KŘÍŽOVÁ CESTA V TEMNÉM DOLE

KŘÍŽOVÁ CESTA V TEMNÉM DOLE

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JÁNSKÉ LÁZNĚ

KAPLIČKY KŘÍŽOVÉ CESTY POCHÁZEJÍ Z ROKU 1876

I V NAŠICH NEJVYŠŠÍCH HORÁCH MŮŽEME NAVŠTÍVIT ZAJÍMAVOU A KRÁSNOU KŘÍŽOVOU CESTU.

V SAMÉM SOUSEDSTVÍ VELKÉ ÚPY, NAD SAMOTAMI V TEMNÉM DOLE, SE VYPÍNÁ STARÁ HORA. JIŽ DLOUHÝ ČAS SEM CHODÍVALI POUTNÍCI KE STUDÁNCE S ÚDAJNĚ LÉČIVOU VODOU A TAKÉ KE KAPLI SV. ANNY V MALEBNÉ OSADĚ STARÁ HORA, ROZPROSTŘENÉ NA ÚBOČÍ STEJNOJMENNÉ HORY. PODNĚT KE ZŘÍZENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY DAL V ROCE 1871 DAR 140 RAKOUSKÝCH ZLATÝCH FRANZE WEISSE, HOSPODÁŘE Z MARŠOVA, II. DÍLU. POTÉ BYLA USPOŘÁDÁNA CÍRKEVNÍ SBÍRKA A SPOLEČNĚ SE ZMÍNĚNÝM DAREM BYLO VYBRÁNO 421 ZLATÝCH. FARÁŘ FERDINAND KUTSCHER Z MARŠOVA DODAL CHYBĚJÍCÍCH 107 ZLATÝCH A KŘÍŽOVÁ CESTA MOHLA BÝT ZADÁNA. PRÁCE SE UJAL SOCHAŘ JOHANN RUSS Z PILNÍKOVA. TEN ZA 320 ZLATÝCH VYTESAL VĚTŠINOU Z ČERVENÉHO PÍSKOVCE 14 ZASTAVENÍ. SCÉNY UMUČENÍ KRISTA NAMALOVAL NA KOVOVÉ DESKY MALÍŘ ALOIS SEIFERT Z VRCHLABÍ ZA 189 ZLATÝCH. TEMNODŮLSKÁ OBEC NA VLASTNÍ NÁKLADY ROZVEZLA JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ NA URČENÁ MÍSTA. KŘÍŽOVÁ CESTA BYLA POTÉ VYSVĚCENA 13. SRPNA 1876.

ZASTAVENÍ JSOU TESÁNA VĚTŠINOU Z ČERVENÉHO PÍSKOVCE

POUTNÍ MÍSTO U STUDÁNKY VE SVAZÍCH STARÉ HORY

NA ZAČÁTKU OSMDESÁTÝCH LET 20. STOLETÍ PŘESTALA KŘÍŽOVÁ CESTA PRAKTICKY EXISTOVAT; ALE V ROCE 1985 BYLA ÚSILÍM MNOHA LIDÍ ČÁSTEČNĚ OBNOVENA A V LETECH 1999 – 2002 ÚPLNĚ DOKONČENA A OPĚT VYSVĚCENA. O VÝTVARNÉ ZTVÁRNĚNÍ NOVÝCH SCÉN POSLEDNÍ CESTY JEŽÍŠE KRISTA SE POSTARAL VÝTVARNÍK ALEŠ LAMR.

JE TŘEBA SE ALESPOŇ STRUČNĚ ZMÍNIT I O KAPLI SV. ANNY. PŮVODNÍ KAPLIČKU NA SVÉM POZEMKU POSTAVIL HOSPODÁŘ JOHANN CHRISTOPH BENSCH S MANŽELKOU ELIZABETOU V ROCE 1752. PRAVDĚPODOBNĚ JE TO SAKRISTIE KAPLE, KTERÁ BYLA POSTAVENA V ROCE 1810. PŮVODNĚ BYLA ZASVĚCENA PANNĚ MARII, SNAD PŘI PŘESTAVBĚ VE DRUHÉM DESETILETÍ 20. STOLETÍ BYLO ZASVĚCENÍ ZMĚNĚNO SV. ANNĚ. PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE A HLAVNĚ PO ROCE 1974 BYLA PRAKTICKY VANDALI ÚPLNĚ ZNIČENA; SVÉ OBNOVY SE ČÁSTEČNĚ DOČKALA V OSMDESÁTÝCH LETECH MINULÉHO STOLETÍ A ÚPLNÉ REKONSTRUKCE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ V LETECH 1999 - 2002.

NOVÉ MODERNÍ OBRAZY JSOU Z ATELIÉRU ALEŠE LEMRA

KAPLE SV. ANNY, KOLEM KTERÉ KŘÍŽOVÁ CESTA PROCHÁZÍ

SOŠKA SV. ANNY V NICE KAPLE

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?