KŘÍŽOVÁ CESTA VE CHVALČI

KŘÍŽOVÁ CESTA VE CHVALČI

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TRUTNOV III. - POŘÍČÍ

KŘÍŽOVÁ CESTA ZAČÍNÁ ASI KILOMETR OD CENTRA CHVALČE PŘI SILNICI NA ADRŠPACH

ZASTAVENÍ JSOU BOHUŽEL BEZ PAŠIJOVÝCH VÝJEVŮ

PRVNÍ PÍSEMNÁ ZMÍNKA O OBCI CHVALEČ POCHÁZÍ Z ROKU 1364. VLASTNÍCI A DRŽITELÉ SE V PRŮBĚHU LET STŘÍDALI, POSLEDNÍM VLASTNÍKEM VSI BYL V LETECH 1828-1945 ROD NÁDHERNÝCH Z ADRŠPACHU. NEJZAJÍMAVĚJŠÍ PAMÁTKOU OBCE JE KOSTEL SV. JAKUBA VĚTŠÍHO Z ROKU 1706, KTERÝ STOJÍ NA MÍSTĚ PŮVODNÍHO DŘEVĚNÉHO KOSTELA Z ROKU 1354.

ZDE JSEM SI DOVOLIL VLOŽIT DO PRÁZDNÉ NIKY PŘI ÚPRAVĚ FOTOGRAFIE OBRÁZEK

NAD NIKOU JE VE ZDOBNÉM RÁMEČKU ŘÍMSKÉ ČÍSLO ZASTAVENÍ

KŘÍŽOVÁ CESTA VE CHVALČI SE NALÉZÁ PŘIBLIŽNĚ JEDEN KILOMETR OD KOSTELA SV. JAKUBA VĚTŠÍHO A TO PŘI SILNICI SMĚREM NA ADRŠPACH. CESTA JE TVOŘENA ČTRNÁCTI KAMENNÝMI KAPLIČKAMI VE TVARU EDIKULY S POSTRANNÍMI, MÍRNĚ VYSTOUPLÝMI PILÍŘKY. V HORNÍ ČÁSTI JE EDIKULA ZAKONČENA SEGMENTOVÝM FRONTONEM. UPROSTŘED PLOCHY JE MĚLKÁ ČTVERCOVÁ NIKA PRO VLOŽENÍ OBRAZU ČI KOVOVÉ DESKY. NAD NIKOU VYSTOUPLÁ PLOŠKA PRO ČÍSELNÉ OZNAČENÍ JEDNOTLIVÝCH ZASTAVENÍ.

ZE SILNICE POD KŘÍŽOVOU CESTOU JE MOC HEZKÝ POHLED NA KRKONOŠE

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?