KOSTEL SV. JIŘÍ A SV. MARTINA

KŘÍŽOVÁ CESTA V MARTÍNKOVICÍCH I.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST – DĚKANSTVÍ BROUMOV

KŘÍŽOVÁ CESTA OBÍHÁ VNĚ AREÁLU HŘBITOVA

JEDNU Z VĚTŠÍCH OBCÍ BROUMOVSKÉHO VÝBĚŽKU – MARTÍNKOVICE - NAJDEME ASI 4 KM OD BROUMOVA. NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PAMÁTKOU OBCE JE RANĚ BAROKNÍ KOSTEL SV. JIŘÍ A SV. MARTINA Z LET 1692 – 1698, STOJÍ NA MÍSTĚ PŮVODNÍHO DŘEVĚNÉHO KOSTELÍKU, KE KTERÉMU BYLA PŘISTAVĚNA V POLOVINĚ 17. STOLETÍ RANĚ BAROKNÍ VĚŽ, KTERÁ BYLA POTÉ U NOVÉ STAVBY PONECHÁNA. STAVBU PROVEDL VÝZNAMNÝ ARCHITEKT MARTIN ALLIA, KTERÝ JIŽ PŘEDTÍM USKUTEČNIL NA ŽÁDOST BROUMOVSKÉHO OPATA TOMÁŠE SARTORIUSE PŘESTAVBU KLÁŠTERNÍHO KOSTELA V BROUMOVĚ.

PAŠIJOVÉ SCÉNY BYLY MALOVÁNY NA PLECHU

PRVNÍ ZASTAVENÍ

NA PŘILEHLÉM HŘBITOVĚ JEŠTĚ NALEZNEME KAPLI A MÁRNICI, ALE NÁS SAMOZŘEJMĚ NEJVÍCE ZAJÍMAJÍ KAPLIČKY KŘÍŽOVÉ CESTY. TY JSOU ROZLOŽENY VNĚ HŘBITOVNÍ ZDI A VLASTNĚ OBÍHAJÍ CELÝ AREÁL KOSTELA. POCHÁZEJÍ Z POLOVINY 19. STOLETÍ. KAPLIČKY JSOU PÍSKOVCOVÉ V PODOBĚ EDIKUL OHRANIČENÝCH Z OBOU STRAN SLOUPY A V HORNÍ ČÁSTI UZAVŘENÉ SEGMENTOVÝM FRONTONEM. NA PLOŠE MEZI SLOUPY BYLY UMÍSTĚNY PLECHOVÉ OBRAZY S VÝJEVY POSLEDNÍ CESTY, DNES JSOU BOHUŽEL JIŽ V NEUTĚŠENÉM STAVU, NA NĚKTERÝCH ZASTAVENÍCH I CHYBÍ. NA JEMNĚ VYSTUPUJÍCÍ PLOŠE POD OBRAZY JSOU NĚMECKÉ NÁZVY JEDNOTLIVÝCH ZASTAVENÍ.

ZASTAVENÍ NESOU NĚMECKÉ POPISY PAŠIJOVÝCH SCÉN

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?