KŘÍŽOVÁ CESTA V SUCHÉM DOLU

KŘÍŽOVÁ CESTA V SUCHÉM DOLU

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST – DĚKANSTVÍ POLICE NAD METUJÍ

KAPLE PANNY MARIE LURDSKÉ

KAPLE PANNY MARIE LURDSKÉ BYLA POSTAVENA JAKO ODEZVA NA ZJEVENÍ VE FRANCOUZSKÉM MĚSTEČKU LURDY, KDE SE V ROCE 1858 BERNADETTĚ SOUBIROUSOVÉ ZJEVILA PANNA MARIE. BRZY POTÉ SE LURDY STALY JEDNÍM Z NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ŘÍMSKOKATOLICKÝCH POUTNÍCH MÍST SVĚTA.

VÁCLAVA TICHÁČKA, SUCHODOLSKÉHO DOMKÁŘE, KTERÝ VODIL PROCESÍ NA RŮZNÁ POUTNÍ MÍSTA V OKOLÍ, NAPADLO, ŽE BY SUCHÝ DŮL MOHL MÍT TAKÉ TAKOVÉ HOJNĚ NAVŠTĚVOVANÉ MÍSTO. KDYŽ SE OŽENIL S VDOVOU MARKÉTOU KOHLOVOU, POLNÍ ZAHRADNICÍ Z DOMKU 35, MOHL SVŮJ ZÁMĚR USKUTEČNIT. NA STAVBU BYLA USPOŘÁDANÁ FINANČNÍ SBÍRKA A BYLO VYBRÁNO I MÍSTO VEDLE HOJNĚ POUŽÍVANÉ STEZKY Z POLICE NA SLAVNÝ A DÁLE DO MARTÍNKOVIC A BROUMOVA, KUDY PROCHÁZELY ZÁSTUPY LIDÍ Z POLICKÝCH JARMARKŮ. POVOLENÍ KE STAVBĚ KAPLE BYLO VYDÁNO 8. LISTOPADU 1883 BISKUPSKOU KONSISTEŘÍ V HRADCI KRÁLOVÉ. KAPLE BYLA POSTAVENA MÍSTNÍMI ŘEMESLNÍKY, SOCHU PANNY MARIE LURDSKÉ PŘIVEZL VÁCLAV TICHÁČEK AŽ Z PAŘÍŽE. V DUBNU ROKU 1884 POŽÁDAL POLICKÝ FARÁŘ P. ANASTASIUS JEŘÁBEK O POVOLENÍ K VYSVĚCENÍ, KTERÉ JEHO MILOST BISKUP JOSEF JAN HAIS BEZ PRODLENÍ UDĚLIL. NA SVÁTEK SV. PETRA A PAVLA DNE 29. ČERVNA ROKU 1884 ODPOLEDNE SE KONAL SLAVNOSTNÍ PRŮVOD KE KAPLI. DRUŽIČKY NESLY SOCHU PANNY MARIE LURDSKÉ A P. ANASTASIUS VYSVĚTIL KAPLI, OLTÁŘ, SOCHU PANNY MARIE A STUDÁNKU POD SCHODY KE KAPLI.

V ROCE 1886 BYLY NA PLOŠINU NAD SCHODY POSTAVENY DVĚ PÍSKOVCOVÉ SOCHY SV. ANNY A SV. JOSEFA, OBĚ OD KAMENÍKA FRANTIŠKA ŠARFA Z HLAVŇOVA.

V ROCE 1946 BYLA KAPLE ELEKTRIFIKOVÁNA, OLTÁŘ BYL DOPLNĚN O OSVĚTLENÍ A DALŠÍ VÝZDOBU.

V ROCE 1992 PROVEDL POKRAČOVATEL RODU KOHLŮ Z ČP. 35 VÁCLAV, GENERÁLNÍ OPRAVU KAPLE, KTERÁ PAK BYLA SLAVNOSTNĚ VYSVĚCENA 28. ZÁŘÍ ROKU 1992 POLICKÝM FARÁŘEM P. JIŘÍM PROKŮPKEM.

SOUDNÍ BRÁNA SE STUDÁNKOU

SOCHA PANNY MARIE NAD STUDÁNKOU

DNE 10. SRPNA 1892 MĚLA ČTRNÁCTILETÁ KRISTINA RINGLOVÁ V TICHÁČKOVĚ LESE PRVNÍ ZJEVENÍ TAJEMNÉ PANÍ. ÚDAJNÁ ZJEVENÍ SE POTÉ V NEPRAVIDELNÝCH INTERVALECH OPAKOVALA NA MÍSTĚ DNEŠNÍ ZELENÉ KAPLE CELKEM JEDENÁCTKRÁT. DALŠÍ ZJEVENÍ SPATŘILA KRISTINA DNE 24. BŘEZNA 1893 U STUDÁNKY. ZJEVENÍ SE ZDE OPAKOVALA AŽ DO 8. LEDNA 1895.

