KŘÍŽOVÁ CESTA V KOSTELCI NAD ORLICÍ

KŘÍŽOVÁ CESTA V KOSTELCI NAD ORLICÍ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST – DĚKANSTVÍ KOSTELEC NAD ORLICÍ

KAPLE NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE

NEŽ SI PŘEDSTAVÍME KŘÍŽOVOU CESTU V KOSTELCI NAD ORLICÍ, SEZNAMME SE S POVĚSTÍ, KTERÁ SE DOCHOVALA O ZDEJŠÍ STUDÁNCE PANNY MARIE. PODLE TOHOTO VYPRÁVĚNÍ BYLA KDYSI HRABĚNKA, STIŽENA VÁŽNOU NEMOCÍ, NOŠENA DO PŘÍRODY, ABY SE NADÝCHALA ČERSTVÉHO VZDUCHU. JEDNOU BYLA ZANESENA POD LIPOVOU STRÁŇ, KDE V LEHÁTKU USNULA A MĚLA SEN, ŽE K NÍ PŘIŠLA BÍLE ODĚNÁ PANÍ, UKAZOVALA NA PRAMÍNEK VYVĚRAJÍCÍ ZE SKÁLY A ŘÍKALA „TUTO VODU PIJ, UMÝVEJ SE V NÍ A UZDRAVÍŠ SE“. TO SE OPAKOVALO JEŠTĚ DVAKRÁT. HRABĚNKA UVĚŘILA, POSLECHLA A V BRZKÉ DOBĚ SE UZDRAVILA. Z VDĚČNOSTI NECHAL JEJÍ MANŽEL VYBUDOVAT KAPLI PANNY MARIE POD STRÁNÍ A TAKÉ LÁZNĚ, KTERÉ UŽ DNES NEEXISTUJÍ. PŘESTOŽE BYLA KAPLE ZRUŠENA ZA JOSEFA II., BYLA V 19. STOLETÍ OPĚT OBNOVENA.

INTERIÉR KAPLE

O MĚSTĚ KOSTELCI JE NEJSTARŠÍ ZÁPIS UVEDEN VE ZBRASLAVSKÉ KRONICE. PÍŠE SE V NÍ, ŽE PAN JAN Z VARTENBERKA, MUŽ STATEČNÝ A BOJOVNÍK ZNAMENITÝ, BYL DNE 5. LEDNA 1316 RANĚN KAMENEM Z PRAKU A TOHO DNE ZEMŘEL PŘI DOBÝVÁNÍ PEVNOSTI KOSTELNÍ BLÍZKO HRADCE, KTERÁ SE NAZÝVÁ KOSTEL. SAMOTNÉ MĚSTO JE VŠAK STARŠÍHO PŮVODU. V DOBĚ, KDY SE V ČECHÁCH ZAČALO ŠÍŘIT KŘESŤANSTVÍ, KONALY SE POBOŽNOSTI NA MÍSTECH, JEŽ SE DALA SNADNO HÁJIT PROTI NEPŘÍTELI. TAK BYL POSTAVEN I NA NÁVRŠÍ, NA NĚMŽ SE ROZKLÁDÁ MĚSTO, OPEVNĚNÝ KAMENNÝ CHRÁM ZVANÝ PEVNOST CHRÁMOVÁ - LATINSKY MUNITIO ECCOLESIAE, ČILI CASTELLUM. OSADA, JEŽ PAK VZNIKLA KOLEM TOHOTO OHRAZENÉHO MÍSTA, BYLA POJMENOVÁNA KOSTELEC.

NA KOSTELECKÉM PANSTVÍ SE VYSTŘÍDALA ŘADA MAJITELŮ, MIMO JINÉ NAPŘ. JIŘÍ PODĚBRADSKÝ. V ROCE 1629 BYLO POTŠTEJNSKÉ PANSTVÍ PRODÁNO BELGIČANU KAŠPAROVI Z GRAMBU, KTERÝ BYL CÍSAŘSKÝM PODPLUKOVNÍKEM VALDŠTEJNOVY ARMÁDY. KAŠPAR Z GRAMBU ODKÁZAL VŠECHEN SVŮJ MAJETEK JEZUITSKÉ KOLEJI U SV. KLIMENTA V PRAZE. AVŠAK VÁCLAV ZÁRUBA Z HUSTÍŘAN, MANŽEL FRANTIŠKY Z GRAMBU, SE SOUDNĚ DOMÁHAL KOSTELECKÉHO DĚDICTVÍ A SPOR VYHRÁL. V ROCE 1667 KOUPIL „ZBOŽÍ GRAMBOVSKÉ“. VDOVA MAGDALENA GRAMBOVÁ SE ODSTĚHOVALA DO VAMBERKA, KDE ZAVEDLA VYSPĚLOU KRAJKÁŘSKOU TECHNIKU (PALIČKOVÁNÍ) ROZŠÍŘENOU V BELGII.

