KŘÍŽOVÁ CESTA V KŘINICÍCH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST – DĚKANSTVÍ BROUMOV

ASI KILOMETR OD KONEČNÉ AUTOBUSU V KŘINICÍCH ZAČÍNÁ U KRAJE LESA KŘÍŽOVÁ CESTA, KTERÁ KONČÍ U KAPLE PANNY MARIE HVĚZDY JITŘNÍ (MORGENSTERN), POSTAVENÉ NÁKLADEM KŘINICKÝCH SEDLÁKŮ JOHANNA ZOCHERA A ANTONA ALTA A TO NĚKDY VE DRUHÉ POLOVINĚ 18. STOLETÍ (PRAVDĚPODOBNĚ V ROCE 1766). DNES JE KAPLE ZASVĚCENA SV. HUBERTOVI. VEDLE KAPLE STÁVALA DŘEVĚNÁ CHALUPA, VE KTERÉ ŽIL VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ POUSTEVNÍK IGNATZ POHL. STARAL SE O KAPLI, Z BLÍZKÉ STUDNĚ OBČERSTVOVAL POCESTNÉ A NOČNÍM CHODCŮM NABÍZEL ROZSVÍCENÉ LOUČE, ABY VIDĚLI NA CESTU.

KŘÍŽOVOU CESTU NECHAL POSTAVIT DALŠÍ KŘINICKÝ SEDLÁK JOSEF VOLKE V 70. A 80. LETECH 19. STOLETÍ. PÍSKOVCOVÁ ZASTAVENÍ MAJÍ STEJNOU PODOBU JAKO PRAKTICKY VŠECHNY OSTATNÍ CESTA V BROUMOVSKÉM VÝBĚŽKU. PAŠIJOVÉ VÝJEVY SE BOHUŽEL NEZACHOVALY A BYLY NAHRAZENY MOSAZNÝMI TABULKAMI S ČÍSLEM A ČESKÝM POPISEM ZASTAVENÍ. POD TOUTO PLOCHOU JSOU UMÍSTĚNY PŮVODNÍ NĚMECKÉ POPISY ZASTAVENÍ.

V 80. A 90. LETECH BYLA KAPLE OBYVATELI KŘINIC OBNOVENA A TO ZA PŘISPĚNÍ NĚMECKÉHO OBČANA A MÍSTNÍHO RODÁKA ANSORGEHO. NA ÚPRAVÁCH KŘÍŽOVÉ CESTY SE PODÍLEL SOCHAŘ PETR HONZÁTKO A DOBROVOLNÍCI SDRUŽENÍ INEX-SDA.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?