KŘÍŽOVÁ CESTA VE VOLETINÁCH

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST – ARCIDĚKANSTVÍ TRUTNOV I.

NEDALEKO PSEUDOROMÁNSKÉHO KOSTELA SV. JOSEFA (Z ROKU 1896) VE VOLETINÁCH, KTERÉ JSOU DNES SOUČÁSTÍ MĚSTA TRUTNOVA, ZAČÍNÁ DALŠÍ Z KŘÍŽOVÝCH CEST TRUTNOVSKÉHO VIKARIÁTU. KŘÍŽOVÁ CESTA JE TVOŘENA ČTRNÁCTI ZASTAVENÍMI Z ČERVENÉHO PÍSKOVCE. HRANOLOVÁ PATKA S DŘÍKEM NESOU KAPLICI SE SEDLOVÝM ZAKONČENÍM. VE VRCHOLU, UPROSTŘED HŘEBENE JE VLOŽEN KOVANÝ KŘÍŽEK. DO MĚLKÝCH NIK JSOU VLOŽENY OBRÁZKY JEDNOTLIVÝCH PAŠIJOVÝCH VÝJEVŮ. PŮVODNÍ OBRAZY OD NEZNÁMÉHO UMĚLCE, KTERÉ BYLY MALOVÁNY NA PLECHU, SE NEZACHOVALY.  NAD OBRÁZKEM, V TROJÚHELNÉM ŠTÍTKU, JE VYTESÁNO ŘÍMSKÉ ČÍSLO ZASTAVENÍ. JAKO PŘEDLOHU PRO SOUČASNÉ OBRÁZKY POUŽILO MĚSTO TRUTNOV OBRAZY URČENÉ PŮVODNĚ PRO VÝUKU NÁBOŽENSTVÍ.

KŘÍŽOVÁ CESTA PROCHÁZÍ CELOU OBCÍ A POTÉ LESNÍ SILNIČKOU, STÁLE PODLE VOLETÍNSKÉHO POTOKA  AŽ K ROZCESTÍ  (CESTA DÁLE POKRAČUJE K TURISTICKÉ CHATĚ VÉBROVKA).

KDE KŘÍŽOVOU CESTU NAJDEME?