KŘÍŽOVÁ CESTA V TEMNÉM DOLE

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JÁNSKÉ LÁZNĚ

I V NAŠICH NEJVYŠŠÍCH HORÁCH MŮŽEME NAVŠTÍVIT ZAJÍMAVOU A KRÁSNOU KŘÍŽOVOU CESTU.

V SAMÉM SOUSEDSTVÍ VELKÉ ÚPY, NAD SAMOTAMI V TEMNÉM DOLE, SE VYPÍNÁ STARÁ HORA. JIŽ DLOUHÝ ČAS SEM CHODÍVALI POUTNÍCI KE STUDÁNCE S ÚDAJNĚ LÉČIVOU VODOU A TAKÉ KE KAPLI SV. ANNY V MALEBNÉ OSADĚ STARÁ HORA, ROZPROSTŘENÉ NA ÚBOČÍ STEJNOJMENNÉ HORY. PODNĚT KE ZŘÍZENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY DAL V ROCE 1871 DAR 140 RAKOUSKÝCH ZLATÝCH FRANZE WEISSE, HOSPODÁŘE Z MARŠOVA, II. DÍLU. POTÉ BYLA USPOŘÁDÁNA CÍRKEVNÍ SBÍRKA A SPOLEČNĚ SE ZMÍNĚNÝM DAREM BYLO VYBRÁNO 421 ZLATÝCH. FARÁŘ FERDINAND KUTSCHER Z MARŠOVA DODAL CHYBĚJÍCÍCH 107 ZLATÝCH A KŘÍŽOVÁ CESTA MOHLA BÝT ZADÁNA. PRÁCE SE UJAL SOCHAŘ JOHANN RUSS Z PILNÍKOVA. TEN ZA 320 ZLATÝCH VYTESAL VĚTŠINOU Z ČERVENÉHO PÍSKOVCE 14 ZASTAVENÍ. SCÉNY UMUČENÍ KRISTA NAMALOVAL NA KOVOVÉ DESKY MALÍŘ ALOIS SEIFERT Z VRCHLABÍ ZA 189 ZLATÝCH. TEMNODŮLSKÁ OBEC NA VLASTNÍ NÁKLADY ROZVEZLA JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ NA URČENÁ MÍSTA. KŘÍŽOVÁ CESTA BYLA POTÉ VYSVĚCENA 13. SRPNA 1876.

NA ZAČÁTKU OSMDESÁTÝCH LET 20. STOLETÍ PŘESTALA KŘÍŽOVÁ CESTA PRAKTICKY EXISTOVAT; ALE V ROCE 1985 BYLA ÚSILÍM MNOHA LIDÍ ČÁSTEČNĚ OBNOVENA A V LETECH 1999 – 2002 ÚPLNĚ DOKONČENA A OPĚT VYSVĚCENA. O VÝTVARNÉ ZTVÁRNĚNÍ NOVÝCH SCÉN POSLEDNÍ CESTY JEŽÍŠE KRISTA SE POSTARAL VÝTVARNÍK ALEŠ LAMR.

JE TŘEBA SE ALESPOŇ STRUČNĚ ZMÍNIT I O KAPLI SV. ANNY. PŮVODNÍ KAPLIČKU NA SVÉM POZEMKU POSTAVIL HOSPODÁŘ JOHANN CHRISTOPH BENSCH V ROCE 1752. PRAVDĚPODOBNĚ JE TO SAKRISTIE KAPLE, KTERÁ BYLA POSTAVENA V ROCE 1810. PŮVODNĚ BYLA ZASVĚCENA PANNĚ MARII, SNAD PŘI PŘESTAVBĚ VE DRUHÉM DESETILETÍ 20. STOLETÍ BYLO ZASVĚCENÍ ZMĚNĚNO SV. ANNĚ. PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE A HLAVNĚ PO ROCE 1974 BYLA PRAKTICKY ÚPLNĚ ZNIČENA, SVÉ OBNOVY SE DOČKALA AŽ V POSLEDNÍCH LETECH.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?