KŘÍŽOVÁ CESTA VE VERNÉŘOVICÍCH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST – DĚKANSTVÍ BROUMOV

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?