KŘÍŽOVÁ CESTA V ČERNÉM DOLE

KŘÍŽOVÁ CESTA V ČERNÉM DOLE

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JÁNSKÉ LÁZNĚ

NÁMĚSTÍ V ČERNÉM DOLE

TAKÉ ZNÁMÉ KRKONOŠSKÉ LETNÍ A ZIMNÍ STŘEDISKO ČERNÝ DŮL MÁ SVOU KŘÍŽOVOU CESTU. POJĎME SI VŠAK NEJDŘÍVE ŘÍCI NĚCO O SAMOTNÉM MĚSTEČKU. PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY JSOU JIŽ Z ROKU 1383, KDY JSOU ZACHYCENY PRVNÍ ZMÍNKY O POČÁTCÍCH DOLOVÁNÍ ŽELEZNÉ RUDY. NÁZEV MÍSTA VZNIKL PATRNĚ DÍKY POLOZE UPROSTŘED HLUBOKÝCH ČERNÝCH LESŮ A SESTÁVAL Z NĚKOLIKA ČÁSTÍ, Z ČERNÉHO DOLU, NOVÉ VSI A TZV. III. HORSKÉHO DÍLU, COŽ BYLO USKUPENÍ HORSKÝCH BUD ­ BOBÍCH, BÖHNISCHOVÝCH A BOUDY HRNČÍŘSKÉ, LIŠČÍ A SPIEGLOVY. NEJSTARŠÍM DÍLEM BYLA NOVÁ VES, O NÍŽ JE PRVNÍ ZMÍNKA Z ROKU 1489. NEDALEKO NOVÉ VSI PAK VZNIKLA OSADA, KTERÁ SE PODLE JEDNOHO Z DOLŮ NAZÝVALA GOTTES HILF (POMOC BOŽÍ). ROKU 1563 ZEMŘEL MAJITEL PANSTVÍ GENDORF BEZ MUŽSKÉHO DĚDICE A O JEHO MAJETEK SE ROZDĚLILY JEHO DCERY. PANSTVÍ VRCHLABÍ ZÍSKALA DRUHOROZENÁ DCERA EUSTACHIE, KTERÁ V ROCE 1564 POVYŠUJE OSADU GOTTESHILF NA MĚSTEČKO S NOVÝM NÁZVEM ČERNÝ DŮL A DÁVÁ MU HORNICKÉ SVOBODY.

SOCHA ARCHANDĚLA MICHAELA Z ROKU 1713 NA ČERNODOLSKÉM NÁMĚSTI

KOSTELÍK MICHAELA ARCHANDĚLA

PRVNÍ SAKRÁLNÍ STAVBOU POSTAVENOU V ČERNÉM DOLE BYLA KAPLE ZALOŽENÁ ROKU 1556. V ROCE 1607 BYLA PŘESTAVĚNA A ROZŠÍŘENA V KOSTEL SV. MICHAELA ARCHANDĚLA. PŮVODNĚ SLOUŽIL KOSTEL PROTESTANTŮM, V ROCE 1651 ZDE ŽILO POUZE 6 KATOLÍKŮ. POSLEDNÍ PŘESTAVBA PROBĚHLA V LETECH 1830-1832, KDY BYL KOSTEL TAKÉ PRODLOUŽEN.

PŮVODNÍ KŘÍŽOVÁ CESTA BYLA ZALOŽENA V ROCE 1842

ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY SE SKLÁDÁ

Z PODSTAVCE, DŘÍKU S NIKOU A TROJÚHELNÍKOVÉ HLAVICE

V DŘÍVĚJŠÍCH DOBÁCH EXISTOVAL KOLEM KOSTELA HŘBITOV, KTERÝ BYL OBEHNÁN KAMENNOU OHRADNÍ ZDÍ. NA VNITŘNÍ STRANĚ ZDI BYLY V ROCE 1842 ZBUDOVÁNY PÍSKOVCOVÉ KAPLIČKY KŘÍŽOVÉ CESTY. CESTA SVÉMU ÚČELU SLOUŽILA AŽ DO KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY, ALE PO NÁSLEDNÉM ODSUNU NĚMECKÝCH OBYVATEL ZAČALA CHÁTRAT A POSTUPNĚ DOCHÁZELO K JEJÍ DEVASTACI. PŘESTO, ŽE SE KAMENNÉ DÍLY JEDNOTLIVÝCH ZASTAVENÍ VOLNĚ POVALOVALY NA PLOŠE BÝVALÉHO HŘBITOVA, NEDOŠLO K JEJICH ZNIČENÍ, ALE ANI KE ZCIZENÍ. PROTO BYLO MOŽNÉ JIŽ NA POČÁTKU NOVÉHO TISÍCILETÍ ZAČÍT UVAŽOVAT O JEJÍ POSTUPNÉ REKONSTRUKCI, KE KTERÉ DOŠLO NA PŘELOMU PRVNÍHO A DRUHÉHO DESETILETÍ.  OPRAVENÁ KŘÍŽOVÁ CESTA BYLA NOVĚ OTEVŘENA 29. ZÁŘÍ 2011 PO ČESKO-NĚMECKÉ MŠI, KTEROU SLOUŽIL P. JOSEF RYBÁŘ. MOC HEZKÉ OBRÁZKY PAŠIJOVÝCH SCÉN NAMALOVAL PRO KŘÍŽOVOU CESTU BÝVALÝ STAROSTA A V DOBĚ OPRAVY KŘÍŽOVÉ CESTY KRONIKÁŘ VLADIMÍR VÍT.

NAHOŘE A DOLE - OBRÁZKY PAŠIJOVÝCH SCÉN JSOU DÍLEM VLADIMÍRA VÍTA

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?