V ROCE 1893 BYLO SMĚREM K MÍSTU PRVNÍHO ZJEVENÍ VYTYČENO ŠIROKÉ KAMENNÉ RŮŽENCOVÉ SCHODIŠTĚ, KTERÉ BYLO BUDOVÁNO SOUČASNĚ S ÚPRAVOU PROSTRANSTVÍ U STUDÁNKY. BYLA ZAVEZENA ROKLE A ZAHÁJENA VÝSTAVBA SOUDNÍ BRÁNY JAKO VÝCHOZÍHO BODU KŘÍŽOVÉ CESTY. STUDÁNKA BYLA ZAKRYTA A PŘED NI POSTAVENA OPĚRNÁ ZEĎ S VÝKLENKEM PRO SOCHU PANNY MARIE OD SOCHAŘE FRANTIŠKA HOŠKA (1871 – 1895), ŽÁKA JOSEFA VÁCLAVA MYSLBEKA. PŘED VÝKLENKEM BYLA POSTAVENA KAMENNÁ KAŠNA, DO KTERÉ PROUDILA VODA ZE STUDÁNKY DVĚMA TRUBKAMI. VE VÝKLENCÍCH PO OBOU STRANÁCH SOUDNÍ BRÁNY BYLY UMÍSTĚNY KOVOVÉ POKLADNICE PRO MILODARY POUTNÍKŮ. OZDOBNÉ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ KOLEM MOSTU PŘES ROKLI A KOLEM RŮŽENCOVÝCH SCHODŮ VYROBIL ZÁMEČNÍK FRANTIŠEK KRTIČKA V OCHOZSKÉM MLÝNĚ. STAVEBNÍ PRÁCE ŘÍDIL STAVITEL VILÉM POHL Z POLICE.

PRVNÍ ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY

LITINOVÉ RELIÉFY S PAŠIJOVÝMI VÝJEVY

SOUČASNĚ S ÚPRAVOU PROSTORU PŘED STUDÁNKOU SE ZAČALA STAVĚT I KŘÍŽOVÁ CESTA, KTERÁ PODLE BIBLICKÉHO PODÁNÍ ZAČÍNÁ PRÁVĚ U SOUDNÍ BRÁNY. JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ JSOU TVOŘENA PÍSKOVCOVÝMI KAPLEMI, TYPOVĚ SHODNÝMI S OSTATNÍMI KŘÍŽOVÝMI CESTAMI V OBLASTI BROUMOVSKA. V MĚLKÉ NICE JSOU ZAPUŠTĚNY LITINOVÉ, PŮVODNĚ POLYCHROMOVANÉ RELIÉFY PAŠIJOVÝCH SCÉN. RELIÉFY BYLY ODLITY V ŽELEZÁRNÁCH KNÍŽETE SALMA V BLANSKU A VYMALOVAL JE FRANTIŠEK JOHN Z HOSTINNÉHO. CELEK BYL DOKONČEN V ROCE 1893. VĚŘÍCÍ SE NĚKOLIKRÁT SNAŽILI VŠECHNY STAVBY VYSVĚTIT, ALE NIKDY NEDOSÁHLI CÍRKEVNÍHO SCHVÁLENÍ.

KAPLE PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ

KAPLI SE TÉŽ ŘÍKÁ ZELENÁ

KAPLE PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ – ZELENÁ KAPLIČKA

DNES KLIDNÉ MÍSTO V TICHÁČKOVĚ LESE BYLO KONCEM 19. STOLETÍ SLAVNÉ POUTNÍ MÍSTO, KDE SE SETKÁVALY TISÍCE LIDÍ. MNOZÍ VĚŘILI VE ZJEVENÍ PANNY MARIE, V LÉČIVOU MOC TOHOTO MÍSTA A V ZÁZRAČNÉ UZDRAVENÍ.

V ROCE 1893 SE O SUCHODOLE SKLÁDALY PÍSNĚ A VZNIKALY SPECIÁLNÍ MODLITBY. KAPLE VZNIKLA Z VLASTNÍ INICIATIVY VĚŘÍCÍCH BEZ CÍRKEVNÍHO POVOLENÍ KATOLICKÝCH HODNOSTÁŘŮ, A PROTO NEBYL DÁN SOUHLAS K JEJÍMU VYSVĚCENÍ. PŘESTO SEM MÍŘILY KROKY TISÍCŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ.

VE DVACÁTÝCH LETECH MINULÉHO STOLETÍ SI TENTO KRÁSNÝ KOUT PŘÍRODY PŘIVLASTNILA TEHDY NOVÁ CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ A ODPADLÝ KNĚZ JINDŘICH HULÍNSKÝ KAPLI DNE 18. ČERVENCE ROKU 1920 VYSVĚTIL. PAK ZDE TATO CÍRKEV KONALA BOHOSLUŽBY, A DOKONCE I KŘTY.

PO ROCE 1989 PROJEVILO O KAPLI ZÁJEM RŮŽENCOVÉ BRATRSTVO. SE SOUHLASEM KRÁLOVÉHRADECKÉHO BISKUPA MONS. KARLA OTČENÁŠKA DOŠLO DNE 8. ZÁŘÍ 1990 K VYSVĚCENÍ KAPLE. OBŘAD VYKONAL POLICKÝ FARÁŘ P. JIŘÍ PROKŮPEK. POTOM PŘEDAL KAPLI K UŽÍVÁNÍ RŮŽENCOVÉMU BRATRSTVU POD VEDENÍM JÁHNA PAVLA MRÁČKA Z PRAHY, ZAKLADATELE TOHOTO SPOLEČENSTVÍ, KTERÉ ZDE PRAVIDELNĚ KONÁ SVÉ POBOŽNOSTI. SVĚCENÍ SE ZÚČASTNIL I F. IVAN ANTONÍN RINGEL Z BŘEVNOVA, POSLEDNÍ ŽIJÍCÍ PRASYNOVEC KRISTINY.

NOVODOBÁ HISTORIE TOHOTO MÍSTA BYLA OTEVŘENA 8. ČERVENCE ROKU 2012, PŘESNĚ DVA ROKY PO POŽÁRU, PŘI KTERÉM PŮVODNÍ KAPLE LEHLA POPELEM. NOVOU KAPLI POŽEHNAL PRAŽSKÝ ARCIBISKUP KARDINÁL DOMINIK DUKA.

INTERIÉR KAPLE

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?