KŘÍŽOVÁ CESTA V NOVÉM HRÁDKU

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST NOVÝ HRÁDEK

DALŠÍ NOVODOBOU KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME V SEVEROZÁPADNÍM PODHŮŘÍ ORLICKÝCH HOR NEDALEKO MĚSTYSE NOVÝ HRÁDEK A MNOHEM ZNÁMĚJŠÍHO POUTNÍHO MÍSTA ROKOLE. DOMINANTOU NOVÉHO HRÁDKU JE BAROKNÍ KOSTEL SV. PETRA A PAVLA Z ROKU 1723 OBEHNANÝ HŘBITOVNÍ ZDÍ S VESTAVĚNOU KAPLÍ SV. JANA NEPOMUCKÉHO. NA ROZLEHLÉM NÁMĚSTÍ STOJÍ MARIÁNSKÝ SLOUP Z ROKU 1747, POMNÍK OBĚTEM SVĚTOVÝCH VÁLEK A KAMENNÁ KAŠNA Z ROKU 1864. NEJSTARŠÍ DOCHOVANOU PAMÁTKOU MĚSTEČKA JE ZŘÍCENINA HRADU FRYMBURKA, JEDNOHO Z NEJSTARŠÍCH GOTICKÝCH HRADŮ V ČECHÁCH. V PRŮBĚHU TŘICETILETÉ VÁLKY BYL HRAD FRYMBURK VYPÁLEN ŠVÉDY /1638/.

MYŠLENKA VYTVOŘIT KŘÍŽOVOU CESTU VZNIKLA V ROCE 2020. AUTOREM ZTVÁRNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH ZASTAVENÍ JE UČITEL ODBORNÉHO VÝCVIKU ZDENĚK VÍTEK ZE STŘEDNÍ ŠKOLY ŘEMESLNÉ JAROMĚŘ.

NA REALIZACI SE SPOLEČNĚ S MĚSTYSEM NOVÝ HRÁDEK PODÍLELY ČTYŘI STŘEDNÍ ŠKOLY: JIŽ JMENOVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESLNÁ JAROMĚŘ SE POSTARALA O VÝROBU KŘÍŽŮ, KOVÁNÍ A KERAMICKÝCH ČÁSTÍ. GYMNÁZIUM JAROSLAVA ŽÁKA JAROMĚŘ VYTVOŘILO TEXTY NA INFORMAČNÍCH TABULÍCH A KRÁTKÉ ÚVAHY K JEDNOTLIVÝM ZASTAVENÍM. ČESKÁ LESNICKÁ AKADEMIE TRUTNOV DODALA DŘEVO NA VÝROBU KŘÍŽŮ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA OTTY WICHTERLEHO Z HRONOVA ZPRACOVALA GRAFICKOU PODOBU.

SYMBOLIKOU CELÉ KŘÍŽOVÉ CESTY JSOU RUCE, KTERÉ MAJÍ PŘEDSTAVOVAT ŘEMESLA, JEŽ BYLA U JEJÍHO ZRODU. DALŠÍM VÝZNAMEM MŮŽE BÝT I VZÁJEMNÁ POMOC A SPOLUPRÁCI. SKRZE KRÁTKÉ ÚVAHY STUDENTŮ BY CESTA MĚLA VÉST K ZAMYŠLENÍ NAD MINULOSTÍ, ALE I NAD SOUČASNOU DOBOU A JEJÍMI PROBLÉMY.

KŘÍŽOVÁ CESTA ZAČÍNÁ NEDALEKO ROZHLEDNY ŠIBENÍK, KTERÁ BYLA VYBUDOVÁNA V ROCE 2020. ZAJÍMAVOSTÍ JE, ŽE PRO JEJÍ VÝSTAVBU BYLA POUŽITA VYŘAZENÁ VĚTRNÁ ELEKTRÁRNA. SPOLEČNĚ S ROZHLEDNOU BYLO U JEJÍ PATY ZŘÍZENO ČESKO-POLSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM. KŘÍŽOVÁ CESTA SCHÁZÍ DO ÚDOLÍ A TAM SE NAPOJUJE NA MÍSTNÍ ASFALTOVOU KOMUNIKACI, PROCHÁZEJÍCÍ OSADOU DLOUHÉ. POKRAČUJE KOLEM UBYTOVACÍCH A REKREAČNÍCH ZAŘÍZENÍ A U BÝVALÉHO HOSTINCE „U LÍPY“ ZAČÍNÁ STOUPAT OPĚT DO KOPCE SMĚREM K ROZHLEDNĚ. NÁDHERNÁ LÍPA, STROM CHRÁNĚNÝ STÁTEM, ZDE DODNES STOJÍ, ZATÍMCO HOSTINEC POMALU CHÁTRA. STROM NA SVÉM MOHUTNÉM KMENI NESE MOC HEZKÝ OBRÁZEK SVATÉ TROJICE, KTERÝ BYL V RÁMCI REALIZACE KŘÍŽOVÉ CESTY JEDNOU ZE STUDENTEK NOVĚ UPRAVEN. DRUHÁ ČÁST KŘÍŽOVÉ CESTY STOUPAJÍCÍ K ROZHLEDNĚ PROCHÁZÍ Z VĚTŠÍ ČÁSTI LESNÍM POROSTEM A KONČÍ PATNÁCTÝM ZASTAVENÍM PŘI ÚSTÍ LESNÍ CESTY DO LOUKY. POZEMKY, NA KTERÝCH SE NACHÁZEJÍ JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY, DAL K DISPOZICI PAN BARTOŇ Z DOBENÍNA. CESTA BYLA SLAVNOSTNĚ ODHALENA 25. ČERVNA ROKU 2022.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?