘBITOV BYL ROKU 1863 VYSVĚCEN HRADECKÝM BISKUPEM FRANTIŠKEM KARLEM BOROMEJSKÝM HANLEM Z KIRCHTREU, JAK ZNÍ CELÉ JMÉNO ČESKÉHO ŠLECHTICE, ŘÍMSKOKATOLICKÉHO DUCHOVNÍHO A KANOVNÍKA METROPOLITNÍ KAPITULY U SV. VÍTA V PRAZE.

PSEUDOKORINTSKÝ SLOUP S KŘÍŽEM

U HROBU DUCHOVNÍCH SPRÁVCŮ KOSTELECKÉ FARNOSTI

HŘBITOVNÍ KAPLE SV. CYRILA A METODĚJE BYLA DOSTAVĚNA A VYSVĚCENA ROKU 1865. INTERIÉR KAPLE ZDOBÍ DVA OBRAZY KOSTELECKÉHO RODÁKA, AKADEMICKÉHO MALÍŘE GUSTAVA VACKA „BOLESTNÁ PANNA MARIE NA OLTÁŘI“ A „PANNA MARIE S JEŽÍŠKEM VE SLÁVĚ“ PŘI VCHODU DO KAPLE. ZAJÍMAVOSTÍ JISTĚ JSOU I VARHANY Z ROKU 1873, KTERÉ PO NEDÁVNÉ OPRAVĚ A DOPLNĚNÍ REJSTŘÍKOVÉ DISPOZICE, MOHOU BÝT VYUŽÍVÁNY NEJEN K LITURGICKÝM ÚČELŮM, ALE I JAKO KONCERTNÍ NÁSTROJ. V OSE HLAVNÍ CESTY PŘED KAPLÍ JE HROB DUCHOVNÍCH SPRÁVCŮ KOSTELECKÉ FARNOSTI S PSEUDOKORINTSKÝM SLOUPEM NESOUCÍM KŘÍŽ S KRISTEM.

KŘÍŽOVÁ CESTA BYLA ZBUDOVÁNA V ROCE 1875

KŘÍŽOVOU CESTU NEMŮŽEME MINOUT.  DVANÁCT ZASTAVENÍ JE PRAVIDELNĚ ROZMÍSTĚNÝCH PO OBOU STRANÁCH HLAVNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY, VEDOUCÍ OD HLAVNÍ HŘBITOVNÍ BRÁNY KE KAPLI SV. CYRILA A METODĚJE, DVĚ ZBÝVAJÍCÍ STOJÍ PŘÍMO U KAPLE A JSOU ČELEM OBRÁCENY KE VSTUPU NA HŘBITOV. PŘI SVÁTOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY SE POSTUPOVALO OD KAPLE K BRÁNĚ HŘBITOVA A POTÉ ZPĚT KE KAPLI. PÍSKOVCOVÁ ZASTAVENÍ POCHÁZEJÍ Z ROKU 1875 A JEJICH AUTOREM JE V. STŘIHAVKA.

HŘBITOV SAMOTNÝ OBSAHUJE ZNAČNÉ MNOŽSTVÍ UMĚLECKY HODNOTNÝCH NÁHROBKŮ.

V NIKÁCH JSOU UMÍSTĚNY KOLOROVANÉ RELIÉFY PAŠIJOVÝCH SCÉN

NA HŘBITOVĚ NALEZNEME ŘADU UMĚLECKY HODNOTNÝCH POMNÍKŮ

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?