KŘÍŽOVÁ CESTA V DOLNÍ KALNÉ

KŘÍŽOVÁ CESTA V DOLNÍ KALNÉ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST – DĚKANSTVÍ HOSTINNÉ

KŘÍŽOVÁ CESTA JE SOUČÁSTÍ HŘBITOVNÍ ZDI, KTERÁ OBKLOPUJE KOSTEL

KOSTEL NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE A SV. VÁCLAVA

ČTRNÁCT KAPLÍ JE ROZLOŽENO VE HŘBITOVNÍ ZDI KOLEM KOSTELA

V HLUBOKÝCH NIKÁCH BYLY PŮVODNĚ UMÍSTĚNY PÍSKOVCOVÉ RELIÉFY

RELIÉFY JSOU BOHUŽEL V DNEŠNÍ DOBĚ Z VELKÉ ČÁSTI ZVĚTRÁNY

OHRASNÍ ZEĎ I KAPLE JSOU POSTAVENY Z PÍSKOVCOVÝCH BLOKŮ

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?