KŘÍŽOVÁ CESTA VE STANOVICÍCH U KUKSU

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST – DĚKANSTVÍ

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

KUKS - STANOVICE - PŘÍBĚH NADĚJE A UTRPENÍ ČLOVĚKA – MYŠLENKA HRABĚTE F. A. ŠPORKA, MAJITELE BAROKNÍHO ARCHITEKTONICKÉHO SKVOSTU ZÁMKU KUKSU, NOVODOBĚ POJATÁ SOCHAŘEM V. PRECLÍKEM. SPOLEČNĚ S DALŠÍMI 14 SOCHAŘI REALIZOVALI V ROCE 2008 TRADIČNÍ KŘÍŽOVOU CESTU V NETRADIČNÍM UMĚLECKÉM HÁVU.

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?