KŘÍŽOVÁ CESTA V MARTÍNKOVICÍCH II.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST – DĚKANSTVÍ BROUMOV

MARTÍNKOVICE – JEDNA ZE DVOU KŘÍŽOVÝCH CEST V OBCI VEDE OD KAPLE SV. ANNY ÚPATÍM HŘEBENU BROUMOVSKÝCH STĚN. CESTA BYLA VYBUDOVÁNA V ROCE 1850.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?