KŘÍŽOVÁ CESTA VE STÁRKOVĚ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST HRONOV

MĚSTO STÁRKOV LEŽÍ V NÁDHERNÉ, TURISTICKY I HISTORICKY ATRAKTIVNÍ OBLASTI BROUMOVSKÉHO VÝBĚŽKU. O PRVNÍM OSÍDLENÍ STÁRKOVA MÁME JEN KUSÉ ZPRÁVY, KOLEM ROKU 1250 STÁLA NA NEDALEKÉM ZÁMECKÉM KOPCI STÁRKOVSKÁ TVRZ. ROKU 1573 BYL STÁRKOV POVÝŠEN NA MĚSTO S HRDELNÍM PRÁVEM A BYL MU UDĚLEN ZNAK. V TÉ DOBĚ BYL STÁRKOV CENTREM ZDEJŠÍHO PANSTVÍ.

DOMINANTA MĚSTEČKA, KOSTEL SV. JOSEFA PĚSTOUNA, BYL JIŽ OD ROKU 1321 FARNÍ. PŮVODNĚ BYL DŘEVĚNÝ, V ROCE 1606 BYLA KE KOSTELU PŘISTAVĚNA ZDĚNÁ ZVONICE. POŽÁREM NÁSLEDKEM BLESKU BYLO V ROCE 1622 ZNIČENO CELÉ MĚSTEČKO I S KOSTELEM, Z NĚHOŽ ZBYL JEN ZVON A KALICH. V LETECH 1654 AŽ 1662 BYL ZBUDOVÁN KOSTEL NOVÝ A TO STAVITELEM BOHUSLAVEM UNGNADEM A POLÍREM JANEM PATAUŠEM. V ROCE 1668 VYHOŘEL KOSTEL ZČÁSTI A JEHO SEVERNÍ STRANA HROZILA ZŘÍCENÍM. FARÁŘ ZACHARIÁŠ RUTHER DAL STAVBU ZESÍLIT OPĚRNÝMI PILÍŘI. V ROCE 1765 BYLA PŘISTAVĚNA NYNĚJŠÍ VĚŽ.

FARA STOJÍ DLE FARNÍ PAMĚTNICE POD KOSTELEM OD ROKU 1581, NENÍ VŠAK PRAVDĚPODOBNÉ, ŽE BY SE Z TÉTO DOBY ZACHOVALA JAKO CELEK A TO V DŮSLEDKU VÝŠE JMENOVANÉHO POŽÁRU MĚSTA. FARA BYLA OPĚTOVNĚ POSTAVENA V ROCE 1660. FARA JE UVÁDĚNA JAKO NEJSTARŠÍ SVĚTSKÁ STAVBA VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH.

"VÁM VŠEM, KTEŘÍ JDETE S BOLESTÍ V DUŠI TOUTO CESTOU, ZPYTUJTE, ZDA TA VAŠE JE TAK VELKÁ, JAKO TA MÁ." TAKTO BY NÁS JEŠTĚ PŘED DVĚMA STALETÍMI UVÍTALA ÚVODNÍ DESKA KŘÍŽOVÉ CESTY.  NÁPIS JE VYTESÁN VE STARONĚMČINĚ. KŘÍŽOVÁ CESTA ZAČÍNÁ NAD KOSTELEM SVATÉHO JOSEFA A POKRAČUJE NĚKOLIK SET METRŮ NAHORU PODÉL LESA. JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ JSOU UMÍSTĚNA V NEPRAVIDELNÝCH ROZESTUPECH, KTERÉ SE NA KONCI CESTY KRÁTÍ POUZE NA NĚKOLIK METRŮ.

KŘÍŽOVÁ CESTA VE STÁRKOVĚ JE POZORUHODNÝM SOCHAŘSKÝM DÍLEM BARTOLOMĚJE HENRICHA (HENDRYCHA) Z LITOMYŠLE. BYLA POSTAVENA V ROCE 1755, SVĚDČÍ O TOM MIMO JINÉ SIGNATURA A VROČENÍ NAHOŘE NA ZADNÍ STRANĚ JEJÍHO PRVNÍHO ZASTAVENÍ. KŘÍŽOVOU CESTU DAL POSTAVIT NA VLASTNÍ NÁKLADY RADNÍ JOHANNES SCHROLL, KTERÝ ROKU 1735 VYKONAL CESTU DO JERUZALÉMA. NA KONCI CESTY BYLA ZŘÍZENA KŘÍŽOVÁ KAPLE ČTRNÁCTI POMOCNÍKŮ.

SOCHAŘ BARTOLOMĚJ HENRICH VYTVÁŘEL SVÁ UMĚLECKÁ DÍLA PŘEDEVŠÍM V OKOLÍ LITOMYŠLE, VE STÁRKOVĚ JE JEHO DÍLEM KROMĚ CESTY SOCHA SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO PŘED KOSTELEM. MATERIÁLEM KŘÍŽOVÉ CESTY JE JEMNOZRNNÝ PÍSKOVEC Z LOMŮ V LIBNÉ NA BROUMOVSKU. PŮVODNĚ MĚL NARŮŽOVĚLOU BARVU, ALE VLIVEM POVĚTRNOSTI ZEŠEDL.

KŘÍŽOVÁ CESTA VE STÁRKOVĚ MÁ 14 ZASTAVENÍ. V ZÁVĚRU CESTY STOJÍ JIŽ ZMÍNĚNÁ BAROKNÍ KAPLIČKA. JE ZACHYCENA SPOLU S KŘÍŽOVOU CESTOU NA NEJSTARŠÍ MALOVANÉ VEDUTĚ MĚSTEČKA STÁRKOVA Z POLOVINY 18. STOLETÍ.

KŘÍŽOVOU CESTU TVOŘÍ SOUBOR VYSOKÝCH FIGURÁLNÍCH RELIÉFŮ UMÍSTĚNÝCH NA BOHATĚ ZDOBENÝCH PANELECH. JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ JSOU POSTAVENA NA SCHŮDCÍCH TVOŘÍCÍCH ZÁKLADNU. JSOU SESTAVENA VŽDY ZE TŘÍ PÍSKOVCOVÝCH BLOKŮ. CELKOVÁ VÝŠKA JEDNOTLIVÝCH ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY JE 2,7 M. PODSTAVEC JE DVOUSTUPŇOVÝ, VE STŘEDNÍ ČÁSTI PŘEDSAZENÝ. FIGURÁLNÍ RELIÉFY MAJÍ ROZMĚR 120 X 110 CM, VE STŘEDNÍ ČÁSTI JSOU PLASTICKY RÁMOVÁNY, NA BOČNÍCH STRANÁCH SE OBJEVUJE MOTIV ZAVĚŠENÝCH STŘAPCŮ.

ZDROJ: www.starkov.cz

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?