KŘÍŽOVÁ CESTA VE VOLETINÁCH

KŘÍŽOVÁ CESTA VE VOLETINÁCH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST – ARCIDĚKANSTVÍ TRUTNOV I.

KŘÍŽOVÁ CESTA PROCHÁZÍ CELOU VSÍ PODÉL VOLETÍNSKÉHO POTOKA

VOLETINY, PŮVODNĚ SAMOSTATNÁ VES, ROZKLÁDAJÍCÍ SE V ÚDOLÍ VOLETINSKÉHO POTOKA, DNES PRAKTICKY SOUČÁST MĚSTA TRUTNOVA. OBEC SE V PRŮBĚHU DOBY ROZRŮSTALA A TO ZVLÁŠTĚ DO SOUSEDNÍHO ÚDOLÍ ŘÍČKY LIČNÉ, KDE VZNIKLA MENŠÍ NOVÁ ČÁST POD NÁZVEM NOVÉ VOLETINY.

Z OBECNÍCH PAMÁTEK ZMIŇME KOSTEL ČI SPÍŠE KAPLI SV. JOSEFA. JE TO JEDNOLODNÍ PSEUDOROMÁNSKÁ STAVBA Z ROKU 1896 POSTAVENÁ NA MÍSTĚ STARŠÍ KAPLE. MOBILIÁŘ JE SOUDOBÝ, TEDY Z KONCE 19. STOLETÍ. VELKÁ REKONSTRUKCE KAPLE PROBĚHLA V LETECH 2004–2009; V BŘEZNU ROKU 2009 KOSTELÍK SLAVNOSTNĚ ZNOVU VYSVĚTIL KRÁLOVÉHRADECKÝ BISKUP JOSEF KAJNEK.

ČTVRTÉ ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY

OBRÁZKY S PAŠIJOVÝMI VÝJEVY SLOUŽILY PRO VÝUKU NÁBOŽENSTVÍ

NEDALEKO KAPLE SV. JOSEFA MÍSTNÍ KŘÍŽOVÁ CESTA. CESTA JE TVOŘENA ČTRNÁCTI ZASTAVENÍMI Z ČERVENÉHO PÍSKOVCE. HRANOLOVÁ PATKA S DŘÍKEM NESOU KAPLICI SE SEDLOVÝM ZAKONČENÍM. VE VRCHOLU, UPROSTŘED HŘEBENE JE VLOŽEN KOVANÝ KŘÍŽEK. DO MĚLKÝCH NIK JSOU VLOŽENY OBRÁZKY JEDNOTLIVÝCH PAŠIJOVÝCH VÝJEVŮ. PŮVODNÍ OBRAZY OD NEZNÁMÉHO UMĚLCE, KTERÉ BYLY MALOVÁNY NA PLECHU, SE NEZACHOVALY.  NAD OBRÁZKEM, V TROJÚHELNÉM ŠTÍTKU, JE VYTESÁNO ŘÍMSKÉ ČÍSLO ZASTAVENÍ. JAKO PŘEDLOHU PRO SOUČASNÉ OBRÁZKY POUŽILO MĚSTO TRUTNOV OBRAZY URČENÉ PŮVODNĚ PRO VÝUKU NÁBOŽENSTVÍ.

KŘÍŽOVÁ CESTA PROCHÁZÍ CELOU OBCÍ A POTÉ LESNÍ SILNIČKOU, STÁLE PODLE VOLETÍNSKÉHO POTOKA AŽ K ROZCESTÍ (CESTA DÁLE POKRAČUJE K TURISTICKÉ CHATĚ VÉBROVKA).

ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY JSOU ZHOTOVENA Z ČERVENÉHO PÍSKOVCE

DETAIL VRCHOLOVÉHO ŠTÍTKU

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?