PO SMRTI VÁCLAVA ZÁRUBY SE STAL MAJITELEM KOSTELCE JEHO SYN FRANTIŠEK KAREL, POVÝŠENÝ ROKU 1695 DO HRABĚCÍHO STAVU. PO JEHO SYNOVI JOSEFU ANTONÍNOVI ZÁRUBOVI ZDĚDILA KOSTELEC A POTŠTEJN DCERA ALŽBĚTA, PROVDANÁ ZA HRABĚTE CAVRIANI. ROKU 1746 PRODALA POTŠTEJN SLEZSKÉMU PODNIKATELI HRABĚTI HARBUVALOVI DE CHAMARÉ. TAK SKONČILO TÉMĚŘ PĚT STOLETÍ TRVAJÍCÍ SPOJENÍ KOSTELCE S POTŠTEJNEM. ROKU 1796 KOUPIL OD DOSAVADNÍHO MAJITELE KOSTELECKÉ PANSTVÍ KNÍŽE JOSEF KINSKÝ Z VCHYNIC A TETOVA, PÁN NA CHOCNI, JEHOŽ POTOMKŮM PATŘILO TÉMĚŘ 150 LET.

STUDÁNKA PANNY MARIE

Z HLAVNÍCH PAMÁTEK KOSTELCE JE TŘEBA ZMÍNIT TZV. NOVÝ ZÁMEK, POSTAVENÝ V EMPÍROVÉM SLOHU PRO HRABĚTE JOSEFA KINSKÉHO V LETECH 1829 - 1835. STARÝ ZÁMEK BYLA PŮVODNĚ TRVZ ZALOŽENÁ V ROCE 1620, V ROCE 1668 PŘESTAVĚNÁ PO POŽÁRU NA ZÁMEK. VÝRAZNOU DOMINANTOU MĚSTA JE POZDNĚ BAROKNÍ DĚKANSKÝ KOSTEL SV. JIŘÍ, POSTAVENÝ V LETECH 1769 AŽ 1773 NA MÍSTĚ KOSTELA GOTICKÉHO. 

DETAIL PRVNÍHO ZASTAVENÍ

NA KŘÍŽOVÉ CESTĚ

NÁS SAMOZŘEJMĚ NEJVÍCE ZAJÍMÁ KŘÍŽOVÁ CESTA, KTEROU NAJDEME ZA DIVOKOU ORLICÍ, V LOKALITĚ, KTERÁ SE NAZÝVÁ LESOPARK LIPOVÁ STRÁŇ. TADY JIŽ OD ROKU 1687 STOJÍ KAPLE, ZASVĚCENÁ NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE. ZDE MŮŽEME NAVÁZAT NA ÚVODNÍ POVĚST. KAPLI NECHAL VYSTAVĚT MAJITEL KOSTELECKÉHO ZÁMKU HRABĚ FRANTIŠEK KAREL ZÁRUBA Z HUSTÍŘAN JAKO PODĚKOVÁNÍ ZA ZÁZRAČNÉ UZDRAVENÍ SVÉ MANŽELKY POMOCÍ VODY ZE ZDEJŠÍ STUDÁNKY. STUDÁNKA PANNY MARIE JE DNES SVEDENA DO STUDNY. VEDLEJŠÍ PENZION U KAPLIČKY BÝVAL PŮVODNĚ „LESNÍ HOTEL“ I S DÁMSKOU OBSLUHOU, NAD NÍM BYLA STŘELNICE MÍSTNÍCH OSTROSTŘELCŮ A DALŠÍ ATRAKCE. PO ZNÁRODNĚNÍ BYL UPRAVEN NA BYTY, POZDĚJI ZDE BYLO ZŘÍZENO ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO A PO ROCE 1990 PENZION.

KŘÍŽOVÁ CESTA BYLA ZŘÍZENA A VYSVĚCENA V ROCE 2005.

TZV. "PAMÁTNÍK SPORTOVCŮ",

PŘIPOMÍNAJÍCÍ SLAVNÉ RODÁKY Z KOSTELCE NAD ORLICÍ,

NAPŘ. JIŘÍHO GUTHA - JARKOVSKÉHO

ZASTAVENÍ DVANÁCTÉ - UKŘÍŽOVÁNÍ KRISTA

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?