DRUHÁ KŘÍŽOVÁ CESTA V MARTÍNKOVICÍCH

KŘÍŽOVÁ CESTA V MARTÍNKOVICÍCH II.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST – DĚKANSTVÍ BROUMOV

KAPLE SV. ANNY

ZDOBENÍ HLAVNÍHO VCHODU DO KAPLE

V MARTÍNKOVICÍCH MŮŽEME NAVŠTÍVIT I DRUHOU KŘÍŽOVOU CESTU. LEŽÍ NA OPAČNÉM KONCI TÉTO PROTÁHLÉ OBCE, PŘÍMO POD SKALNÍMI HRADBAMI BROUMOVSKÝCH STĚN. ZDE STOJÍ ZDĚNÁ KAPLE ZASVĚCENÁ SV. ANNĚ, POCHÁZEJÍCÍ Z ROKU 1798. K JEJÍ VZNIKU SE VÁŽE LEGENDA O SLEPÉM MLÁDENCI JOHANU FILIPOVI HERDENOVI. TEN VE SNU DOSTAL VNUKNUTÍ, ŽE BY MĚL NA TOMTO MÍSTĚ NECHAT POSTAVIT KAPLI. PROTOŽE VŠAK BYL VELICE CHUDÝ, CHODIL JAKO ŽEBRÁK PO OKOLNÍCH VSÍCH A ZÍSKANÉ MILODARY STŘÁDAL PRO SVOU MYŠLENKU. TA SE NAPLNILA V ROCE 1796, KDY MOHL SLAVNOSTNĚ POLOŽIT ZÁKLADNÍ KÁMEN. JEHO ÚSILÍ PODNÍTILO I DALŠÍ DÁRCE K NAPLNĚNÍ VYSNĚNÉHO CÍLE A KAPLE TAK MOHLA BÝT O DVA ROKY VYSVĚCENA. UVNITŘ KAPLE SPATŘÍME NÁSTROPNÍ MALBU KORUNOVÁNÍ PANNY MARIE A ZAJÍMAVÝ ROKOKOVÝ OLTÁŘÍK ČTRNÁCTI SVATÝCH POMOCNÍKŮ.  

PRVNÍ ZASTAVENÍ

DETAIL VRCHOLOVÉ ČÁSTI ZASTAVENÍ

U KAPLIČKY ZAČÍNÁ I VÝŠE ZMÍNĚNÁ KŘÍŽOVÁ CESTA. PÍSKOVCOVÁ ZASTAVENÍ JSOU PRAKTICKY TOTOŽNÁ S KAPLIČKAMI MARTÍNKOVICKÉ KŘÍŽOVÉ CESTY U KOSTELA SV. MARTINA, POUZE SEGMENTOVÝ FRONTON ZDE BYL NAHRAZEN FRONTONEM TROJÚHELNÍKOVÝM. CESTA PROCHÁZÍ KRAJEM LESA A KONČÍ NA LESNÍ MÍTINĚ. KŘÍŽOVÁ CESTA z roku 1850 MÁ PATNÁCT ZASTAVENÍ, ČTRNÁCT ZASTAVENÍ JE OZNAČENO ŘÍMSKÝM ČÍSLEM ZASTAVENÍ, PATNÁCTÉ NESE MÍSTO ČÍSLA NĚMECKÉ SLOVO BESCHLUSS – ROZHODNUTÍ. OBRAZY MALOVANÉ NA PLECHU SE BOHUŽEL DO DNEŠNÍ DOBY NEZACHOVALY, ALE V ROCE 2011 BYLY DO KAPLIČEK UMÍSTĚNY OBRÁZKY MÍSTNÍHO OBČANA PŘEMYSLA VOLFA.  

PATNÁCTÉ ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?