KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME NA KŘÍŽOVÉM VRCHU

KŘÍŽOVÁ CESTA

NA KŘÍŽOVÉM VRCHU U ADRŠPACHU

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TEPLICE NAD METUJÍ

STEZKA SLEDUJÍCÍ KŘÍŽOVOU CESTU STOUPÁ STRMĚ DO PÍSKOVCOVÝCH SKAL

DESKY S PAŠIJOVÝMI VÝJEVY POCHÁZEJÍ Z BLANENSKÝCH ŽELEZÁREN

JEDNU Z NEJZAJÍMAVĚJŠÍCH KŘÍŽOVÝCH CEST U NÁS NALEZNEME V KRAJI VYSOKÝCH SKAL. PŘICHÁZÍME DO ADRŠPAŠSKO – TEPLICKÝCH SKAL A NAŠIM CÍLEM BUDE TZV. KŘÍŽOVÝ VRCH. VÝCHOZÍM MÍSTEM JE HLAVNÍ PARKOVIŠTĚ ADRŠPAŠSKÉHO SKALNÍHO MĚSTA. MY SE VŠAK NEVYDÁME SE STOVKAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ DO TOHOTO SKVOSTNÉHO LABYRINTU PŘÍRODNÍCH KRÁS, ALE PO ŽLUTÉ TURISTICKÉ ZNAČCE ZAMÍŘÍME NAOPAK OPAČNÝM SMĚREM NA BLÍZKÝ VRCH. ČEKÁ NÁS DVA A PŮL KILOMETRŮ CHŮZE DO NITRA PÍSKOVCOVÝCH SKAL.

LITINOVÉ RELIÉFY POCHÁZEJÍ NEJPRAVDĚPODOBNĚJI ZE DRUHÉ POLOVINY 19. STOLETÍ

PŮVODNÍ KŘÍŽOVÁ CESTA ZDE PRÝ EXISTOVALA JIŽ V 17. STOLETÍ

PŘICHÁZÍME K POČÁTKU KŘÍŽOVÉ CESTY. TA JE TVOŘENA ČTRNÁCTI RELIÉFNÍMI DESKAMI S VÝJEVY PAŠIJOVÝCH SCÉN, KTERÉ JSOU ROZMÍSTĚNY VE SKALNÍCH STĚNÁCH PODÉL PRUDCE STOUPAJÍCÍ STEZKY K VRCHOLU SKAL. PŮVODNÍ OBRAZY ZDE BYLY UMÍSTĚNY PRÝ JIŽ V 17. STOLETÍ, SOUČASNÉ RELIÉFY ODPOVÍDAJÍ PODOBNÝM LITINOVÝM DESKÁM VYROBENÝM V BLANENSKÝCH SLÉVÁRNÁCH, SE KTERÝMI SE MŮŽEME SETKAT NA VÍCE KŘÍŽOVÝCH CESTÁCH PO CELÉ ZEMI. JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ NÁS DOVEDOU AŽ NA SAMOTNÝ VRCHOL KŘÍŽOVÉHO VRCHU /667 MNM/. OD ŽELEZNÉHO KŘÍŽE Z ROKU 1857, ZASAZENÉHO DO PÍSKOVCOVÉHO SOKLU S PLASTIKAMI SV. ANNY, JOSEFA A JANA NEPOMUCKÉHO, SE NASKÝTÁ NÁDHERNÝ POHLED NEJEN NA NEJBLIŽŠÍ OKOLÍ, ALE ZA DOBRÉ VIDITELNOSTI I NA VZDÁLENĚJŠÍ VRCHOLKY KRKONOŠ.

KŘÍŽOVÁ CESTA MÁ ASI NEJZAJÍMAVĚJŠÍ PŘÍRODNÍ KULISY V CELÉM ČESKU

NA VRCHOLU KŘÍŽOVÉHO VRCHU

POUTNÍ GALERIE NA VRCHOLU

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?